Naslovna Oznake Bhagavad-gita

Oznaka: bhagavad-gita

Kako karma određuje naše novo tijelo: Način seljenja duše

Jeste li se ikada zapitali kako karma određuje novo tijelo i kako se zapravo odvija proces reinkarnacije? Na osnovu želja uma, inteligencije i ega odnosno...

Bhagavad-gita – Razvijanje čiste ljubavi

"Pretpostavimo da nas bace u ocean. Kako tamo možemo biti sretni? To nije za nas. Možemo biti dobar plivač, ali koliko dugo možemo plivati? Na kraju ćemo...

Ljudska patnja ne proizlazi iz materijalne bijede već iz duhovnog siromaštva

Najveća prepreka u našem napredovanju jest naš um koji nas na sve moguće načine sprječava da prihvatimo i ono što je dugoročno dobro za...

Drevne Vede: Materijalni svijet je imitacija duhovnog

U 'duhovnom je svijetu' sve zbiljsko i izvorno. Ovaj materijalni svijet samo je imitacija. Sve što vidimo u materijalnom svijetu tek je privid, sjena....

Guru i najplodniji prevoditelj s drevnog sanskrita: Tko je bio Bhaktivedanta...

Srila Prabhupadovo životno remek djelo je opsežni prijevod s komentarima na Šrimad–Bhagavatam, najcjenjeniji duhovni ep od 18.000 stihova na sanskrtu, zapisan prije više od...

Tijelo je prekrivač duše

Život će trajati onoliko dugo koliko nam je potrebno da ostvarimo sve što smo trebali. Ne znači da ćemo moći učiniti sve što smo htjeli, ali...

Duša je vozač u kočiji tijela

"Um treba djelovati pod vodstvom inteligencije, ali je toliko snažan i tvrdoglav da često nadjača čak i inteligenciju, kao što jaka zaraza može nadjačati djelovanje...

Onaj tko je pročistio svoje srce shvatit će da ne pripada...

Onaj tko je pročistio svoje srce shvatit će da ne pripada materijalnom svijetu. Sve dok se poistovjećujemo s Engleskom, Indijom ili Amerikom, to je neznanje. Danas ste...

Svatko od nas je duša unutar ovoga materijalnog tijela

Svatko od nas živo je biće ili duša unutar ovoga materijalnog tijela. Duša je, iako manja od materijalnih atoma, puna svijesti za razliku od mrtve beživotne...

Bhagavad-gita: Kako izbjeći smrt?

Postoje razne vrste transcendentalista poznatih kao yogiji — hatha-yogiji, dhyana-yogiji i bhakti-yogiji — i svi oni zaslužuju biti prenijeti u duhovni svijet. Riječ yoga...

Poruka Bhagavad-gite – Život svjestan Boga

Naš bi život trebao biti oblikovan na takav način da je svaka naša aktivnost ispunjena svjesnošću Boga. Ta se tehnika naziva yoga-sthah. Pritom ne...

Vi niste rođeni i nećete umrijeti

Bhagavad-gita 2.20 na jayate mriyate va kadacin nayam bhutva bhavita va na bhuyah ajo nityah cacvato 'yam purano na hanyate hanyamane carire "Duša se nikada ne rađa...

Bhagavad-gita – Živjeli smo prije rođenja i živjet ćemo nakon smrti

Bhagavad-gita 2.13 dehino 'smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati "Kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz dječaštvo, mladost...

Što nas navodi na djelovanje suprotno našim najboljim namjerama?

Zar se svi povremeno ne pitamo što nas navodi na djelovanje suprotno našim najboljim namjerama? Nismo li svi barem jednom rekli: "Zašto sam to učinio?...

Duša je neuništiva

Bhagavad-gita 2.23 nainaḿ chindanti śastrāni nainaḿ dahati pāvakah  na cainaḿ kledayanty āpo na śosayati mārutah "Nikakvo oružje ne može dušu sasjeći. Vatra je ne može spaliti, voda navlažiti, a...

Što određuje naše slijedeće rođenje?

"Sve dok je duhovna duša prekrivena suptilnim tijelom koje se sastoji od uma, inteligencije i lažnog ja, vezana je rezultatima svojih plodonosnih delatnosti. Zbog tog prekrivača,...

Bhagavad-gita – bezgranična duša pod zakonima karme

Duhovna duša, naš pravi identitet, prekrivena je suptilnim (astralnim) tijelom. Astralno tijelo sadrži um, inteligenciju i lažni ego. Funkcije su uma: osjećanje, htijenje i mišljenje. Funkcije su...

Razumijevanje životne sile

Svrha ljudskog života jest okončanje nevolja materijalnog postojanja. Suvremeno društvo nastoji okončati te nevolje materijalnim napretkom. Međutim, očigledno je da unatoč znatnom materijalnom napretku, ljudsko društvo nije...

Bhagavad-gita – Najautoritativnija knjiga o reinkarnaciji

Kako bismo stekli dublji uvid u reinkarnaciju, mnogi zapadnjaci se okreću originalnim izvorima znanja o prošlim i budućim životima. Među svom književnošću koja nam...

Sprijateljite se sa svojim umom

Nismo li ovladali umom, bavljenje jogom ne ispunjava svoj potencijal. Onaj tko ne može vladati svojim umom živi s najvećim neprijateljem i stoga su...

Bhagavad-gita – Duša je stanovnik tijela

Bhagavad-gita 2.30 dehi nityam avadhyo 'yam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani na tvam šocitum arhasi "O potomče Bharate, onaj tko prebiva u tijelu nikada ne može...

Svaka materijalna sreća je popraćena i materijalnom nesrećom

U materijalnom svijetu svatko pokušava steći neku materijalnu sreću, ali čim je stekne, tu je odmah i materijalna nesreća. U materijalnom svetu nije moguće uživati nepomućenu...

Ljudski oblik života dobiva se nakon mnogo milijuna godina evolucije

Ljudski oblik života dobiva se nakon mnogo milijuna godina evolucije. Trebamo imati na umu da prema Padma Purani postoji 8.400.000 vrsta života. Život počinje s vodenim životinjama,...

Bhagavad-gita – Požuda je uzrok materijalnog postojanja

Bhagavad-gita 3.37 sri-bhagavan uvaca kama esha krodha esha rajo-guna-samudbhavah mahasano maha-papma viddhy enam iha vairinam Svevišnja Božanska Osoba reče: To je samo požuda, Arđuna, koja nastaje zbog dodira s materijalnom...

Bhagavad-gita

Doista, nijedno se djelo ne može usporediti s Bhagavad-gitom po razotkrivenom znanju o prirodi čovjeka, svijeta koji ga okružuje i njegova odnosa s Bogom.

Bhagavad-gita – Ovladavanje umom

Bhagavad-gita 6.5 uddhared atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hy atmano bandhur atmaiva ripur atmanah "Uslovljena duša se mora uz pomoć uma izbaviti, a ne degradirati. Um je prijatelj...

Gospel na bojnom polju

Zašto je Bhagavad-gita izgovorena na bojnom polju? Krišna ju je mogao izgovoriti u pećini na Himalaji ili u nekom ašramu ili na obali svete...

Bhagavad-gita – Zaplitanje u karmu

"Ovisno o tome poistovjećuje li se s materijalnom ili duhovnom prirodom, duša dobiva materijalno ili duhovno tijelo. U materijalnoj prirodi može dobiti tijelo koje pripada bilo...

Bhagavad-gita – Svrha duhovnosti nije otići u Raj

Bhagavad-gita 2.42-43 yām imām puspitām vācam pravadanty avipaścitah veda-vāda-ratāh pārtha nānyad astīti vādinah kāmātmānah svarga-parā janma-karma-phala-pradām kriyā-viśesa-bahulām bhogaiśvarya-gatim prati "Ljudi siromašnog znanja su jako vezani za kitnjaste riječi Veda, koje preporučuju razne plodonosne...

Bhagavad-gita – Bez duše nema kretanja

Bhagavad-gita 2.25 avyakto 'yam acintyo 'yam avikāryo 'yam ucyate tasmād evam viditvainam nānuśocitum arhasi "Rečeno je da je duša nevidljiva, nepojmljiva i nepromjenjiva. Znajući to, ne trebaš žaliti za tijelom." Gospodin Krišna...

Bhagavad-gita – Put Yoge

Obično pod pojmom yoga podrazumijevamo puke tjelesne vježbe. Me­đutim, u Bhagavad-gita otkriva dublje značenje i prirodu yoge kakva se u Indiji poučava i primjenjuje već...

Bhagavad-gita – Odlike duhovnog učitelja

Po uređenju prirode, čitav sistem materijalnih aktivnosti predstavlja izvor problema za svakoga. Na svakom koraku postoje problemi i zato trebamo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju...

Bhagavad-gita – Nadljudsko znanje staro 120 milijuna godina

Bhagavad-gita 3.1 śrī-bhagavān uvāca imaḿ vivasvate yogaḿ  proktavān aham avyayam vivasvān manave prāha  manur iksvākave 'bravīt "Božanska Osoba, Gospodin Sri Krišna reče: Prenio sam znanje o ovoj neuništivoj...

Bhagavad-gita – Duša je zadivljujuća

Bhagavad-gita 2.29 ascarya-vat pasyati kascid enam ascarya-vad vadati tathaiva canyah ascarya-vac cainam anyah srnoti srutvapy enam veda na caiva kascit "Neki gledaju na dušu kao na nešto zadivljujuće, neki...
Promovirajte svoje događaje, proizvode ili usluge čitateljima portala ATMA. Za detalje kliknite OVDJE.

Dnevni Jyotish Horoskop

Prijavite se za primanje našeg besplatnog dnevnog newslettera - OVDJE.