Created by Freestockcenter - Freepik.comPeople image created by Freestockcenter - Freepik.com

Vjerujem u ljude koji znaju da je svaki dan najbolje vrijeme da pokažu svoje najbolje lice. Vjerujem u ljude koji znaju da nisu uvijek dovoljne samo riječi.

atma.hr – 52
Vjerujem u ljude koji ne moraju drugoga poniziti da bi sebe uzdigli.

Vjerujem u ljude kojima ne treba netko reći što da misle, jer to rade svojom glavom.

Vjerujem u ljude koji ne postavljaju sebi granice u razmišljanju i djelovanju.

Vjerujem u ljude koji su svjesni da pogreške utječu na njihov život i uče od njih.

Vjerujem u ljude koji znaju da treba vjerovati u sebe ako žele imati ispunjen život.

Vjerujem u ljude koji svaku krizu vide i pretvaraju u najbolju priliku.

Vjerujem u ljude koji ne vjeruju u one svakodnevne laži koje svijet nameće.

Vjerujem u ljude koji znaju kako donositi prave odluke u životu – srcem i razumom zajedno.

atma.hr – 52
Vjerujem u ljude koji vjeruju da mogu kontrolirati svoj život i kontroliraju ga.

Vjerujem u ljude koji se ne boje biti heroji vlastitog života.

Vjerujem u ljude koji znaju da nisu uvijek dovoljne samo riječi.

Vjerujem u ljude koji znaju da je svaki dan najbolje vrijeme da pokažu svoje najbolje lice.

Vjerujem u ljude koji će svaki dan izgrađivati snagu volje i samokontrolu!

Vjerujem u ljude koji su naučili odgoditi reakciju kada ona nije dobra.

Vjerujem u ljude koji znaju da prošlost ne određuje njihov život.

Vjerujem u ljude koji vjeruju u nešto više od same materije.

Vjerujem u ljude koji znaju da nikad nije prekasno za istinski dobar život.

atma.hr – 52
Vjerujem u ljude koji znaju što im je u životu važno, a što nevažno.

Vjerujem u ljude koji vjeruju da je ustrajnost moguće razviti.

Vjerujem u ljude koji znaju da jedino u riziku nema rizika.

Vjerujem u ljude koji vjeruju u sve to.

Mario Žuvela

savjetnikuspjeha.com