Da bi jedan čovjek poželio pomagati drugom, mora duhovno sazriti.

Jedan vrlo mudar čovjek jednom je rekao:

“Svojstvo čovjeka je da uzima, svojstvo Boga je da daje.

Što je čovjek viši u svom duhovnom razvoju, tim je bliži Bogu te tim manje uzima i više daje.

Ako je čovjek nastrojen samo tako da uzima za sebe, naravno da neće misliti na druge kojima je potrebna pomoć ili kojima je neophodno njegovo prisustvo.

Što je čovjek viši u svom duhovnom razvoju, tim je kod njega jača želja da pomaže drugima.”

Kako divno, kako jednostavno.

Slažete li se s ovim?

Autor: Boris Grebenščikov / novasvest.com