Voda iz prahistorijskih podzemnih hodnika je kodirana na frekvenciji Šumanove rezonance i drugih vibracija, koje svojom informacijom terapeutski utiču na ljudski organizam, čiji je glavni element voda.

Piše: dipl.oec. Haris Delibašić, stariji vodič Fondacije

Jedna od pet vještačkih struktura u Bosanskoj dolini piramida je Hram majke Zemlje. Na topografskoj mapi uzvišenje je poznato pod nazivom Krstac. Zbog veličine i vještačke forme, ova građevina na prvi pogled ostavlja bez daha. Konfiguracijski se izdvaja u odnosu na oblik prirodnih brda. Forma amfiteatra, vidljiva je i na satelitskom snimku. Građevina se vidi iz centra Visokog, od kojeg se nalazi u pravcu jugoistok.

atma.hr – 39

Na putu Visoko-Kiseljak, na mjestu udaljenom kilometar od centra grada, vidi se oblik jednakostraničnog trougla. To je forma Hrama majke Zemlje sa zapadne strane. Iako erodiran, trougao je vidljiv i sa istočne strane. Ako se ponovo vratimo nekoliko koraka nazad, vidi se i frontalni izgled građevine, koji ima konturu parabole. S desne strane ispred je Bosanska piramida Mjeseca, a sa lijeve Bosanska piramida Sunca i Piramida ljubavi.

Poput majke koja u naručje uzima svoje dijete, tako se i ovdje stiče dojam, da impozantna građevina u zagrljaj prima tri piramide. Posjetilac iz Stockholma mi je govorio kako je oblik amfiteatra, bio u funkciji kreiranja frekvencije zvuka, koja je korištena za neutraliziranje gravitacionog polja. Tako su levitacijom pomjerali blokove prilikom gradnje bosanskih piramida. Hram majke Zemlje, poput majke koja rađa dijete, tehnološki kreira Piramide.

250px Visoko Bosna Pyramid
Fojnička rijeka

U podnožju ovog objekta nalazi se planinarski dom, na mjestu gdje rijeka Fojnica mijenja pravac kojim teče. Nelogično skreće lijevo pod uglom od devedeset stepeni, nakon što već zaobiđe Piramidu bosanskog Zmaja. Umjesto prema istoku, Fojnica od tog mjesta sjeverno teče, kako bi se ulila u Bosansku dolinu piramida. To je uočljivo i na satelitskom snimku.

Upravo na tom mjestu nekada je bilo glavno kupalište Visočana. U riječnom koritu su police, kako smo ih još prije rata zvali. Kamene ploče su prisutne duž cijelog korita, od mjesta zvanog Mlinovi do ušča u rijeku Bosnu. Od blokova pješčara građena je i Bosanska piramida Mjeseca, koja je slijedeća piramida pored koje teče rijeka Fojnica.

Voda je živa materija koja pohranjuje informacije. Čak i kada govorimo i pomislimo nešto, proizvodimo vibraciju, koja mijenja frekvenciju na kojoj rezonuje voda. Ipak, rijeka Fojnica je za stanovnike Visokog bila i više od toga. Oduvijek su mještani imali poseban odnos prema ovoj rijeci, uz nju su živjeli i odrastali. Fojnica sakuplja informacije iz pozemnih voda koje teku ispod svih piramida, a onda ih šalje u bazu kolektivnu svijesti. Tako se rijeka sjeća vremena graditelja piramida. Povezuje sadašnjost i prošlost, a onda tu informaciju nosi sa sobom u budućnost. Voda nije ograničena ni prostorno ni vremenski.

atma.hr – 39

Istu funkciju imao je i Nil u Egiptu, ali i druge rijeke, čija su korita naseljavale drevne civilizacije. Ne samo zbog zemljoradnje i navodnjavanja, nego i zbog uvezivanja kolektivne svijesti. Mi danas imamo internet. Rijeka Fojnica informacijski povezuje Bosansku dolinu piramida sa svim drugim lokacijama u svijetu.

Sa desne strane ona paralelno uz cestu protiče pored Piramide ljubavi i Bosanske piramide Sunca, najveće i najstarije piramide na svijetu. Veliko gradsko groblje u Visokom je u podnožju Piramide ljubavi. Mjesto gdje se sa ljubavlju obilaze mezarja i grobovi najmilijih, koji više nisu među nama živim.

Odmah ispred ulaza u KTK tunel, Fojnica se ulijeva u Bosnu. Ovo ušće je energetski potentno mjesto i sigurno da ulaz nije slučajno ovdje otkriven. Danas se ispred ulaza u KTK tunel nalazi Kulturni centar, odakle smo turistima prije više od deset godina, pokazivali sjevernu stranu Bosanske piramide Sunca.

Sunce je u kosmičkom smislu simbol za oca (vatra), mjesec za majku (voda) emocija i intuicija, dok je piramida ljubavi (eter) dijete. Zmaj je simbol za mudrost, znanje, inteligenciju, istinu (vazduh) i Hram majke Zemlje (zemlja). Svaki od ovih pet objekata predstavlja jedan od tih pet elemenata.

bosnian pyramid water
Tunel Ravne

Ispod tunela Ravne su mreže podzemnih vodenih tokova, koji su dio prirodnih podzemnih voda, a dio je napravljen, ispod zemlje. Trebalo im je da se voda kreće tačno ispod tunela i obrnuto. Tuneli su morali imati vodu ispod zbog energetskih funkcija. Voda iz prahistorijskih podzemnih hodnika je kodirana na frekvenciji Šumanove rezonance i drugih vibracija, koje svojom informacijom terapeutski utiču na ljudski organizam, čiji je glavni element voda.

piramidasunca.ba

Orgonska piramida Zlatni kvarc

img 2733 58f21a5d785cd 58f21d64a9a08Orgonit u svom sastavu sadrži organsku smolu, metalnu špenu (bakar i/ili aluminij) i prirodne kristale. Konstantno zrači zdravi orgon i pretvara štetno zračenje u pozitivno. Jača imunološki sistem te čisti, balansira i puni auru i čakre. Pomaže kod energetskog obnavljanja organizma. Štiti od negativnih energija drugih ljudi.

Veličina: 6-7 cm / Težina: 150-200 gr

Cijena: 349 kn