Iz „Njegove Utrobe“

svi smo rođeni

i Duhom Života

mi smo vođeni.

U vremena davna

dogodio se pad

i otad je krenuo

sav naš jad.

Stigavši na Zemlju

u duboki zaborav

smo pali

i postali smo mali.

atma.hr – 52
Odrezanih krila

postali smo spavači

i sad moramo

ponovo naučiti

kako postati letači.

Pogledaj!

Život neprestano struji

i cijeli Svemir bruji.

Stvaraju se nove boje

i oblici,

te mnogobrojni

prekrasni vidici.

Život je u zvijezdama,

u tebi,

kao i u amebi.

Život je u kamenu i cvijetu,

i u pčelama u letu.

Nevidljivim nitima

povezani smo svi

u jedan kozmički lanac

i u cijelom Svemiru

nitko nije samac.

Kad uhvati te

tuga i nemir,

znaj da je u tebi

čitavi Svemir.

atma.hr – 52
Pokucaj na vrata

sobice mirne

i dozvoli

da ti se srce dirne.

Nevidljivi Pomagač

uvijek je u tebi

i On čeka

da se vratiš

izvornom sebi,

svome kozmičkom kodu

i Božjemu rodu.

Milan Troskot, Živi trenutak