Petak 18 do 20
Subota 10 do 12
Drugog vikenda u mjesecu modul:
I 09 i 10.02.2024
II 15 i 16.03.
III 12 i 13.o4.
IV 10 i 11.05.

Polaganje i dodjela Klupske Diplome 7.6.2024.

Program
Tai Chi forma
YANG 24
-Pripremne vježbe za tetive, zglobove, posturu
-Qigong vjezbe za ispravno kretanje čija/životne energije i balans lijeve i desne strane tijela
-obrada pozicija Yang 24

Teorija 15 %
Trening uživo 85 %

Cijena Modula 60 eura
Predbiljezbe do 31.01.2024
[email protected]
0911719179

Obavezno navesti za Malu školu Veliko umijece
Dostaviti vas kontakt mail Ime Prezime,OIB,mob.

Voditelj programa
Trenerica Tai Chi Quana I Qigong
Hrvatska Olimpijska Akademija
Rada Pašić
30 godina prakse

Mjesto održavanja
Sport I rekreacija PANTERA Rijeka, B. Polića 2

facebook