Zaslijepljeno iluzijom, živo biće se pojavljuje u toliko mnogo oblika koje pruža Božja izvanjska energija. Dok uživa u suptilnim silama materijalne prirode, zarobljeno biće stvara pogrešnu predstavu o svijetu i razmišlja o odnosu ja” i “moje”. Prema Vedama, u svakom od nebrojenih svemira postoje različita bića koja naseljavaju svaki od pojedinih planeta. Tako u Shrimad-Bhagavatamu možemo pronaći opise polubogova, velikih mudraca, stanovnika Pitriloke, Gandharvaloke, Siddhaloke, Charanaloke, Pannagaloke, Kinnaraloke, Apsaraloke, stanovnike zemaljskih planeta i stanovnike planeta ptica.

U priči o velikom asuri (demonu) Hiranyakashipuu, koja je opisana u Sedmom pjevanju Shrimad-Bhagavatama, možemo pronaći vrlo zanimljive opise stanovnika planetarnih sustava. Hiranyakashipu je bio vrlo moćan asura koji je pokorio čitav svemir. Pod svoju vlast pridobio je sve planete u sva tri svijeta – u višem, srednjem i nižem – uključujući planete ljudskih bića, Gandharva, Garuda, velikih zmija, Siddha, Charana, Vidyadhara, velikih svetaca, Yamaraje, Manua, Yaksha, Rakshasa, Pishacha i njihove gospodare i gospodare duhova i Bhuta. Porazio je vladare svih ostalih planeta na kojima žive živa bića i doveo ih pod svoju kontrolu. Dakle, nedvojbena izjava Veda je potvrda o naseljenosti svakog pojedinog planeta.

No Vede zaključuju kako polubogove, asure, Nage, ljudska bića, stanovnike različitih planetarnih sustava, naime Gandharve, Apsare, Yakshe, Rakshase, Bhatagane, Urage, Pashue, Pite, Siddhe, Vidyadhare, Charane kao i sve ostale vrste živih bića uključujući ptice, zvijeri, drveće i sve što postoji, prekriva kozmički oblik Boga.

Stanovnici svemira

atma.hr – 52
Stanovnici različitih planeta i zvijezda na nebu razlikuju se jedni od drugih. Ni jedno mjesto nije nenastanjeno, ali se bića jednog dotičnog mjesta razlikuju od onih iz drugih mjesta. Čak se i u ljudskom društvu stanovnici pustinja i prašuma razlikuju od stanovnika iz sela i gradova. Stanovnici zemlje razlikuju se od stanovnika vode i neba. Razlike nastaju uslijed različitih odlika suptilnih sila materijalne prirode. Ovakvo prilagođavanje prema zakonima materijalne prirode ne događa se nasumice, već iza toga stoji veliki plan.

Različiti oblici živih bića predstavljaju različitu odjeću koju nudi iluzorna, izvanjska energija Boga prema suptilnim silama materijalne prirode u kojima živo biće želi uživati. Izvanjsku, materijalnu energiju predstavljaju njene tri suptilne sile, naime, guna vrline, strasti i neznanja. Dakle, čak i u materijalnoj prirodi postoji mogućnost nezavisnog izbora i prema tome što izabere, materijalna energija pruža duši različite vrste materijalnih tijela.

Postoje sljedeća bića:

  1. 900.000 vrsta tijela u vodi
  2. 2.000.000 biljnih oblika
  3. 1.100.000 crva i gmizavaca
  4. 1.000.000 oblika ptica
  5. 3.000.000 različitih tijela zvijeri
  6. 400.000 vrsti ljudskog života

Sve zajedno postoji 8.400.000 vrsta tijela na različitim planetima u svemiru, a duša putuje i seli se prema svojim različitim unutarnjim željama za uživanje. Čak i u jednom pojedinom tijelu, jiva-atma mijenja se od djetinjstva do dječaštva, od dječaštva do mladosti, od mladosti do starosti, od starosti do nekog drugog tijela koje se stvara zahvaljujući njegovim vlastitim djelima. Jiva-atma stvara svoje vlastito tijelo prema osobnim željama, a izvanjska energija Vishnua opskrbljuje ga baš onim oblikom pomoću kojeg može uživati u svojim željama do najviše mjere. Tigar je želio uživati u krvi drugih životinja, pa ga je prema tome materijalna energija opskrbila tijelom tigra s pogodnostima da uživa u krvi drugih životinja. Na sličan način, jiva-atma ili živo biće ukoliko želi dobiti tijelo poluboga na višem planetu, izvanjska energija mu također može ispuniti takvu želju.

Ako je dovoljno razborito, može zaželjeti da stekne duhovno tijelo što će mu također biti omogućeno. Dakle, mala sloboda živog bića može se iskoristiti u potpunosti i viši autoriteti mu podaruju vrstu tijela koju zaželi.

Različiti položaji koje jiva-atma ima u materijalnom svijetu pod utjecajem mnogobrojnih kreacija tijela nastali su iz pogrešnog shvaćanja o onome što pripada “meni” (mameti) i tko sam “ja” (aham). Čitavo materijalno shvaćanje o politici, sociologiji, filantropiji, altruizmu i ostalom, koje imaju uvjetovane duše, nastalo je na osnovu ovog pogrešnog shvaćanja o “ja” i “moje” koji su proizvodi snažne želje za uživanjem u materijalnom životu. Poistovjećivanje s tijelom i mjestom gdje je tijelo nastalo pod različitim okolnostima raznih izama, ljubavi prema obitelji, društvu, naciji, rasi itd. nastalo je zato stoje živo biće zaboravilo svoju pravu prirodu.

atma.hr – 52
Prema Bhagavatamu sva bića stvorio je Vishnu u skladu s njihovim prošlim djelima. U njih se ubrajaju Brahma i njegovi sinovi kao što je Daksha, periodični upravljači svijeta kao što je Vaivasvata Manu, polubogovi kao što su Indra, Chandra i Varuna, čuveni mudraci kao što su Bhrigu, Vyasa i Vasishtha, stanovnici Pitriloke i Siddhaloke, Charane, Gandharve, Vidyidhare, Asure, Yakshe, Kinnare i anđeli, zmije, Kimpurushe koji izgledaju kao majmuni, ljudska bića, stanovnici Matriloke, demoni, Pishache, duhovi, aveti, luđaci i zli duhovi, dobre i loše zvijezde, utvare, šumske životinje, ptice, domaće životinje, gmizavci, planine, pokretna i nepokretna bića, bića rođena iz embriona, jaja, znoja i sjemena kao i sva ostala, bez obzira žive li u vodi, na kopnu, ili u zraku, u sreći, nesreći, ili pomiješanoj sreći i nesreći.

Ove različite vrste bića od najvišeg do najnižeg planeta u svemiru stvorio je Vishnu. Sva bića Njegovo su potomstvo. Postoje četiri različite vrste živih bića:

  1. Bića koja niču iz zemlje
  2. Bića koja su nastala vrenjem i klijanjem
  3. Bića koja se rađaju iz jajeta
  4. Bića koja se rađaju iz embriona

Ove četiri vrste bića proširene su u 8.400.000 vrsta života.  Osoba koja je vrlo napredna u duhovnom znanju može vidjeti kako su iste odlike duha prisutne svuda, u svakom ispoljenom živom biću. Oni koji nemaju takvu viziju transcendentaliste misle kako biljke i trava automatski rastu iz zemlje, ali samospoznata osoba može vidjeti kako taj rast nije automatski jer je uzrok duša, a oblici dolaze u materijalnim tijelima pod različitim uvjetima. Vrenjem u laboratoriji rađaju se mnoge bakterije, ali to je posljedica prisustva duše. Tako suvremeni znanstvenici misle da su jaja beživotna, ali to nije točno. Iz vedskih spisa možemo saznati da se bića u različitim oblicima rađaju pod različitim uvjetima. Ptice se rađaju iz jajeta, a zvijeri i ljudska bića iz embriona. Savršena vizija samospoznate osobe je da svuda vidi prisustvo živog bića.