atma.hr – 52
“Postoje tri faze u nečijem duhovnom razvoju”, reče Učitelj. “Tjelesna, duhovna i božanska.”

“Što je tjelesna faza?”, upita željno učenik.

“To je faza kada je drveće drveće i planine su planine.”, odgovori Učitelj.

“A duhovna?”

“Ta faza nastupa kada se uđe dublje u suštinu i tada drveće više nije drveće i planine više nisu planine.”

“A božanska faza?”, upita nestrpljivo znatiželjni učenik.

“Ah, to je Prosvjetljenje!”, reče Učitelj sa smješkom, “Tada drveće ponovo postane drveće, a planine su opet planine”.

atma.hr – 39

atma.hr – 39