Još uvijek je tvoje ime
Glavni junak Druge dimenzije ljubavi.

Tu, u odajama moje duše
Pohranjena su naša sjećanja.

U noćima bez sna
Ova poeta piše rime.

I prizivam sve strane svijeta
Da te u mirne snove vode.

I šapućem melodije
Kao najljepše uspavanke.

Uz plamen svijeće koji titra
Dok igraju sjene na hartiji bijeloj.

U Drugu dimenziju ljubavi te vodim
Tamo da živiš vječno.

Alisa S.