“Vedski Način” je škola života za potpuni napredak i uzdizanje cijelog ljudskog bića. On uključuje svaki vaš dio kako započinjete sa duhovnim razvojem – fizički, mentalni, emocionalni i interpersonalni dio vas samih koji potpomažu uzdizanje duha.

Vedski Način nadilazi vjersko naučavanje – relevantan je za svakoga bez obzira na njegovu ili njenu religijsku ili duhovnu orijentaciju – i poučava 5 stupnjeva do duhovnog načina života koji se temelje na univerzalnim principima:

1. Sattva – život u ravnoteži
Uravnotežite čimbenike koji utječu na vaše fizičko, emocionalno i mentalno blagostanje, i stvorite temelje za zdrav duhovni život.

2. Dharma – živite svoju svrhu
Otkrijte za što ste namijenjeni da budete, što da činite, i iskusite univerzalnu snagu dharme.

3. Atma – život unutar sebe
Postanite svjesni sebe kao vječne duhovne duše, i suočite se sa oboje, svojom smrtnošću i svojom vječnošću.

4. Paramatma – život sa višom povezanošću
Povežite se sa Naddušom i postanite neustrašivi dok se povezujete sa svojom intuicijom i vodstvom.

5. Bhakti – život u ljubavi
Krenite putem devocije u raspoloženju sluge i osjetite zadovoljstvo duhovnih odnosa s Bogom i svim Njegovim stvorenjima.

Dinamičan životni stil Vedskog načina pomlađuje i produhovljuje tijelo, um i dušu, a to je upravo i ono što predstavljamo na portalu atma.hr.