Prijavite se za jedinu cjelovitu edukaciju iz TKM-a u EU koja obuhvaća sve dijelove kineske medicine, a ne samo klasičnu akupunkturu. Za razliku od raznih kratkih TKM seminara nakon kojih samo shvatite da ne znate ništa i bojite se primiti iglu u ruke, ovdje ulazite duboko u sustav TKM-a i upoznajete se brojnim metodama kineske medicine.

Edukacija je prilagođena za sve, a ne samo za zdravstvene radnike uz napomenu da oni koji nemaju medicinsko predznanje moraju završiti još i OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE kod nas u HUPED-u kako bi mogli poslije koristiti akupunkturne igle u svome radu.
HUPED-ova škola tradicionalnih metoda kineske medicine (TKM) školuje polaznike za klasičnu akupunkturu zatim za elektroakupunkturu, akupresuru, tui-na terapiju, ušnu akupunkturu i druge metode. To su metode koje imaju istu teorijsku osnovu i baziraju se na akupunkturnim meridijanima i točkama koje se mogu tretirati akupunkturnim iglama, uređajem za elektroakupunkturu, zatim rukama i prstima terapeuta ali i drugim postupcima.


Hrvatska veterinarska komora (HVK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje polaznicima veterinarima sa 8 bodova.

Hrvatska liječnička komora (HLK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje liječnicima sa 20 bodova za aktivno sudjelovanje te sa 15 bodova za pasivno sudjelovanje.


TERMINI ODRŽAVANJA
Nova grupa počinje sa nastavom u dvorani 27. i 28. 04. 2024.g.  Nastava se održava u dvorani i ONLINE istovremeno te se sva propuštena predavanja mogu pogledati naknadno preko video snimki.
Škola se odvija kroz 14 vikend predavanja (modula) i to jedan vikend mjesecno (svaki zadnji vikend u mjesecu) uz pauzu preko ljeta (7. i 8. mjesec) te u prosincu.
Predavanja se uvijek održavaju subotom od 17.00-20.00h i nedjeljom od 10.00-16.00h.

Veterinari nakon odslušana prva dva modula opće akupunkture imaju posebnu edukaciju iz veterinarske ekupunkture koja se održava u posebnim terminima o čemu više na linku:
AKADEMIJA VETERINARSKE AKUPUNKTURE


JAVNI MEDIJI O NAŠIM EDUKACIJAMA

Naše edukacije preporuča i najčitaniji tjedni list NACIONAL u broju od 31.01.2023.g. gdje je objavljen članak o stanju alternativne medicine u Hrvatskoj na čak 6 stranica. Na kraju članka piše:
Na Internet stranici www.huped.hr javno je objavljen registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta, ne samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja, a na adresi www.aped.hr nalazi se popis edukacija iz alternativne medicine koje zadovoljavaju sve potrebne stručne kriterije za siguran i samostalan rad iscjelitelja i terapeuta.

Najčitaniji dnevni list “24sata”, 14.07.2022. objavljuje:
BUDITE OPREZNI KOD IZBORA KIROPRAKTIČARA! Ako želite provjeriti stručne kvalifikacije osobe koja se predstavlja kao kiropraktičar, najjednostavnije je da kontaktirate našu organizaciju. Ljudi su to i do sada često činili, ne samo da provjere stručnost raznih iscjelitelja, nego i da provjere razne usluge i proizvode koji se prodaju po prezentacijama, a na koje ih se poziva. HUPED možete kontaktirati na e-mail: [email protected], a na stranici www.huped.hr može se pronaći i registar licenciranih iscjelitelja.

Brojni drugi javni mediji pa i informativne TV emisije (RTL, NovaTV, HTV…) objavljuju slične informacije te pozivaju gledatelje i čitatelje da kvalificiranog i licenciranog iscjelitelja i terapeuta potraže u našoj krovnoj strukovnoj organizaciji. Neke od tih TV emisija dostupne su na HUPED TV: www.youtube.com/@HUPEDTVMJESTO ODRŽAVANJA AKADEMIJE TKMHUPED, Kosirnikova 80, Zagreb.


PROGRAM NASTAVE (subota i nedjelja):

1. MODUL (27. i 28. 04. 2024.)

 • AKUPUNKTURA KAO MEDICINSKA DISCIPLINA
 • DJELOVANJE I REZULTATI AKUPUNKTURE
 • ETIOLOGIJA I PATOGENEZA BOLESTI PO TRADICIONALNOJ KINESKOJ MEDICINI (TKM)
 • KONCEPTI TKM PO PRINCIPU PET ELEMENATA
 • KONCEPT QI ENERGIJE
 • PATOFIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA ZANG-FU ORGANA
 • DIJAGNOSTIKA U TKM

2. MODUL (25. i 26. 05. 2024.)

 • AKUPUNKTURNI MERIDIJANI I AKUPUNKTURNE TOČKE

3. MODUL (29. i 30. 06. 2024.)

 • PREHRANA PO KINESKOJ MEDICINI

4. MODUL (28. i 29. 09. 2024.)

 • STERILIZACIJA U AKUPUNKTURI
 • primjeri iz prakse

5. MODUL (26. i 27. 10. 2024.)

 • DIFERENCIJACIJA SINDROMA

6. MODUL (23. i 24. 11. 2024.)

 • TUINA TERAPIJA – 1
 • praktični rad

7. MODUL (25. i 26. 01. 2025.)

 • TUINA TERAPIJA – 2
 • praktični rad

8. MODUL (22. i 23. 02. 2025.)

 • RM – REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA – 1
 • praktični rad

9. MODUL (29. i 30. 03. 2025.)

 • RM – REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA – 2
 • praktični rad

10. MODUL (26. i 27. 04. 2025.)

 • SPECIFIČNO DJELOVANJE AKUPUNKTURNIH TOČAKA
 • KONCEPTI TERAPIJE PO SLOJEVIMA

11. MODUL (24. i 25. 05. 2025.)

 • UŠNA AKUPUNKTURA – AURIKULOTERAPIJA
 • praktični rad

12. MODUL (28. i 29. 06. 2025.)

 • KONCEPT TERAPIJE U AKUPUNKTURI
 • praktični rad

13. MODUL (27. i 28. 09. 2025.)

 • PRIMJENA AKUPUNKTURE U NEUROLOGIJI, FIZIKALNOJ I SPORTSKOJ MEDICINI, GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU, INTERNOJ MEDICINI, PSIHIJATRIJI, DERMATOLOGIJI
 • praktični rad na klijentima

14. MODUL (25. 10. 2025.)

 • ISPIT I DODJELA DIPLOMA

CIJENA i UPLATE

Cijena modula je 145 EURA. Kod prijave za pohađanje škole plaća se i 310 EURA  za upisninu. Cijena ispita je 175 EURA. Za plaćanje svih modula unapred odobrava se 10% popusta na ukupan iznos.
U slučaju da se odustane od pohađanja nastave upisnina se ne vraća kao ni uplate za odslušane module ili unapred plaćene module, ali se zato sve uplate priznaju kod nastavljanja edukacije u nekoj od idučih grupa polaznika.

Uplata upisnine i rata za module se vrši prema ovim podacima:
IBAN: HR2324840081135040876
PRIMATELJ UPLATE: IPED, Kosirnikova 80, 10000 Zagreb
IZNOS: 310,00 eura – upisnina
145,00 eura – za svaki modul
SVRHA UPLATE:  AKADEMIJA TKM – upisnina ili modul
Potvrdu o uplati poslati na mail: [email protected]


klik%287%29Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@huped.hr te 099/4900909.

Oni koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje trebaju se još prijaviti za pohađanje dodatne nastave na linku:
OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE


PREDAVAČI:

Cijenjena prof. Slavica Kraljević, Centar akupunkture i homeopatije u Zagrebu, medicinska sestra, viši fizioterapeut, defektolog, akupunkturolog i homeopat.
2006. godine završila dvogodišnju školu iz tradicionalne kineske medicine u inozemstvu, potom četverogodišnju školu i usavršavanje iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima također iz područja akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM), koje uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena dr. Alma Marukić-Čalić, dr. vet. med., Veterinarska klinika Kreszinger.
Liječnica veterinarske medicine koja je među prvima, prije više od dvadeset godina, otpočela primjenu akupunkture na životinjama. 1993. g. magistrirala je iz područja akupunkture pod nazivom: “Pračenje učinka akupunkture u pasa kretanjem perifernog serotonina u krvi”, koji je ujedno i prvi znanstveno objavljeni rad iz područja akupunkture u Republici Hrvatskoj. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz područja veterinarske akupunkture koju uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena gđa. Zhu Niaojin, dr. akupunkture, Akupunkturna ordinacija u Zagrebu.
1970.g. godine izučila akupunkturu u bolnici u Pekingu.
1976.g. završila četverogodišnji studij iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije također u Pekingu. Od tada akupunkturu i ostale tehnike uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM).

Ugledni dr.sc.prim. Mihovil Pintarić, dr.med., akupunkturolog; NADO Centar zdravlja.
Školu akupunkturu je završio prije 30 godina te ju uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovao na brojnim seminarima i kongresima iz područja akupunkture u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ugledni gosp. Petar Stublia, viši fizioterapeut i akupunkturolog, NADO Centar zdravlja.
Edukaciju iz akupunkturu završio je u Austriji i Švicarskoj gdje je radio dugi niz godina. Ujedno se usavršavao na poznatim klinikama te sudjelovao na brojnim seminarima i simpozijima. Akupunkturu, posebice elektroakupunkturu te magnetnu terapiju uspješno primjenjuje u praksi kao i Tui-na terapiju.

ADRESA JE OZNAČENA NA KARTI

StaticMapService

Photo by //unsplash.com/@bundo?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash“>Bundo Kim on Unsplash

huped logo mali
IPED – HUPED, EUPED, APED
www.huped.hr i www.aped.hr
E-mail: [email protected]
Tel: +385(1)3758145 i 099/4900909
FaceBook: www.facebook.com/HUPED
Instagram: www.instagram.com/huped.hr
HUPED TV: //www.youtube.com/@HUPEDTV
LinkedIn: www.linkedin.com/in/HUPED