atma.hr – 52
Materijalna vizija predstavlja pogrešno percipiranje i poistovjećivanje s materijalnim svijetom u kojem se nalazimo, dok spiritualna vizija pruža osobi pravilan uvid u shvaćanju sebe kao duhovne jedinke, koja je ispunjena vječnošću, znanjem i beskrajnim zadovoljstvom.

Prva pomisao koja nam može pomoći i pružiti bazične korake u razumijevanju istinske stvarnosti jest njena negacija – iluzija. Riječ iluzija potječe od latinske riječi iludere koja znači “igrati se, titrati, varati”. U psihologiji, termin iluzija često se koristi kako bi se označila obmana osjećaja izazvana iskrivljenim prihvaćanjem utisaka iz stvarnosti. Dalje, riječ iluziju možemo označiti kao umišljanje, neosnovanu nadu, neostvarljivu maštu, zavaravanje, privid, utvaru, opsjenu te nedostižan ideal.

Također, riječ koja je vrlo bliska pojmu iluzije jest vizija (visio, visibilis). Kada spomenemo riječ vizibilan, ona se tada odnosi na neku pojavu, prikazu, gledanje u budućnost, vidnost, vidljivost, jasnost i primjetnost.

Naša percepcija kao žive jedinke dijeli se na dvije dijametralno suprotne vrste vizija:

  1. Spiritualnu viziju
  2. Materijalnu viziju

Materijalna vizija predstavlja pogrešno percipiranje i poistovjećivanje s materijalnim svijetom u kojem se nalazimo, dok spiritualna vizija pruža osobi pravilan uvid u shvaćanju sebe kao duhovne jedinke, koja je ispunjena vječnošću, znanjem i beskrajnim zadovoljstvom.

atma.hr – 52
Tri kategorije vezanosti

Nakon pomnog izučavanja, brojni autoriteti na polju teologije, filozofije i znanosti, prihvatili su Vede, spise nastale u Indiji prije otprilike 5.000 godina, kao sredstvo koje nam pruža jasno razumijevanje stvarnosti kojom smo okruženi, a koju zbog snažnog utjecaja obmanjujuće materijalne energije nismo sposobni sagledati u njenom pravom svjetlu. Vede nas savjetuju kako se osoba mora osloboditi tri katergorije vezanosti za ovaj pojavni svijet.

Te tri kategorije vezanosti su:

  1. Negiranje duhovnog života
  2. Strah od spiritualnog personalnog identiteta
  3. Koncepcija ništavila koja proistječe iz proživljenih frustracija

Vede, također, spominju pojam koji se na sanskritu označava kao tattva viveka a predstavlja sposobnost razlikovanja istine od iluzije. Riječ tattva znači istina, a riječ viveka odnosi se na sposobnost razlikovanja duhovne (vječne) i materijalne (prolazne) prirode. U Vedama, najviša se istina označava kao stvarnost, koja se na dobrobit svih razlikuje od iluzije. Na taj se način istina ne shvaća samo kao ralativan filozofski pojam, već se dopušta očitovati na zajedničku dobrobit svih bića.

Vede nam pružaju jedno duhovno razumijevanje koje se može izraziti u svim područjima ljudskog razmišljanja i djelovanja. Duhovno razumijevanje nije samo izraz jedne određene filozofije, religije ili kulture, već nadilazi i transcendira granice koje nastaju u njihovim imenima. Upravo stoga, poslužio sam se njima kako bih ovu vrlo složenu problematiku stvarnosti i vremena pokušao približiti i objasniti na razini univerzalnog ljudskog shvaćanja.

Druge dimenzije

Na samom početku ovoga stoljeća, Einstein je pretpostavio četvrtu dimenziju i sada, kada su učešća njegovog gravitacijskog polja bolje proučena, nove se dimenzije počinju nadodavati. Paul Davies, teoretski fizičar, govori o tome kako je, kao dodatak trima prostornim dimenzijama i jednoj vremenskoj dimenziji, u našem svakidašnjem životu primijećeno postojanje još sedam dodatnih dimenzija koje su do sada bile nepoznate.

Suvremeni znanstvenici prinuđeni su dati objašnjenja o svemiru koja rastežu naše poimanje do nevjerojatnih granica. Ali, moramo li usmjeriti naše umove samo u smjerovima koje nam zacrtava postojeća znanost? Možda se naše razumijevanje Postanka može okrenuti prema alternativnijim objašnjenjima. Ako možemo razmišljati o višim materijalnim dimenzijama, zašto onda ne bismo pokušali odgonetnuti dimenzije sasvim drukčije vrste?

Nedvojbena je potreba za sasvim novom kategorijom ideja, a ona bi zasigurno izazvala trenutno ustoličenu redukcionističku znanstvenu strategiju razumijevanja svemira, koja u sebi sadrži ideju kako je svemir vrlo jednostavan te se može vrlo iscrpno opisati terminima kvantitativnih zakona.

atma.hr – 52
Prethodna objavaNeimaština
Slijedeća objavaNapredno ljudsko društvo
Krunoslav Đurđević
Krunoslav Đurđević (1962-2007) bio je propovjednik, predavač vedskoga znanja, urednik nekoliko časopisa iz područja alternative, Jyotish astrolog, kolumnist, glazbenik, pisac, scenarist… Napisao je nekoliko izrazito zapaženih knjiga: “Karma – univerzalni zakon pravde” (1997), “Reinkarnacija” (1997), “Vedska kozmologija” (1998), “Misterija stvarnosti i vremena” (1999), i “Reinkarnacija – mit ili zbilja” (2001). Bio je predsjednik i voditelj “Bhaktivedanta – Udruga za znanost i religiju”. Gostovao je u TV-emisijama poput “Latinice” i “Na rubu znanosti”.