Designed by Freepik

Zakon uzroka i posljedice djeluje i provodi se u svakoj ljudskoj misli. U svakoj uzbuđenosti i sklonosti već leži sjetva. Sve dok je čovjek još u tom kauzalnom zakonu, njegove su misli, riječi i djela ponovno posljedica njegovih odgovaranja, njegovih uzroka. Što dakle čovjek učini svojim bližnjima ili svojim subližnjima, životinjama i Zemlji s njenim carstvima prirode, to će požeti on sam.

atma.hr – 78
Čovjek je energetski snop koji odgovarajući svome mišljenju stvara svoja vlastita energetska polja, to jest magnetska polja. Svaki čovjek prema tome ima svoja energetska i magnetska polja koja odgovaraju njegovom načinu mišljenja i postupanja.

Između njegovih magnetskih polja i magnetskih polja Zemlje postoji neprekidno uzajamno djelovanje: Reakcije Zemlje prenose se na čovjeka uzajamnim djelovanjem čovjeka i Zemlje, isto onako kao što se postupci čovjeka prenose na vibraciju Zemlje. To što čovjek nanosi svojoj Zemlji, svome stambenom planetu, on na temelju toga uzajamnog odnosa čovjeka i Zemlje nanosi samome sebi.

Zakon uzroka i posljedice djeluje i provodi se u svakoj ljudskoj misli. U svakoj uzbuđenosti i sklonosti već leži sjetva. Sve dok je čovjek još u tom kauzalnom zakonu, njegove su misli, riječi i djela ponovno posljedica njegovih odgovaranja, njegovih uzroka. Što dakle čovjek učini svojim bližnjima ili svojim subližnjima, životinjama i Zemlji s njenim carstvima prirode, to će požeti on sam.

Magnetska polja Zemlje registriraju sve postupke Zemljinih stanovnika, ljudi, a magnetske struje koje su nositelji tona velikog „Zemljinog čovjeka“, Zemlje, vraćaju natrag sve rezonancije, svejedno kakvog su izraza, pozitivnog ili negativnog, onome tko ih je odaslao: čovjeku. Ono što čovjek učini svom bližnjem i subližnjem, utisne se u njegovu vlastitu dušu. To biva zabilježeno u knjigu života, u dušu. Budući da sve počiva na vibraciji, čovjek ponovno prihvaća i prima u sebe vibraciju koju je nekad i sada odaslao i odašilje.

Zemljina magnetska polja registriraju svaku disonancu, naročito nasilja ljudi koja uzrokuju znatne poremećaje u zračnom prostoru, kao i u Zemlji i na njoj, na primjer atomskim pokusima i sličnim. Sve disonance bivaju sprovedene dalje preko magnetskih struja, nositelja tona Zemljinih magnetskih polja, koje se u prenesenom smislu mogu nazvati i živcima Zemlje.

atma.hr – 52
Zemljina magnetska polja su raznovrsna titrajna područja, koja se kao cjelina u svakoj prilici nazivaju zemljino magnetsko polje. Ona su „stjecište živaca“ Zemlje i istodobno ogledala stambenog planeta. Ako se ta ogledala Zemlje promijene ili zamute pogrešnim ponašanjem ljudi, tada to djeluje na čitavu Zemlju: na klimu, na prirodna carstva i na čovjeka.

Magnetske struje mijenjaju čak način ponašanja životinja. Utjecaj na čovjeka je odgovarajući njegovom mišljenju i ponašanju budući da je on, prema svome stanju svijesti, više ili manje povezan s ukupnom magnetičnošću Zemlje.

Onako kao što životinje u mnogim slučajevima promijene svoj instinkt i često postaju neuračunljivima, slično se događa kod čovjeka zarobljenog Zemljom. Napetost njegovog tijela popušta. On postaje depresivan i agresivan. Svijet biljaka mijenja isto tako svoje osobine. Mnoge visokorazvijene biljke izumiru, a nastaju niže vrste.

Negativne rušilačke snage što izlaze iz čovjeka oslabljuju njegove vlastite duševne i tjelesne snage i vode sudbinskim udarcima i bolestima

Harmonično uravnotežene magnetske struje bile bi ljekovite za slabe živce čovjeka. One bi mogle slab organizam regenerirati i osnažiti. Odlučujući je međutim stav čovjeka prema Zemlji. Ako je čovjek u harmoniji time u suglasju sa životom, tad će opet žeti harmoniju. Harmonija je poput „simfonije“, što znači suglasje duše i tijela. Harmonija je snaga koja izgrađuje i stabilizira dušu i čovjeka.

Tko vodi pozitivno usmjeren život u mislima i riječima, tko se trudi dospjeti u jedinstvo sa svim oblicima života, taj će i primiti pozitivne snage, aktivirati ih i pojačati u sebi. Obrnuto se događa isto, kad čovjek razvija negativne rušilačke snage. Na njega će utjecati negativne, rušilačke snage i potaknuti ga na daljnja protivna djela.

atma.hr – 78
Tijekom njegovog života ili njenog života to izaziva popuštanje duševnih i tjelesnih snaga i nelagodnosti, udarci sudbine i bolesti stupaju na mjesto sreće, zadovoljstva i zdravlja. Ako je ponašanje čovjeka međutim pozitivno, kako prema svom bližnjem, tako i prema svojoj okolini, tada će on i iz magnetskih struja privući još postojeće pozitivne snage. One će, ako je to potrebno, izgraditi i ojačati njegovo magnetsko polje.

U zemaljskom opstojanju sve je relativno. Negativno skriva i pozitivne sklonosti u sebi. Tko vodi nesebičan, pozitivan život, njemu je i moguće da u negativnome prepozna pozitivno, da ga potvrđuje i unapređuje. A tko aktivira pozitivne snage, njemu opet služe visoke, plemenite i čiste energije.

Spoznajte dakle: Duhovni zakon privlačenja duhovnih bića, duša i ljudi glasi: Isto privlači uvijek isto“, ili: „isto ide istome“. Tko živi u zakonu uzroka i posljedice morao bi svakog jutra misliti o tome da svaki uzrok, svaka protivnost, bilo u osjećajima, mislima, riječima ili postupcima, stvara uzroke.

Svaki uzrok već u sebi nosi klicu posljedice. Iz posljedice može opet nastati novi uzrok ako čovjek pravodobno ne prepozna posljedicu i tako se i dalje ogrješuje o nepromjenjivi zakon. Ako međutim on pravodobno prepozna posljedicu uzroka što ga je posijao, okaje ga i trudi se nadoknaditi protivno, tada posljedica više ne mora uslijediti, ili samo u neznatnoj mjeri, prema vrsti i intenzitetu prijestupa.

Što čovjek sije, to će i žeti. Također i ono što čini velikom „Zemaljskom čovjeku“, Zemlji, pada natrag na njega. Svemogući je rekao: Podčinite Zemlju sebi. On i nije rekao: Opljačkajte je i maltretirajte život, biljke i životinje. Štoviše, čak kamenje osjeća sklad i nesklad ljudi!

Čovjeka obvezuje dužnost da unapređuje pozitivne energije, gospodari njima i ulaže ih na pravi način, prema vječnome zakonu ljubavi i jedinstva. Tako je, na primjer, promjena atoma, njihovo cijepanje i upotreba, protiv zakona ljubavi i mira. To je protiv Svemirske harmonije, Boga.

Što god disharmonija izazove, negativno je i u uzroku, dakle već u osnovi ima klicu razaranja. Svaka disonanca svejedno kada, gdje, tko ili što ju je izazvalo ili izaziva, remeti harmoniju i pridonosi općenito u odnosu na masu ljudi, smetnjama na svim područjima života.

Isto onako kako Zemljino polje registrira harmoniju ili disharmoniju i proslijeđuje ju nositeljima tona, živcima Zemlje, magnetskom polju, na sličan način se one šire i u životinjama i naročito u najvišem stvorenju na ovoj Zemlji, čovjeku: Čovjekovi se živci grče, životne energije oslabljuju i čovjek obolijeva. Zbog neznatnog svjetlosnog intenziteta duše i tijela organi postaju prijemčivi i osjetljivi za bolesti, viruse i štetne bakterije. Protivne vibracije su davale i daju dakle povoda za grčeve u živčanom sustavu i u organima.

atma.hr – 52
Prije svega pritom krvotok biva znatno poremećen, što je opet davalo i daje povoda različitim bolestima. Krv je nositelj materijalnog života. Nije li krv u redu, tada može i cijeli organizam biti skupa s njom oštećen.

Ako Zemlja sa svojim šumama, morima, jezerima i rijekama više ne proizvodi dovoljno kisika koji je čovjeku potreban za disanje, tada se kao posljedica onečišćuje i krv, a zatim organi oslabljuju i raspolažu s malim obrambenim snagama. Budući da krv teče kroz cijelog čovjeka, preko nečiste krvi biva istovremeno oštećeno više organa i drugih supstancija ljudskog tijela.

Izvadak iz knjige: „Uzrok i nastanak svih bolesti, što čovjek sije, to će žeti“
Izdavač: Univerzalni Život, Zagreb, 2002.
Izvor: Živi trenutak
Preuzeto s: kvantnikod.com