Foto: pexels.com

Kad vidiš da je nekome potonula lađa

i u njegovo srce se uvukla čađa…

Ne moraš pomicati planine ni stijene,

ali možeš pokloniti svoje vrijeme.

Ako primijetiš da u nečijoj životnoj hrani fali soli,

a njegova duša zapomaže i moli…

Pronađi način

da budeš dobar začin.

atma.hr – 52
Ako vidiš da se netko do poda prignuo…

Ne nudi mu tabletu

da bi se dignuo.

Ako osjetiš da u nečijim grudima

nema dovoljno vjetra

da može sam poletjeti

i sigurno sletjeti…

Budi nekome padobran

i kad ga trebaš dignuti u visine

i kad ga trebaš spustiti

do čvrstog tla

u nizine.

Milan Troskot, Živi Trenutak

atma.hr – 52