Povežite se sa vibracijom svemira i privucite u svoj život obilje, prosperitet, ljubav, sreću, zdravlje, novac… Jantre možete kupiti kao komplet s 10% popusta ili svaku zasebno. Opisi djelovanja svake jantre, mjesto postavljanja i dimenzije u tekstu!

atma.hr – 52
ŠRI JANTRA ISTOK (Shree yantra east)

19. ŠRI ISTOK

Mjesto: ISTOK, CENTAR

Dan: SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, NEDJELJA

Usmjerenje kod aktivacije: OBILJE, PROSPERITET, SREĆA, LJUBAV, USPJEH, ZDRAVLJE

Više:

Prva podvrsta Šri jantri je ŠRI JANTRA ISTOK.

ŠRI JANTRA je jedan od najstarijih simbola čovječanstva. Kroz mnoge milenije korištena je za buđenje dobre sreće, prosperiteta, obilja, sreće, zdravlja i uspjeha. Smatra se majkom svih jantri. Ima sedamdeset puta jači energetski efekt od piramidalne konstrukcije iste veličine.

ŠRI JANTRA predstavlja svemir na svim razinama, od makrokozmosa do razina molekula i atoma. Zrači izuzetnom snagom i moći.

Tamo gdje se postavi ŠRI JANTRA ne može nedostajati obilja jer je sposobna privući bogatstvo i osloboditi od dugova. Ona je također zaštita od negativne energije, opasnosti, bolesti i nesreće. Ona magnetski privlači božansku energiju univerzuma i tako stvara konstruktivne i pozitivne vibracije koje se šire u ozračje u kojem se jantra nalazi. Ti valovi i zrake pozitivne kozmičke energije neutraliziraju i otklanjaju utjecaj svih negativnih i destruktivnih sila koje se nalaze u blizini.

U vanjski kvadrat sa četiri ulaza upisana je kružnica unutar koje se nalaze trokuti. Savršeno usklađeno isprepletanje pet trokuta usmjerenih prema dolje, Šakti energije i četiri trokuta usmjerenih prema gore, Šiva energije predstavljaju temelj postanka. Dizajn muško-ženskih trokuta i sve oko njih predstavlja naš relativni svijet dok kako se približavamo središtu i bindu točci polako zakoračujemo u apsolutni svijet. Smatra se da je ova jantra slikovni prikaz mantre OM koja je izvorni zvuk stvaranja. Preciznost s kojom se isprepliću trokuti povlači promatrača u njeno središte otvarajući uvijek iznova nove i nove prostore, nove dimenzije spoznaja.

U VASTU se ova ŠRI JANTRA ISTOK postavlja na istok prostora u kojem boravimo. Istok je izražen kvalitetama VATRE i sekundarno ETERA. JANTRU je pogotovo bitno postaviti kod oštećenja istoka-ako nedostaje taj dio, nema otvora ili vrata, tu je WC, teški predmeti, mračne i prljave prostorije, na parceli na tom dijelu ima najmanje prostora ili je tu objekt ili brdo koji zaklanja povoljan energetski tok, taj dio terena je povišen. Može se postaviti i iznad glavnog ulaza u tom smjeru. Isto tako postavlja se kod radnog mjesta u istočnom smjeru. U svim ovim slučajevima može se postavljati u kombinaciji sa JANTROM SUNCA koju pojačava.

Samu JANTRU se može osim u vastu svrhe ispravka prostora koristiti i u druge svrhe, npr: postavljanje u automobil, kao džepni format jantre koji je uvijek dobro da imamo uz sebe, uz računare i mobitele, za energiziranje hrane i pića, za podršku i ukras u prostoriji u kojoj puno boravimo. JANTRU se akivira položajem, usmjerenjem i mantrom.

atma.hr – 52
ŠRI JANTRA SJEVER (Shree yantra north)

20. ŠRI SJEVER

Mjesto: SJEVER, CENTAR

Dan: SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, NEDJELJA

Usmjerenje kod aktivacije: OBILJE, PROSPERITET, SREĆA, LJUBAV, USPJEH, ZDRAVLJE

Više:

Druga podvrsta Šri jantri je ŠRI JANTRA SJEVER.

Smatra se da ovaj moćan simbol, odnosno JANTRA, će nam pomoći u uklanjanju svih preoblema i negativnosti u životu. Kad netko koristi ŠRI JANTRU on može postići višu razinu svijesti i započeti stvarati svoju stvarnost. Unosi mir i harmoniju u svoj život očistivši put od prepreka. Također nam daje energiju da nadiđemo svoja ograničenja i strahove. Ona je čisti izvor energije. Moć simbola se očituje u sakralnoj geometriji koja mu omogućava uklanjanje magle koja okružuje život osobe. Također se kaže da je ovaj simbol božansko skladište energije koja privlači određene kozmičke valove koje ispuštaju planeti i drugi univerzalni objekti. Pretvara ove valove u pozitivne vibracije koje se zatim prenose u okolinu u kojoj se nalazi ŠRI JANTRA, čisteći svu energiju od negativnosti.

Osnovni oblici svih ŠRI JANTRI jantri, jesu KVADRAT kao simbol zemlje, strukture i stabilnosti koji drži energiju jantre unutar sebe. Tu imamo četiri prolaza prema glavnim stranama svijeta. Time se priziva energija iz svakog od ovih smjerova i stvara se mogućnost da idemo ka središtu, dakle iz svjetovnih kraljevstva ka nebeskom carstvu. Sami kutovi kvadrata predstavljaju sporedne strane svijeta. Dalje imamo KRUG kao simbol cjelovitosti i jedinstva  te simbolizira kretanje, kruženje i razvoj. Tri kruga predstavljaju satva, rađas i tamas ali i prošlost, sadašnjost i budućnost. Sam krug označava i mjesto na kojem se događaju sveti događaji. Dalje LATICE LOTOSA predstavljaju čistoću i svjesnost. Na vanjskom koncentričnom krugu imamo šesnaest latica dok na unutarnjem imamo osam latica lotosa. Latice usmjeravaju put od vanjskih elemenata do unutarnjeg svjetla. TROKUTI simboliziraju aktivne sile stvaranja te kao element vatre nosi žudnju za duhovnim razvojem. Imamo četiri „muška“ trokuta okrenuta prema gore i pet „ženskih“ trokuta okrenutih prema dole. Svi trokuti su različite veličine i oblika te svojim presijecanjem čine 43 manja trokuta organizirana u pet koncentričnih razina. Svi oni predstavljaju naš relativni svemir na svim razinama. Dok nas na kraju BINDU točka u sredini jantre povezuje sa ETEROM. Svaka druga geometrijska komponenta usmjerava pogled u točku središta, u bindu, poznat kao suština ili sjeme stvaranja. Oko nje sve se neprestano vrti dok u samoj njoj sve miruje, ali i iz nje ponovno nastaje sve. Kad se bindu promatra u meditaciji, to je mjesto u kojem se odvija sveti spoj promatrača i božanskog.

U VASTU ova ŠRI JANTRA SJEVER postavlja se na sjever prostora u kojem boravimo. Sjever je izražen kroz element VODE i ZRAKA. Pogotovo ju je bitno postaviti kod oštećenja SJEVERA- ako nedostaje taj dio, nema otvora ili vrata, tu je WC, teški predmeti, mračne i prljave prostorije, na parceli na tom dijelu ima najmanje prostora ili je tu objekt ili brdo koji zaklanja povoljan energetski tok, uzvisina je u tom smjeru. Može se postaviti i iznad glavnog ulaza u tom smjeru. Isto tako postavlja se kod radnog mjesta u sjevernom smjeru. U svim ovim slučajevima može se postavljati u kombinaciji sa JANTROM MERKURA koju pojačava.

Osim navedenih funkcija ŠRI JANTRA može da energizira hranu, piće i druge stvari. Jednostavno položite hranu ili piće na aktiviranu JANTRU i ostavite ih na njoj nekoliko minuta ili duže. Pri tome ravna strana središnjeg trokuta treba biti okrenuta na ISTOK.

atma.hr – 52
ŠRI JANTRA SJEVEROISTOK (Shree yantra northeast)

21. ŠRI SJEVEROISTOK

Mjesto: SJEVEROISTOK, CENTAR

Dan: SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, NEDJELJA

Usmjerenje kod aktivacije: OBILJE, PROSPERITET, SREĆA, USPJEH, ZDRAVLJE

Više:

Treća podvrsta Šri jantri je ŠRI JANTRA SJEVEROISTOK.

ŠRI JANTRA predstavlja najjači energetski simbol svemira. Izražena je oblikom , geometrijom, bojom, simbolima i mantrom.

Okrenimo se duhovnoj priči koju možemo spoznati kroz ovu JANTRU. Ako krenemo iz središta JANTRE, od jedinstvenosti izražene točkom, preko elementa ETER, možemo pratiti kako naša duša kreće na osobno putovanje u svijet suprotnosti u kojem pokušava naći ravnotežu i stabilnost u materijalnom postojanju, a izraženo kvadratom i elementom ZEMLJE. Možemo putovati i obrnutim putem, odnosno iz vanjskog svijeta, onog kojeg smatramo stvarnošću, JANTRA nas vodi na put povratka duše prema svom izvoru sa čime izražava našu težnju za jedinstvom i mirom.

Detaljno ćemo navest način kako možemo meditirati na ovu, ali i na sve druge jantre. Jantru najbolje postavimo na sjeveroistok prostora te mi sjednemo u tom smjeru. Dobro da nam je jantra u visini očiju. Opustimo se sa nekoliko dubokih udaha i izdaha. Gledamo u jantru usmjereni na središnju bindu točku dok ćemo perifernim vidom vidjeti obrise cijele jantre. Samo promatranje jantre smiruje um i uravnotežuje obje polutke mozga. Mantrom možemo oživiti i prizvati energije ove jantre. To je kao prizivanje nečijeg imena i pozivanjem osobe na odgovor. Na isti način, kad se priziva mantra, dizajn jantre „čuje“ vibraciju i kao rezultat oživljava. Mantra se može ponoviti naglas ili tiho u umu. Dalje gledajući u jantru, boje, geometrija i njezina vibracija polako će pronicati u nas na dubokoj razini te nas povezivati sa njezinom inteligencijom i dobrobitima. Nakon nekog vremena promatranja središta jantre , odnosno bindua, polako zatvorimo oči. Dopustimo da se slika jantre preseli u um unutar nas te da se „opere“ u našoj svijesti.  Dok slika blijedi promatramo senzacije i spokoj koji nastaje. Događa se transcediranje. Uživamo u miru. Spoznali smo njezine kvalitete, a to je i korak da ih možemo iznijeti van u stvarni život te da ih materjaliziramo. Ovdje možemo govoriti o kvalitetama sreće, uspjeha, blagostanja, obilja, zdravlja, prosperiteta. Meditacija i jest proces iz grubljeg ka finijem. Koliko dobro zategnemo strijelu na luku unazad, toliko ta strijela daleko može letjeti. Tu dolazimo i do dualnosti svijeta kakvog mi percipiramo-apsolutno i relativno ili duhovno i materijalno. U ovom procesu mi stremimo ka jedinstvu i cjelovitosti što i jest konačni cilj naše evolucije. Kad osjetimo da je proces dovršen osjetit ćemo unutarnji osjećaj energije za kretanjem. Polako se vraćamo u stvarnost.

atma.hr – 52
U VASTU ova ŠRI JANTRA SJEVEROISTOK postavlja se na sjeveroistok prostora u kojem boravimo. Sjeveroistok je izražen kroz element VODU i sekundarno ETER. Pogotovo ju je bitno postaviti kod oštećenja SJEVEROISTOKA- ako nedostaje taj dio, nema otvora ili vrata, tu je WC, teški predmeti, mračne i prljave prostorije, na parceli na tom dijelu ima najmanje prostora ili je tu objekt ili brdo koji zaklanja povoljan energetski tok, uzvisina je u tom smjeru. Može se postaviti i iznad glavnog ulaza u tom smjeru. Isto tako postavlja se kod radnog mjesta u sjeveroistočnom smjeru. U svim ovim slučajevima može se postavljati u kombinaciji sa JANTROM JUPITERA koju pojačava.

Kao i ostale ŠRI JANTRE može se postaviti u auto, uz računar i mobitel te nositi je u novčaniku. Sa svime ovime dajemo i dobivamo podršku i blagoslov svemira te povezanost sa njim.


GDJE KUPITI ŠRI JANTRE?

ŠRI Jantre možete naručiti putem Atminog webshopa:

KOMPLET S 10% POPUSTA – OVDJE

SVAKA JANTRA ZASEBNO – OVDJE