Dopusti si da te ljubav pokreće. Dopusti si da vidiš ljubav u svakom pokretu, u svakom odnosu, u svakom danu. Dopusti si da vidiš ljubav i onda kada ne vidiš ništa. Dopusti si da budeš voljena opet. Dopusti si da voliš opet. Dopusti si da živiš ljubav u sebi. Dopusti si da budeš zbog ljubavi ostavljena. Dopusti si da ne ispunjavaš tuđa očekivanja. Dopusti si da ne radiš ništa. Dopusti si da ne moraš ništa. Dopusti si odmor duše i tijela. Dopusti srcu da dođe do glasa.

Dopusti si da vidiš ljubav u svakom početku i u svakom kraju. Dopusti si otpuštanje svega što te ne služi. Dopusti si nježnije trenutke. Dopusti si da živiš svoje emocije.


Stela Cavrić,stelacavric.com