Jedna od najopasnijih pojava na našem planetu u ovom dobu jest sustavno nastojanje da se suzbije zdrava kultura u namjernom pokušaju da se uništi duhovnost bilo koje vrste. Tvorci takvih pokušaja koriste sva sredstva koja su im na raspolaganju kako bi izazvali kulturno razaranje i na očiglednim i na suptilnim razinama. Njihov je cilj proizvesti stanje zbunjenosti uvođenjem načina života i navika oprečnih uzdizanju individualne i kolektivne svjesnosti.

Kao duhovni ratnici, trebamo shvatiti da opstanak ne ovisi samo o našem djelovanju već i o našem reagiranju na ponašanje drugih. Nitko nije otok. Moramo održavati visoku razinu svjesnosti unatoč degradiranim društvenim vrijednostima i nadići negativne utjecaje koji nas okružuju. Da bismo to postigli, najprije moramo postati svjesni prave prirode sila koje su udružile protiv nas.

atma.hr – 52
Što je zlo?

Zlo se ustalilo u našem društvu i njegovim institucijama. Netko može upitati zašto bismo trebali obratiti pozornost na to zlo. Zar se ne bismo jednostavno trebali usredotočiti na dobro? Odgovor je da moramo poznavati protivnika da ne bismo postali nesmotrenom žrtvom. Kad shvatimo zlo, postajemo svjesni suptilnih provala takve negativnosti u naše društvo – i u našu psihu. Naoružani tim razumijevanjem, postajemo oprezniji te možemo spriječiti ili neutralizirati štetu.

Riječ “zlo” izaziva slike užasnih zločina kao što su ubojstva, zlostavljanje djece, koncentracijski logori u Bosni ili užasni sukobi i siromaštvo u područjima poput Sudana i Somalije. Izraz “zlo” također nas podsjeća na Hitlera, Musolinija, Staljina i druge bezimene koji su bili odgovorni za genocid nad milijunima Židova, Europljana i Rusa; podsjeća nas na desetine milijuna američkih urođenika i na trgovinu robljem s preko 60 milijuna Afrikanaca.

Zlo ima daleko podmuklije lice, uključujući i namjeran pokušaj predstavljanja materijalnoga svijeta kao jedine valjane stvarnosti. Kada razvijemo vezanost za osjetilno uživanje – što je prirodna posljedica smatranja fizičkoga svijeta krajnjom istinom – postajemo robovi svojih želja i lako podliježemo izvanjskoj kontroli. U potrazi za sve većim uživanjem, osjećamo poriv da se natječemo s drugima jer svatko postaje potencijalna prijetnja našem uživanju. Postajemo ranjivi kad je naš osjećaj za blagostanje povezan s posjedovanjem predmeta i fizičkih užitaka koji se lako mogu ukrasti ili smanjiti.

Budući da smo skloni u drugima gledati negativnost koju kod sebe poričemo, vjerujemo da će ljudi lagati, manipulirati i krasti kako bi osjetilno uživali na naš račun. Rezultat je svijet ispunjen strahom, sukobom i nepoznavanjem viših stvarnosti života. Kao posljedica toga, svijet je naseljen ljudskim bićima kojima je, zbog njihova straha, veoma lako upravljati. Danas imamo još izazovniji obrazac po kojem zlo i poštenje mogu istodobno postojati u istoj osobi. To znači da u svima nama postoji božanska i demonska strana. Stoga smo kao pojedinci odgovorni da postanemo svjesni te osobne unutarnje stvarnosti i da iz trena u tren pravimo pravilne izbore koji će poduprijeti višu svjesnost.

atma.hr – 52
Sukob i rasparčavanje

Destruktivne sile vole izazivati rasparčavanje i odvraćati nas od naše unutarnje svjesnosti cjeline i veze s drugima. Jedan od načina na koji to čine jest poticanjem predrasuda, rasizma, seksizma, mnoštva drugih “izama”, a ponekad čak i masovnog ubojstva. Unatoč takvim utjecajima, uvijek moramo imati na umu da smo braća i sestre po svjesnosti, a ne po vrsti kose, puti, dobi ili spolu. Osim toga, osoba koja prodaje drogu našem malom rođaku ili navodi našu prijateljicu na prostituciju ne ponaša se kao brat ili sestra, bez obzira na rasnu ili drugu pripadnost. Ako takvu osobu prihvatimo kao člana obitelji na temelju takvih površnih čimbenika kao što su boja kože, dob ili dijalekt, onda imamo krajnje iskrivljeno gledanje i definiciju obitelji.

Povijest također pokazuje sklonost destruktivnih osoba da pridaju veću važnost izvanjskim razlikama umjesto sličnostima. Na primjer, svi znaju da je Hitler isticao razliku između Jevreja i Arijaca i da je iskrivio tumačenje vedskog koncepta arijske rase.

Njegova doktrina arijske rasne superiornosti temeljila se na pogrešnom poistovjećivanju arijaca s vanjskim obilježjima poput boje kose, puti i podrijetla. Međutim, izvorno značenje riječi “arijac” odnosi se na nekoga tko shvaća više ljudske vrijednosti. Ne sadrži geografske ili rasne komponente. Arijac je svatko tko shvaća ljudsku zadaću da se vrati u Božje kraljevstvo putem ljubavi i služenja.

Međutim, budući da površinske razlike nemaju nikakvo značenje, promjena rase ili etničke grupe koja je na vrhu društvene ljestvice neće, u biti, ništa promijeniti. Da još jednom ponovimo, prava je promjena stvar svjesnosti. Na primjer, često čujemo da crnci tvrde da su bijelci uzrok njihovih problema i da se sada zbog toga bore u “domovini”. Sve je to besmisleno. Sukobi između crnaca i crnaca, bijelaca i bijelaca, u materijalnome svijetu postoje od pamtivijeka.

Istina je da ne postoje dva živa bića koja su potpuno slična. Svi smo poput snježnih pahuljica, svaka jedinstvenog oblika. No ipak, u biti svi smo isti, kao što su sve pahuljice načinjene od vode. Demonske sile, u namjeri da našu svjesnost učine izvanjskom i da nas neprestano drže izvan ravnoteže, uvjerile su nas da neopravdano pravljenje razlika i međusobno natjecanje donosi korist. Na taj način, kako se razdvajamo, mogu lakše upravljati nama kako bi proveli svoje sebične planove. Kad nas izolacija i potreba da se osjećamo voljenim oslabi, mogu lakše manipulirati nama kako bi nas pokorili i lišili naše prave prirode.

atma.hr – 52
Čovječanstvo je na raskrižju

Čovječanstvo stoji na rubu duhovne propasti i dubokog duhovnog buđenja. Duhovne snage koje preplavljuju planet jačaju, navodeći one koji su slabije utemeljeni da postanu potpuno zbunjeni, dok istodobno jačaju predanost onih koji istinski žele duhovno napredovati. Strah i ljubav ne idu ruku pod ruku. Strah je ograničavajući, sebičan i samosvjestan, dok je ljubav otvorena, nesebična i usmjerena ka služenju. Da bismo postali djelotvorni duhovni ratnici, moramo naučiti njegovati istinsku ljubav, hrabrost i samilost te ovisiti o svojim unutarnjim sposobnostima umjesto izvanjskim okolnostima. To nam omogućava da dublje shvatimo vlastitu pravu prirodu i da se više ponašamo kao Božja djeca i sluge, što i jesmo. Tada, čvrsto utemeljeni u višem stanju svijesti, u ovim prijetećim vremenima možemo služiti druge – i svijet – iz svoga najdubljeg, najsvjesnijeg i najnježnijeg aspekta.

Bhakti Tirtha Swami

korišteni dijelovi iz knjige “Duhovni Ratnik 3 – Utjeha srcu u teškim vremenima”

Knjigu možete naručiti ovdje – http://duhovniratnik.com/duhovniratnik3/