atma.hr – 52
atma.hr – 52
Brojevi mogu biti vrlo zanimljivi, osobito kada se igrate s njima. Evo jednog fantastičnog trika koji je trenutno hit na društvenim mrežama:

Na kraju postupka, formula će otkriti koji broj cipela nosite i točno koliko imate godina!

Jedina caka kako bi se dobili točni brojevi je ta da još uvijek niste proslavili rođendan. Međutim, 2016. godina je tek počela pa su vjerojatnosti za to vrlo male.

atma.hr – 52
Postupak

Prvo što treba učiniti je pomnožiti broj vaših cipela s brojem pet i tom iznosu onda dodati 50.

Dobiveni rezultat pomnožite sa 20 i dodajte broj 1015.

Od dobivenog broja oduzmite godinu kada ste rođeni.

U rezultatu će se nalaziti četveroznamenkasti broj: prve dvije znamenke će pokazati broj vaših cipela, a druge dvije znamenke – točan broj godina!!!