atma.hr – 52
Moj je duhovni učitelj Srila Prabhupada običavao govoriti kako Gospodin ne gleda na stvari koje Mu nudimo. On je Sarvalokamahesvaram, što znači da je već vlasnik i izvor svega što postoji. Međutim, On prihvaća našu namjeru, našu ljubav, našu devociju, našu samilost, našu želju da Ga zadovoljimo. On je bhaktavatsala, što znači da, iako ga ništa i nitko ne može pokoriti, On pristaje biti pokoren ljubavlju.

Postoji priča kako ja Hanuman pokorio Gospodina Ramu svojom ljubavlju…

Jednog je dana Hanuman naišao na Sitadevi koja je u svoju kosu kao ukras stavljala sindhur, pastu od crvenog praha. Hanuman upita Situ: “Zašto u svoju kosu stavljaš taj crveni prah?”

Sita se nasmije i odgovori: “Zato što to Ramu čini sretnim. To je simbol pomoću kojeg svojem voljenom pokazuješ čistoću svoje ljubavi.”

Slijedećeg su dana Sita i Rama sreli Hanumana čije je čitavo tijelo bilo prekriveno debelim slojem sindhura – od vrha glave do dna stopala. Sve što je bilo vidljivo su bile njegove oči, sve ostalo je bilo crveno!

Rama ga upita: “Hanuman, što to radiš?”

Hanuman odgovori: “Sita mi je rekla da Te ukrašavanje crvenim sindhurom čini sretnim. Stoga sam te poželio učiniti toliko sretnim da sam njime prekrio svoje cijelo tijelo.”

To je Hanumanova yoga – pružanje zadovoljstva Gospodinu Rami.