Widget not in any sidebars

Tražio sam Snagu
I Bog mi je dao Poteškoće koje su me osnažile.

Tražio sam Mudrost
I Bog mi je dao Probleme koje je trebalo riješiti.

Tražio sam Bogatstvo
I Bog mi je dao Mozak i Tijelo da mogu raditi.

Tražio sam Hrabrost
I Bog mi je dao Prepreke koje je trebalo svladati.

Tražio sam Ljubav
I Bog mi je dao Ljude kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam Usluge
I Bog mi je dao Prilike.

Nisam dobio ništa od onog što sam tražio…
ali dobio sam sve što mi je trebalo.

Ruska narodna