atma.hr – 52
Prema učenjima A.C. Bhaktivedante Swamija Prabhupade:

  1. Živi jednostavan život – pun unutrašnjeg bogatstva i prosperiteta, ne sudjeluj u materijalističkim aktivnostima, poput kockanja, jer će one hraniti pohlepu u tvom srcu
  2. Budi samilostan – nemoj nanositi patnju drugim živim bićima, postani vegetarijanac
  3. Pročisti svoje tijelo – nemoj unositi otrove i intoksikante kao što su alkohol, cigarete, droge ili kofein u vozilo svoje duše
  4. Nauči istinski voljeti – nadiđi požudu i sebično seksualno iskorištavanje, otvori svoje srce za ljubav bez požude, a seks koristi za dar života
  5. Uzdigni svoju svjesnost – pjevaj sveta imena Boga, razvijaj ljubav prema Bogu u duhovnoj tradiciji koja ti je najbliža srcu, meditiraj na svete mantre za oslobođenje poput Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

5-koraka-do-samospoznaje

atma.hr – 52