atma.hr – 52
Jednom je jedan mudrac počeo sumnjati u Božju dobrotu. Na to ga je navelo promatranje tolikih nevolja na svijetu.

Jednom zgodom ugledao je djevojčicu kako u poderanoj haljinici dršće od studeni na ulici.

Kad je ugledao to siromašno stvorenje kako trpi, u svom srcu reče: “O Bože, kako možeš tako nešto dopustiti? Zar ne možeš za tu sirotu djevojčicu baš ništa učiniti?”

Odmah je dobio odgovor na svoje pitanje: “Mogu! Stvorio sam tebe!”

Nije li to pouka svakome od nas? Bog računa na nas da ćemo mi, koji smo primili više, pomoći onima koji su primili manje.

Nepoznati autor

Bitno.net / alternativainformacije.com

atma.hr – 52
atma.hr – 52