Designed by Freepik

Widget not in any sidebars

Čovjek je energetski snop koji odgovarajući svome mišljenju stvara svoja vlastita energetska polja, to jest magnetska polja. Svaki čovjek prema tome ima svoja energetska i magnetska polja koja odgovaraju njegovom načinu mišljenja i postupanja. Između njegovih magnetskih polja i magnetskih polja Zemlje postoji neprekidno uzajamno djelovanje: Reakcije Zemlje prenose se na čovjeka uzajamnim djelovanjem čovjeka i Zemlje, isto onako kao što se postupci čovjeka prenose na vibraciju Zemlje. To što čovjek nanosi svojoj Zemlji, svome stambenom planetu, on na temelju toga uzajamnog odnosa čovjeka i Zemlje nanosi samome sebi.

Zakon uzroka i posljedice djeluje i provodi se u svakoj ljudskoj misli. U svakoj uzbuđenosti i sklonosti već leži sjetva. Sve dok je čovjek još u tom kauzalnom zakonu, njegove su misli, riječi i djela ponovno posljedica njegovih odgovaranja, njegovih uzroka. Što dakle čovjek učini svojim bližnjima ili svojim subližnjima, životinjama, i Zemlji s njenim carstvima prirode, to će požeti on sam. Magnetska polja Zemlje registriraju sve postupke Zemljinih stanovnika, ljudi, a magnetske struje koje su nositelji tona velikog „Zemljinog čovjeka“, Zemlje, vraćaju natrag sve rezonancije, svejedno kakvog su izraza, pozitivnog ili negativnog, onome tko ih je odaslao: čovjeku. Ono što čovjek učini svom bližnjem i subližnjem, utisne se u njegovu vlastitu dušu. To biva zabilježeno u knjigu života, u dušu. Budući da sve počiva na vibraciji, čovjek ponovno prihvaća i prima u sebe vibraciju koju je nekad i sada odaslao i odašilje.

Zemljina magnetska polja registriraju svaku disonancu, naročito nasilja ljudi koja uzrokuju znatne poremećaje u zračnom prostoru, kao i u Zemlji i na njoj, na primjer atomskim pokusima i sličnim. Sve disonance bivaju sprovedene dalje preko magnetskih struja, nositelja tona Zemljinih magnetskih polja, koje se u prenesenom smislu mogu nazvati i živcima Zemlje.

Zemljina magnetska polja su raznovrsna titrajna područja, koja se kao cjelina u svakoj prilici nazivaju zemljino magnetsko polje. Ona su „stjecište živaca“ Zemlje i istodobno ogledala stambenog planeta. Ako se ta ogledala Zemlje promijene ili zamute pogrešnim ponašanjem ljudi, tada to djeluje na čitavu Zemlju: na klimu, na prirodna carstva i na čovjeka. Magnetske struje mijenjaju čak način ponašanja životinja. Utjecaj na čovjeka je odgovarajući njegovom mišljenju i ponašanju budući da je on, prema svome stanju svijesti, više ili manje povezan s ukupnom magnetičnošću Zemlje. Onako kao što životinje u mnogim slučajevima promijene svoj instinkt i često postaju neuračunljivima, slično se događa kod čovjeka zarobljenog Zemljom. Napetost njegovog tijela popušta. On postaje depresivan i agresivan. Svijet biljaka mijenja isto tako svoje osobine. Mnoge visokorazvijene biljke izumiru, a nastaju niže vrste.

atma.hr – 47

Negativne rušilačke snage što izlaze iz čovjeka oslabljuju njegove vlastite duševne i tjelesne snage i vode sudbinskim udarcima i bolestima

Harmonično uravnotežene magnetske struje bile bi ljekovite za slabe živce čovjeka. One bi mogle slab organizam regenerirati i osnažiti. Odlučujući je međutim stav čovjeka prema Zemlji. Ako je čovjek u harmoniji time u suglasju sa životom, tad će opet žeti harmoniju. Harmonija je poput „simfonije“, što znači suglasje duše i tijela. Harmonija je snaga koja izgrađuje i stabilizira dušu i čovjeka. Tko vodi pozitivno usmjeren život u mislima i riječima, tko se trudi dospjeti u jedinstvo sa svim oblicima života, taj će i primiti pozitivne snage, aktivirati ih i pojačati u sebi. Obrnuto se događa isto, kad čovjek razvija negativne rušilačke snage. Na njega će utjecati negativne, rušilačke snage i potaknuti ga na daljnja protivna djela. Tijekom njegovog života ili njenog života to izaziva popuštanje duševnih i tjelesnih snaga i nelagodnosti, udarci sudbine i bolesti stupaju na mjesto sreće, zadovoljstva i zdravlja. Ako je ponašanje čovjeka međutim pozitivno, kako prema svom bližnjem, tako i prema svojoj okolini, tada će on i iz magnetskih struja privući još postojeće pozitivne snage. One će, ako je to potrebno, izgraditi i ojačati njegovo magnetsko polje.

U zemaljskom opstojanju sve je relativno. Negativno skriva i pozitivne sklonosti u sebi. Tko vodi nesebičan, pozitivan život, njemu je i moguće da u negativnome prepozna pozitivno, da ga potvrđuje i unapređuje. A tko aktivira pozitivne snage, njemu opet služe visoke, plemenite i čiste energije.

Spoznajte dakle: Duhovni zakon privlačenja duhovnih bića, duša i ljudi glasi: Isto privlači uvijek isto“, ili: „isto ide istome“. Tko živi u zakonu uzroka i posljedice morao bi svakog jutra misliti o tome da svaki uzrok, svaka protivnost, bilo u osjećajima, mislima, riječima ili postupcima, stvara uzroke. Svaki uzrok već u sebi nosi klicu posljedice. Iz posljedice može opet nastati novi uzrok ako čovjek pravodobno ne prepozna posljedicu i tako se i dalje ogrješuje o nepromjenjivi zakon. Ako međutim on pravodobno prepozna posljedicu uzroka što ga je posijao, okaje ga i trudi se nadoknaditi protivno, tada posljedica više ne mora uslijediti, ili samo u neznatnoj mjeri, prema vrsti i intenzitetu prijestupa.

Što čovjek sije, to će i žeti. Također i ono što čini velikom „Zemaljskom čovjeku“, Zemlji, pada natrag na njega. Svemogući je rekao: Podčinite Zemlju sebi. On i nije rekao: Opljačkajte je i maltretirajte život, biljke i životinje. Štoviše, čak kamenje osjeća sklad i nesklad ljudi! Čovjeka obvezuje dužnost da unapređuje pozitivne energije, gospodari njima i ulaže ih na pravi način, prema vječnome zakonu ljubavi i jedinstva. Tako je, na primjer, promjena atoma, njihovo cijepanje i upotreba, protiv zakona ljubavi i mira. To je protiv Svemirske harmonije, Boga.

Što god disharmonija izazove, negativno je i u uzroku, dakle već u osnovi ima klicu razaranja. Svaka disonanca svejedno kada, gdje, tko ili što ju je izazvalo ili izaziva, remeti harmoniju i pridonosi općenito u odnosu na masu ljudi, smetnjama na svim područjima života. Isto onako kako Zemljino polje registrira harmoniju ili disharmoniju i proslijeđuje ju nositeljima tona, živcima Zemlje, magnetskom polju, na sličan način se one šire i u životinjama i naročito u najvišem stvorenju na ovoj Zemlji, čovjeku: Čovjekovi se živci grče, životne energije oslabljuju i čovjek obolijeva. Zbog neznatnog svjetlosnog intenziteta duše i tijela organi postaju prijemčivi i osjetljivi za bolesti, viruse i štetne bakterije. Protivne vibracije su davale i daju dakle povoda za grčeve u živčanom sustavu i u organima.

atma.hr – 39

Prije svega pritom krvotok biva znatno poremećen, što je opet davalo i daje povoda različitim bolestima. Krv je nositelj materijalnog života. Nije li krv u redu, tada može i cijeli organizam biti skupa s njom oštećen. Ako Zemlja sa svojim šumama, morima, jezerima i rijekama više ne proizvodi dovoljno kisika koji je čovjeku potreban za disanje, tada se kao posljedica onečišćuje i krv, a zatim organi oslabljuju i raspolažu s malim obrambenim snagama. Budući da krv teče kroz cijelog čovjeka, preko nečiste krvi biva istovremeno oštećeno više organa i drugih supstancija ljudskog tijela.

Izvadak iz knjige: „Uzrok i nastanak svih bolesti, što čovjek sije, to će žeti“
Izdavač: Univerzalni Život, Zagreb, 2002.
Izvor: Živi trenutak
Preuzeto s: kvantnikod.com


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

OSTAVI KOMENTAR

Ostavite svoj komentar!
Please enter your name here