NEDOUMICA

Krenem lijevo , krenem desno,

U glavi mi se zbrka stvara.

Kud god krenuo,

Ne znam ja li staza prava.

Čitam, pitam; svi sve znaju,

Pričaju mi kao da su u Raju.

Ne dam se zavesti,

Na licu im vidim tugu,

Kad su iskreni,

Pričaju mi priču drugu.

Niti oni puta znaju,

Zbog koristi se prodaju,

A sami u životu zalutaju.

VO ĐE

Političari nas lažu,

Vjerske vođe oči mažu.

I jednima i drugima,

Samo je do novca i moći,

Što je veća laž bolje će proći.

Država, nacija, demokracija,

Prašina u oči, kleptokracija.

Komunizam, kapitalizam, fašizam,

Religije, dogmatizam.

Vražji sluga, od čovjeka zvijer stvara

Zbog lažne moći, izmišljenih para.

Drugovi i gospoda,

Mole se svome Bogu, a služe vraga.

TIŠINA

Tišina i blaženi mir

Najljepša je glazba.

Od silne buke i pjesama

Čovjek je otupio kao mazga.

Umiri svoj um,

Ostavi misli bijesne,

U srcu će ti se pojaviti,

Božanske pjesme.

UM

Um i ego tijelo varaju,

Sve rade da dušu uspavaju.

Um i ego vraga stvaraju.

Mudrošću ga tuci,

Pobjegni zemaljskoj muci.

KRIŠNA

Hej Govinda, hej Krišna!

Bez Tebe sam ništa.

Tako si milostiv,

Snagu mi daješ.

Srce mi se ljubavlju puni

Dok se pomahnitali um,

Zbog nerazumnih želja buni.

Ne vjeruje u istinskog Gospodara,

Ne vidjevši božanskoga dara,

Mir u duši koji mi stvara.

O Krišna,

Dječače plavi,

Stalno si mi mislima u glavi.

Nikad ne znam da li si mi otac, sin ili brat,

Um i ego u meni stalno izazivaju rat.

Znam da Tvoja duša mala

I u mom srcu spava.

Vječna je ljubav i dobrota

Kojom čuvaš svako živo biće,

Kao brižna majka ptica

Što pazi svoje ptiće.

Tvoja je ljubav i zraka Sunca,

Koje snagu daje.

Bez Tvoje milosti i život prestaje.

Sva radost i ljepota od Tebe dolazi,

Tuga i briga nestaje.

Misli su kao kozmos u mojoj glavi,

Znam da ovaj život nije pravi.

Vratio bih se kući, k Tebi,

Kao vlat trave,

Pun poniznosti prave.

KOCKA

Bog je kroz igru stvorio radost,

Demoni siromašni duhom,

U život su unijeli gadost.

Igri su dodali stvoreni novac,

Igra i novac,

Nastala je kocka.

Novac i kocka daju ovisnost.

Ovisnost i strah patnju stvaraju,

Demonima emocije

Kao hrana odgovaraju.

Demoni kažu, ljude lažu,

Imati novac to je krasota.

Kocka je postala dio života.

Demonska igra zvana kocka,

Podmuklošću dušu bocka,

Neugodnosti tijelu stvara,

Nastaje adrenalin hrana utvara.

Sve je to igra Boga,

Borba deva i demona.

Tko za života shvati,

Da je i sam plod igre Boga,

Može kući Bogu da se vrati.

ILUZIJA

Čovjek misli da je stvaran,

Kad kroz život brodi.

Ne shvaća da je u iluziji,

Kao odraz drveta u vodi.

I patnja i bol,

Samo su u glavi,

Umišljamo si

Da smo gospodari.

Sve je prolazno,

Kao val na vodi,

Živimo u zabludi,

Da se naša volja provodi.

Um patnju, bol, radost i sreću stvara,

Željama ega odgovara.

Čovjek mislima pakao i raj pravi,

Sve što činimo,

Samo je u našoj glavi.

Ukrotimo um,

Zauzdajmo ego,

Dostignimo duhovno nebo.

Iz zbirke pjesama Tomislava Praševića – Duhovni Lotos