Gandi je rekao da ne možemo biti uspješni u jednom području života, a da smo neuspješni u drugim. Život je neodvojiva cjelina. Naš je život kao automobil s četiri kotača. Ako se jedna guma probuši, automobil će se kretati još malo, ali će ubrzo morati stati. Slično tome, ako zanemarimo jednu od navedenih potreba, to će negativno utjecati na ostale aspekte života.

Ljudi koji su zaista uspešni imaju ravnotežu između raznih uloga i odgovornosti u životu. Suprotno tome, neki ljudi žrtvuju porodični život i prijateljstvo radi karijere, dok drugi žrtvuju karijeru radi porodice. Ni jedni, a ni drugi često nisu sretni, jer im nešto nedostaje. Holistički pristup životu zasniva se na ispunjavanju četiri osnovne ljudske potrebe:

  1. fizička/ekonomska,
  2. socijalna/emocionalna,
  3. intelektualna
  4. duhovna

Naš je život kao automobil s četiri kotača. Ako se jedna guma probuši, automobil će se kretati još malo, ali će ubrzo morati stati. Slično tome, ako zanemarimo jednu od navedenih potreba, to će negativno utjecati na ostale aspekte života.

Recimo, ako zanemarite fizičko zdravlje, to se loše odražava na umno stanje ili na međuljudske odnose. Kad smo bolesni, um je sklon tjeskobi i lošem raspoloženju zbog fizičke boli ili brige zbog izostanka s posla. Loše raspoloženje može utjecati na naše ponašanje prema drugim ljudima (razdražljivost, nervoza). Ako zanemarimo društveni život, međuljudske odnose, razmjenu naklonosti s ljudima, to utječe na naše zdravlje, motivaciju i produktivnost. A ako zanemarimo duhovni aspekt života, potrebu za dubljim razumijevanjem svijeta, smisla života, našeg položaja u univerzumu, Boga, duše, itd., život može biti prazan i lišen dubljih spoznaja. Ako zanemarimo dušu, naše više ja, onda nas tjelesna zadovoljstva i nadraživanje uma kroz filmove, glazbu i znanost, mogu iscrpiti i donijeti osjećaj unutrašnje praznine i ponekad beznađa.

Zato je naša odgovornost da se pobrinemo za sva četiri dijela života i uskladimo ih tako da se uzajamno podstiču. Preuzimanje odgovornosti za naš život i potrebe je prvi princip uspjeha. Kada preuzmemo odgovornost, osjećamo mir i čvrstu osnovu za produktivno djelovanje. Preuzimanje potpune odgovornosti za našu prošlost, sadašnjost i budućnost potpuno je u skladu s principima – prirodnim zakonima.

Ako uskladimo svoj život, ponašanje i djelovanje s prirodnim zakonima, povećavamo vjerovatnost uspjeha u svim područjima. Odgovornost daje snagu i opunomoćuje čovjeka da bude djelotvoran.

Akrura das
gitacoaching.blogspot.com