Ako u sebi imaš unutarnji mir
prolazit ćeš spremnije kroz životni vir.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
nećeš dozvoliti da te svijet uvuče u svoju priču
dok se igrači na šahovskoj ploči pomiču.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
bit ćeš budniji,
 a za ovaj svijet sve više čudniji.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
a svijet oko tebe sve više vrišti,
nećeš dozvoliti da te to tišti,
već puštaš da stvari idu svojim tijekom
kao što voda slijedi svoj put
i stapa se sa rijekom.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
nećeš tražiti vanjski podražaj
da bi se osjećao živim
i svoj život učinio manje sivim.

Ako u sebi imaš unutarnji mir
ne znači da će u tvom životu
stalno teći mlijeko i med,
ali ćeš u svoj život
postupno unositi red.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
lakše ćeš savladavati životne situacije
i bit ćeš otvoreniji za promjene i inovacije.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
znat ćeš da u sebi imaš sigurnu bazu
i nepresušnu oazu,
u koju se uvijek možeš vratiti
i dušu svoju pratiti.

Ako u sebi imaš unutarnji mir,
dok god budeš na ovoj Zemlji disao,
tvoj će život dobivati sve veći smisao,
jer duša tvoja
neprestano čezne za Bogom
i svojim pravim Domom.

Milan Troskot, Živi Trenutak