Love photo created by jcomp - www.freepik.com

Čim počneš govoriti riječ “hvala” ne možeš se više osjećati beskorisno. Počinješ shvaćati da imaš svoju ulogu u povijesti svijeta. Pronađeš način da ideš dalje za sve one ciljeve kojima si nekoć tražio isprike i opravdanja zašto ih ne možeš ostvariti.

atma.hr – 52
Moćna je riječ “hvala”, toliko moćna da je nevjerojatno da čim započneš govoriti riječ “hvala” tvoj se život počinje mijenjati.

Odjednom se pronalaze nova rješenja za stare odnose i iskustva za koje si mislio da su zauvijek završili. Počinješ dublje razumijevati stvarnost i shvaćaš da imaš sve što ti potrebno.

Čim počneš govoriti “hvala” izlaziš iz mentaliteta žrtve i shvaćaš da nisi samo okružen neprijateljima koji tvoj život pokušavaju uništiti, već i ljudima koji su nešto od sebe dali da bi tvoj život makar malo bio bolji.

Čim počneš govoriti riječ “hvala” odjednom se raščišćava talog negativnih osjećaja koji se skupio u dnu tvoga bića, samo jedna misao, jedna riječ imaju moć pročistiti sve ono što se godinama trovalo i zagađivalo, što tvojom krivnjom, što krivnjom drugih ljudi.

Čim počneš govoriti “hvala” shvaćaš da nisi samo posjetitelj u ovom vremenu već da si pozvan preuzeti ulogu stvaratelja boljih okolnosti za sebe, ali i za druge ljude.

Čim počneš govoriti riječ “hvala” kao da se neka zatvorena vrata počinju otvarati. Kao da se pojačava tvoja upornost i onamo gdje si odbijan te imaš snage sebi kazati: “Izdržat ću još malo koliko god mi bilo teško.”

atma.hr – 52
Čim počneš govoriti “hvala” počinješ se osjećati sigurnije, jer shvaćaš da se iza pozadine svega ovoga što vidiš nalazi netko tko pokušava oblikovati ovaj svijet po nekoj boljoj viziji i da takvim ljudima treba dati svoju ruku.

Čim počneš govoriti riječ “hvala” ne možeš se više osjećati beskorisno. Počinješ shvaćati da imaš svoju ulogu u povijesti svijeta. Pronađeš način da ideš dalje za sve one ciljeve kojima si nekoć tražio isprike i opravdanja zašto ih ne možeš ostvariti.

Čim počneš govoriti “hvala” shvaćaš da ti život daje novu šansu u svim tvojim porazima i gubitcima, jer tvoj pogled usmjeruje na ono što u životu imaš i što tvoj život čini lijepim i vrijednim a toga u svakom životu ima.

Mario Žuvela/savjetnikuspjeha.com

banner za knjige BIOLOGIJA VJEROVANJA