Woman photo created by bedneyimages - www.freepik.com

Bhagavad-gita 7.14

daivi hy esa guna-mayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

“Ovu Moju božansku energiju, koja se sastoji od tri gune materijalne prirode, teško je nadići. Ali oni koji su se predali Meni mogu je lako nadići.”

Svevišnja Božanska Osoba ima bezbrojne energije i sve te energije su božanske. Iako su živa bića dio Gospodinovih energija i stoga su božanska, zbog dodira s materijalnom energijom njihova izvorna viša moć je prekrivena. Onaj tko je tako prekriven materijalnom energijom ne može nadići njen utjecaj. Kao što je prethodno rečeno, i materijalna i duhovna priroda je vječna jer je emanacija Svevišnje Božanske Osobe. Živa bića pripadaju Gospodinovoj vječnoj višoj prirodi, ali pošto su zagađena nižom prirodom, materijom, njihova iluzija je također vječna. Uslovljena duša se zato naziva nitya-baddha ili vječno uslovljena. Nitko ne može utvrditi kada je postala uslovljena u određenom trenutku materijalne povijesti. Zbog toga se teško može osloboditi okova materijalne prirode, iako je materijalna priroda niža energija, jer materijalnom energijom upravlja vrhovna volja, koju živo biće ne može nadići.

Niža, materijalna priroda je ovdje definirana kao božanska zato što je povezana s božanskim i zato što djeluje po božanskoj volji. Iako je niža energija, materijalna priroda pod kontrolom božanske volje djeluje čudesno u stvaranju i uništavanju kozmičke manifestacije. Vede to potvrđuju na slijedeći način: mayam tu prakrtim vidyan mayinam tu mahesvaram – “Iako je maya (iluzija) nestvarna ili privremena, iza maye stoji vrhunski mađioničar, Božanska Osoba, koja je Mahesvara, vrhovni upravitelj.” (Svetasvatara Upanisada 4.10)

Drugo značenje riječi guna je uže; trebamo shvatiti da je uslovljena duša čvrsto vezana konopcima iluzije. Čovjek kome su vezane ruke i noge ne može se sam osloboditi – mora mu pomoći netko tko nije vezan. Kako vezan ne može pomoći vezanom, izbavitelj mora biti oslobođen. Stoga, samo Vrhovno Biće ili Njegov vjerodostojni predstavnik, duhovni učitelj, mogu osloboditi uslovljenu dušu. Bez takve pomoći, živo biće se ne može osloboditi spona materijalne prirode. Razvijanje svjesnosti Boga može mu pomoći da dostigne takvo oslobođenje. Pošto je gospodar iluzorne energije, Bog može toj nesavladivoj energiji narediti da oslobodi uslovljenu dušu. On to naređuje iz Svoje bezuzročne milosti prema predanoj duši i očinske ljubavi prema živom biću, koje je izvorno Gospodinov voljeni sin. Stoga je predavanje Gospodinovim lotosovim stopalima jedini način na koji se možemo osloboditi okova stroge materijalne prirode.

25 BHAGAVAD GITA

BHAGAVAD GITA