Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

atma.hr – 52
Ljudski je život poput predivnog aviona koji je namijenjen da nas odvede na naše konačno odredište.

Postoji šest otmičara u obliku:

  1. požude
  2. zavisti
  3. ljutnje
  4. ponosa
  5. pohlepe
  6. iluzije

Ovi neprijatelji žive tik do našeg srca i njihovo je nastojanje da na neki način otmu dušu i dovedu avion ljudskog života na materijalnu koncepciju života. Tada atma postaje poput taoca.

Atma znači tijelo, um i duša. Svo troje postaju taoci ovih otmičara kojima je vrlo teško pobjeći.

atma.hr – 39

atma.hr – 39