Foto: pixabay.com

Proces buđenja nije lagan jer uključuje savladavanje straha od gubitka zaštićenosti unutar društva. Iskazivanje individualnosti i traženje istine definitivno nije povezano s društvenim statusom i financijskom sigurnošću. Kod ljudi koji su u fazi buđenja Uran u pravilu igra važnu ulogu u njihovim kartama. Uranovska svijest potiče na individualizaciju.

atma.hr – 78
Kad duša uđe u fizičku stvarnost, ona uđe u polje materijalne stvarnosti gdje ju se na svaki način nastoji što duže zadržati. Duša postaje dijelom kolektivnog sna u kojemu ju se uvjerava kako je upravo to stanje normalno i jedino ispravno. Proces buđenja nije nimalo lak jer zahtijeva preokretanje većine naučenih modela egzistiranja.

Svatko tko se imalo ozbiljnije bavi astrologijom uočiti će da interpretacija pojedine natalne karte u mnogo čemu ovisi o svjesnosti osobe kojoj pripada. Simboli koji opisuju trenutak rođenja precizno opisuju iskustva koja su potrebna za evolucijsko napredovanje, no pri tome nisu nužno vezani uz konkretni materijalni povod za ta iskustva. Često puta slične natalne karte mogu u konačnici dovesti do jako različitih manifestacija u životima osoba koje njihovu simboliku realiziraju.

Tako će se na primjer dramatična simbolika kvadrata Marsa i Plutona kod mesara konkretizirati u komadanju životinjskog mesa, dok će se istovremeno kod nekog slikara izraziti kroz snažne ekspresionističke poteze kistom. Možemo reći da našu životnu priču paralelno kreira kontekst u kojem smo se našli i nivo svijesti koji pri tome posjedujemo.

Unutar različitih gnostičkih tradicija u pravilu se pojavljuje podjela ljudi na tri velike grupe: spavači, oni koji se počinju buditi i probuđeni. Spavače predstavlja velika većina čovječanstva (otprilike 75 posto ljudi), u fazi buđenja je manjina koja se odvojila od kriterija gomile (20 posto ukupne populacije), dok je probuđenih najmanje (tek 5 posto).

atma.hr – 75
Pri tome je važno napomenuti da nivo se nivo svjesnosti ne odnosi na čovječji um, nego na dušu koja se inkarnira unutar fizičkog tijela. Unutar sveukupnog ciklusa inkarniranja možemo razlikovati dvije velike faze – odvajanje od svoje prave prirode i povratak natrag. Kad jednom dođe do odvajanja i duša uđe u fizičku stvarnost, ona uđe u polje materijalne stvarnosti gdje ju se na svaki način nastoji što duže zadržati.

Duša postaje dijelom kolektivnog sna u kojemu ju se uvjerava kako je upravo to stanje normalno i jedino ispravno. Proces buđenja nije nimalo lak jer zahtijeva preokretanje većine naučenih modela egzistiranja.

Otprilike kao da u jednom trenutku počnete trčati prema vrhu pomičnih stepenica koje idu prema dolje. Da bi došli do vrha potrebno je uložiti priličan trud, a k tome se još suočavate i s negodovanjem spavača koji putuju prema dolje. Što je ovome da trči prema gore? Zašto poput nas lijepo ne stoji na miru? Spavači pri tome znaju biti vrlo neugodni i iz sve snage se truditi na eliminiraju probuđene.

atma.hr – 39

Spavači

Pozabavimo se malo spavačima. Riječ je doslovce o ljudima koji gotovo čitav život provode zarobljeni u kolektivnom snu čovječanstva. Njima je na prvom mjestu preživljavanje i održavanje vrste, što ostvaruju kroz pripadnost plemenu, naciji, određenoj klasi, ili porodici. Ti ljudi preuzimaju vrijednosti koje su definirane od strane društva i pri tome na osnovu njih definiraju svoj identitet.

Uključuju se u masovne oblike religije i bez razmišljanja prihvaćaju postojeće društvene zakone i pravila ponašanja. U njima postoji veliki strah od nestajanja reda i izbijanja kaosa. Razlog tome je njihova unutrašnja dezorijentacija, što se manifestira kroz izraženu potrebu za izvanjskom strukturom i redom. Ti ljudi u svojim životima preuzimaju gotove modele uspješnosti i zaziru od bilo kakvih promjena. Kod njih eksperimentiranje nije poželjno, ono ih čak i ljuti. Oni nikako ne žele privući negativnu društvenu pažnju. Ideal im je biti „normalan“ i uspješan.

Astrološki bi se moglo reći da spavači žive Saturnovu razinu svjesnosti. Ovaj planet povezan je s našom društvenom uvjetovanošću i različitim vrstama ograničenja koja ta uvjetovanost nameće. Ovaj planet je zadnji golim okom vidljivi planet Sunčevog sustava i tisućama godina mu je dodjeljivana uloga čuvara koji ljudske duše drži vezanim uz materijalnu stvarnost. Unutar spavača možemo generalno razlikovati tri grupe, ovisno o razlikama na nivou svijesti.

Najnižoj od njih pripadaju ljudi koji doslovce razmišljaju samo o preživljavanju. Oni gotovo da ne posjeduju pojedinačni identitet, tako da se primarno doživljavaju kao pripadnici klana, porodice, nacije, ili religijske skupine. Kod tih ljudi postoji vrlo malo individualne ambicije i slobodne volje. Stilovi života se jako razlikuju ovisno o spolnoj pripadnosti, a svoju profesiju i imena nasljeđuju od predaka.

atma.hr – 78
Najnižoj grupi spavača u pravilu pripadaju ljudi iz nižih društvenih klasa. Oni u životu traže autoritete koje će slijediti, pri čemu svemu pristupaju s dosta fatalizma. Kod njih su promjene uglavnom uzorkovane dramatičnim krizama.

Za razliku od najniže grupe spavača, u srednjoj se pojavljuje individualna i osobna svjesnost. Ti ljudi znaju što vole i što ne vole te iskazuju određenu životnu ambiciju. Oni žele postići bolje društvene pozicije od svojih predaka i pri tome su svjesni potrebe boljeg obrazovanja. U srednjoj grupi spavača ćemo pronaći pripadnike niže srednje i srednje klase. Oni svoj identitet više ne definiraju po pripadnosti nacionalnim i religijskim grupama, nego se prvenstveno okreću svojoj porodici. Religija je i dalje važna, no sada se najčešće svodi na dosljedno slavljenje važnijih praznika. Ukratko, možemo reći da kod srednje grupe spavača dolazi do zamjetnog jačanja ega.

Najviša grupa spavača je u potpunosti integrirana u društvo. Njezini članovi posjeduju kvalitetnu naobrazbu i u pravilu pripadaju višim društvenim slojevima. Ljudi iz treće grupe predstavljaju društvenu elitu koja ima sve predispozicije da dođe do bogatstva potrebnog za život ispunjen luksuzom. Tu ćemo pronaći sveučilišne profesore, političare, direktore, poznate osobe i religijske vođe. Svi oni su vrlo kulturni i sofisticirani, fleksibilni spram ostalih ljudi, no još uvijek konzervativni u svojim stavovima. Ti ljudi imaju potrebu prikazivati simbole svoje uspješnosti, bilo da je riječ o skupim automobilima i jahtama ili diplomama na prestižnim sveučilištima. U sklopu te najviše grupe spavača ego doživljava svoj vrhunac. Pripadnici te grupe se doživljavaju savršenima i svoje nedostatke preispituju tek pri pojavljivanju različitih kriznih situacija. Za njih su korupcija i zlouporaba moći izuzetno velika iskušenja.

atma.hr – 75
Ljudi u fazi buđenja

Unutar astrološke simbolike Uran igra ulogu planeta koji nas suočava s neočekivanim preokretima. U tim trenucima iskačemo iz uobičajenih zakonitosti svakodnevnog života i suočavamo s obrisima našeg pravog identiteta. Zbog toga nije uopće čudno što kod ljudi koji su u fazi buđenja Uran u pravilu igra važnu ulogu u njihovim kartama.

Možemo reći da svi oni dijeli isti nazivnik takozvane Uranovske svijesti koja potiče na individualizaciju. Buđenje iz kolektivnog sna se odvija istovremeno s razvijanjem unutrašnjeg identiteta.

Ljudi se počinju osjećati ograničenim od strane društva i preispituju ispravnost postojećih normi ponašanja. Istovremeno se pojavljuje i osjećaj različitosti koji ponekad sa sobom donosi otuđenost. Proces buđenja nije lagan jer uključuje savladavanje straha od gubitka zaštićenosti unutar društva. Iskazivanje individualnosti i traženje istine definitivno nije povezano s društvenim statusom i financijskom sigurnošću.

atma.hr – 39

Prva grupa ljudi u fazi buđenja suočava se s prihvaćanjem činjenice različitosti od drugih. Oni posjeduju neki konvencionalni posao i paralelno se bave alternativnim hobijem.

U traženju svog puta ti ljudi prolaze kroz razne pokrete, duhovne škole i kultove. Svagdje pronalaze nešto zanimljivo, no nigdje se potpuno ne uklapaju. Istovremeno prave odmak od društvenih normi i propituju postojeće tabu teme. Tokom života najčešće se suočavaju s nekom kriznom situacijom koja ih prisiljava na temeljiti preokret.

Prelaskom u drugu grupu faze buđenja u mnogo čemu se radikalizira pristup. Dolazi do odvajanja od društva i snažnog osjećaja otuđenosti već od samog početka života. Ti ljudi su najčešće jako različiti od svoje porodice i pri tome se bune protiv svih autoriteta. Nailaze na kritiku od strane ostatka društva, a za egzistenciju zarađuju preko neke samostalne aktivnosti, najčešće vezane uz duhovnost ili umjetnost.

Druga faza buđenja je prepuna iskušenja, jer uz potrebu dosljednog izražavanja individualnosti istovremeno idu i osjećaju sumnje i krivnje. Ti ljudi često znaju biti ljuti na sustav u kojem žive i pri tome spavače doživljavati kao glupe. Njihova potraga za slobodom može dovesti do ekstremno destruktivnog ponašanja, ali isto tako mogu biti i slavljeni od strane ostatka društva.

Najviši nivo buđenja pripada trećoj grupi koja se sastoji od pojedinaca dosljednih sebi i svojim vrijednostima. Oni se pri tome sasvim normalno uključuju u društvene aktivnosti i nemaju nikakvih problema s okolinom. Dapače, riječ je o ljudima koji svojim stilom života potiču na društvene promjene. Najčešće ih pronalazimo kao autoritete unutar određenih alternativnih djelatnosti i unutar umjetnosti. To su različiti dizajneri, filozofi, izumitelji i avanturisti. Njihova uloga je da inspiriraju druge i naprave sintezu naizgled nespojivih znanja.

atma.hr – 78
Probuđeni

Takozvani probuđeni karakterizirani su utjecajem planeta Neptuna. Nakon što je Uran odigrao svoju ulogu i izbacio nas izvan okvira svakodnevne stvarnosti, Neptun nas usklađuje s višom do tada nepoznatom istinom. Uz njegovu pomoć spoznajemo novo značenje slobode koje u potpunosti mijenja našu percepciju stvarnosti.

To su ljudi kod kojih je došlo do rastakanja granica ega i sjedinjavanja subjektivnog i objektivnog. Njima je istina puno važnija od komfora. Oni posjeduju mogućnost liječenja drugih, a njihov život ima simboličko značenje za čitavo čovječanstvo.

Ipak, i na tom nivou postoje velika iskušenja vezana uz pojavljivanje duhovnog ega i podložnosti mesijanskom kompleksu.

Prvu skupinu probuđenih čine oni koji su prihvatili činjenicu postojanja viših principa života. T ljudi se povezuju sa svijetom koji ih okružuje i svemirom. Pri tome prolaze kroz intenzivno pročišćavanje koje dovodi do oslobađanja od karme. Najčešće odabiru duhovni put i igraju ulogu učitelja. Njih karakterizira određena duhovna naivnost koja može dovesti do nerealnih koncepcija življenja.

atma.hr – 75
Pripadnici druge skupine probuđenih imaju dublji i realniji pristup stvarnosti od onih iz prve. Oni se najčešće bave nekom duhovno orijentiranom profesijom i predstavljaju autoritet na tom planu. Ti ljudi doživljavaju direktno duhovno iskustvo i nakon toga postaju duhovnim učiteljima. Njihova uloga je da negativne sadržaje ovog svijeta pretvaraju u pozitivne. Pri tome ulaze u sadržaje kolektivnog nesvjesnog i suočavaju se s najtamnijom sjenkom. Na ovom nivou se ljudi suočavaju s najvećim iskušenjem.

Tu se događa ona najtamnija noć duše kada se na trenutak može činiti da smo odbačeni od Boga. Ukoliko ne prođu taj ispit, pripadnici ove skupine dolaze u napast kreiranja duhovnog ega. Tada se proglašavaju mesijama, avatarima i svjetskim učiteljima, te oko sebe okupljaju gomile zaluđenih sljedbenika. Počinju manipulirati drugima i tonu sve dublje u mrak.

banner za knjige osho strah

Treća skupina probuđenih doseže najviši nivo duhovnog znanja. Karakterizira ih velika skromnost i nježnost. Ti ljudi u pravilu ostaju anonimni i ne teže preuzimanju uloge duhovnih vođa. Njihova pozornost je uglavnom usmjerena na neprimjetno djelovanje unutar kolektivnih sadržaja.

Pripadnici ove skupine imaju mogućnost korištenja raznih nadnaravnih moći, no to ostaje strogo čuvanom tajnom. Najčešće ovi ljudi žive usamljeničke živote i nemaju potrebu stupanja u kontakt s ostatkom svijeta. Za njih se može reći da su tek jedan korak od odlaska u neku drugu dimenziju postojanja.

Igor Ognjenović