Nekada davno sva su ljudska bića bila bogovi, ali su toliko zloupotrebljavali svoju božansku prirodu da je vrhovni bog Brahma odlučio da im je oduzme i sakrije je tamo gdje je nikad neće naći. Ali, pitanje je bilo gdje sakriti njihovu božanski prirodu. Zato je Brahma sazvao savjet bogova kako bi mu pomogli da odluči.

atma.hr – 52
“Zakopajmo ju duboko u zemlju”, rekoše bogovi.

Brahma odgovori: “Ne, to ne valja jer ljudi će kopati zemlju i naći će je.”

Bogovi su dalje predložili: “Da je potopimo u najdublji ocean?”

Brama se nije složio: “Ne, ni tamo, jer će oni naučiti zaroniti u ocean i ponovo je pronaći.”

Bogovi će na to: “A da je odnesemo na vrh najviše planine i tamo sakrijemo.”

Brama je na to odgovorio: “Ne, ni to nije dobro jer će se vremenom popeti na svaku planinu i opet preuzeti svoju božansku prirodu.”

Onda su bogovi odustali i rekli: “Ne znamo gdje je sakriti jer izgleda ni na zemlji ni u moru nema mjesta do kog ljudska bića neće stići.”

Brahma je dugo razmišljao, a onda je rekao: “Evo kako ćemo. Sakrit ćemo njihovu božansku prirodu u najdublji dio njihovog vlastitog bića, jer će se vrlo rijetki sjetiti da je tamo potraže, a oni koji je ponovo pronađu, kad pokušaju prenijeti drugima svoj pronalazak nitko im neće vjerovati.”

Svi su se bogovi složili da je to savršeno skrovište te su tako i učinili.

atma.hr – 52