Diltsova piramida

Diltsova piramida vam omogućava provođenje eksplicitne analize vlastitog života te shvaćanje što točno trebate promijeniti kako biste postigli željeni rezultat – a za to se trebate podići na razinu više. Problem se ne može riješiti na razini na kojoj se postavlja!

atma.hr – 52
Priznajte, ponekad se pitate “Zašto živim onako kako živim?” ili “Zašto imam ono što imam?”

Ako je tako, danas želim s vama podijeliti odgovor na ovo pitanje i reći vam o Diltsovoj piramidi. Barem o tome kako je razumijem i kako je koristim za sebe i svoje klijente.

Robert Dilts, jedan od najpoznatijih stručnjaka koji se bavi neuro-jezičnim programiranjem (osobno ga volim zbog njegovog djela za pisce i novinare), predložio je model u obliku piramide koji je prikladan za opisivanje vašeg života.

Posebnost modela je ta što za svaki od nivoa piramide odgovor na pitanje “Zašto je to tako?” leži jedan stupanj više.

Donja razina piramide, razina vašeg života, vaše svakodnevice, odgovara na pitanje “Što ja imam?” To se odnosi na vaše financije, vaš posao ili biznis, vaš dom, obitelj, vaš društveni krug itd.

Ako sebi postavite pitanje “Zašto imam ono što imam?”, za odgovor ćete se morati okrenuti drugoj razini, gdje su vaši postupci. Ova razina odgovara na pitanje “Što radim?” – i očito je da ono što imate na kraju jako ovisi o tome što radite iz dana u dan.

Ako postavite pitanje “Zašto radim ono što radim?”, Odgovor će biti na trećoj razini, razini strategije. Ova razina odgovara na pitanje “Kako da odaberem?” – I to ovisi o tome kako donosite odluke, kako odlučujete, koju strategiju slijedite („težite za višim“ ili „ne opterećujte se“, „živite za danas“ ili „planirate godinama“ itd.), kako ćete postupiti u svakoj konkretnoj situaciji.

atma.hr – 52
Primjerice, nakon povratka kući s posla, čitate posebnu literaturu, bavite se sportom ili pijete pivo pred televizorom. Ili na poslu predlažete nove projekte i preuzimate odgovornost za njih, ili se borite da radite samo uobičajen i razumljiv posao.

Ako se zapitate: “Zašto odabirem ono što izaberem?”, morat ćete se popeti na još jednu razinu Diltsove piramide da biste dobili odgovor.

Na četvrtoj razini su vaša uvjerenja, ona odgovara na pitanje “U što vjerujem?” I ovdje je već jasno da ako vjerujete da možete naći dobar posao samo povlačenjem, nećete biti previše zdušni za studij. A ako ste uvjereni da upornost pobjeđuje bilo kakve prepreke, očito je da ako nešto ne uspije, bilo bi prirodno da pokušate ponovo, i opet, i opet …

Pa, ako sebi postavite pitanje „Zašto vjerujem u ono u što vjerujem?“, Peta razina piramide, koja je odgovorna za samosvijest i samo-identifikaciju, pomoći će vam da to shvatite. Ona odgovara na pitanje “Tko sam ja?” – A vaša uvjerenja uvelike ovise o odgovoru na ovo pitanje. Očito, osoba koja kaže „Ja sam osrednji i nepotrebni gubitnik“ i osoba koja kaže „Ja sam genij i rođen da uspijem“ imat će vrlo različite slike svijeta.

Konačno, posljednja razina piramide je razina misije, razina smisla života. Odgovara, kao što pretpostavljate, na pitanje “Zašto živim?” Po mom mišljenju, ova je razina dostupna samo duhovnim ljudima, jer pretpostavlja da smisao vašeg života leži izvan samog života.

atma.hr – 52
Zašto trebate znati o Diltsovoj piramidi? Prvo, omogućava vam da bolje shvatite zašto živite onako kako živite i zašto imate ono što imate – omogućava vam provođenje eksplicitne analize vlastitog života. I drugo, omogućava vam da shvatite što točno trebate promijeniti u svom životu kako biste postigli drugačiji rezultat koji vam je draži – a za to se trebate podići na razinu gore (ili više) piramide.

Kao što kaže jedno od načela sustavne analize, “problem se obično ne može riješiti na razini na kojoj se postavlja”.

Ako vam nije ugodno s onim što imate, bilo da je to vaše okruženje ili financije, Diltsov model pokazat će da trebate promijeniti svoje postupke. Ako naizgled ispravni postupci ne dovedu do željenog rezultata, morate promijeniti strategiju u cjelini. Ako nije jasno gdje promijeniti strategiju, znači da trebate duboko uroniti u svoja uvjerenja.

Autor: Aleksandar Levitas, econet.ru
Prijevod: Atma