Foto: pixabay.com

Pružajući snažan izazov ustaljenoj akademskoj percepciji i metodologiji, istraživač i autor Michael A. Cremo predstavlja vedski svjetonazor o temeljnim konceptima pristupa i tumačenja arheoloških zapisa i o shvaćanju pojma vremena. On suprotstavlja trenutno prihvaćeni linearno-progresivni koncept vremena s cikličkim modelom vremena drevnih Veda (konkretno Purana) te tvrdi da dokazi koje nude arheološki zapisi uopće ne podržavaju linearni model. Ciklički vedski obrazac vremena proširen je na individualnu psihofizičku egzistenciju (seljenje duše). Cikličko vrijeme djeluje samo unutar materijalnog kozmosa. Izvan materijalnog kozmosa nalazi se duhovno nebo ili brahmajyoti. Bezbrojni duhovni planeti lebde ovim duhovnim nebom, gdje materijalno vrijeme, u obliku yuga ciklusa, ne djeluje.

atma.hr – 52
Vremenski koncept moderne arheologije i antropologije nalikuje općem kozmološko-povijesnom konceptu vremena europske judeo-kršćanske kulture. Za razliku od cikličkih kozmološko-povijesnih pojmova vremena ranih Grka u Europi, Indijaca i drugih u Aziji, judeo-kršćanski kozmološko-povijesni koncept vremena je linearan i progresivan. Moderna arheologija također dijeli s judeo-kršćanskom teologijom ideju da su se ljudi pojavili nakon drugih glavnih vrsta. Poznati američki istraživač i autor Michael A. Cremo se subjektivno pozicionira unutar vedskog svjetonazora, te iz te perspektive daje radikalnu kritiku modernih generalizacija o starosti ljudskog podrijetla. Vedska povijesna literatura, posebice Purane i Itihase, stavlja ljudsko postojanje u kontekst ponavljajućih vremenskih ciklusa zvanih yuge i kalpe, koji traju stotinama milijuna godina.

“Tijekom cijelog tog razdoblja, prema izvješćima iz Purana (povijesne priče Veda), ljudi su koegzistirali sa stvorenjima koja su na neki način nalikovala ranijim humanoidima (neandertalci itd), koji su izrađivali alate prema suvremenim evolucijskim teorijama. Ako bismo prihvatili zapise iz Purana kao objektivno istinite i također uzeli u obzir općepriznatu nesavršenost i složenost arheoloških i antropoloških zapisa, mogli bismo dati sljedeću sliku.

Slojevi zemlje, koji se protežu stotinama milijuna godina unatrag, trebali bi dati zbunjujuću mješavinu kostiju humanoida, od kojih su neke moderne ljudske anatomije, a neke ne, kao i jednako zbunjujuću raznolikost artefakata, od kojih neki pokazuju visoku razinu umjetnosti, a neki ne. S obzirom na linearno-progresivne predodžbe generacija arheologa i antropologa, moglo bi se također pretpostaviti da će ova mješavina kostiju i artefakata biti obrađena na način s kojim bi se uskladila s njihovim duboko ukorijenjenim linearno-progresivnim konceptima vremena.

Pažljivo proučavanje arheoloških zapisa i same povijesti arheologije općenito potvrđuje ove dvije pretpostavke. Linearno-progresivni koncepti vremena stoga predstavljaju znatnu prepreku istinski objektivnoj procjeni arheoloških zapisa i racionalnom razvoju teorija na području starosti ljudskog podrijetla.

atma.hr – 52
Praktični koncept vremena korišten od strane modernih znanstvenika na polju povijesti i arheologije nevjerojatno nalikuje tradicionalnom židovsko-kršćanskom konceptu vremena, a jednako se upečatljivo razlikuje od koncepta starih Grka i Indijaca.

Ovo zapažanje je, naravno, ekstremno generaliziranje. U bilo kojoj kulturi, obični ljudi mogu koristiti različite koncepte vremena, linearne i cikličke. Među velikim misliocima bilo kojeg razdoblja može postojati mnogo suprotstavljenih pogleda na cikličko i linearno vrijeme. To je svakako vrijedilo za stare Grke. Ipak, sa sigurnošću se može reći da su kozmološki koncepti nekoliko najistaknutijih grčkih mislilaca uključivali cikličko ili epizodno vrijeme slično onome koje nalazimo u puranskoj literaturi Indije.

Na primjer, u Hesiodovim “Poslovima i Danima” nalazimo niz različitih doba (zlatno, srebrno, brončano, herojsko i željezno) koja su slična indijskim yugama. U oba sustava, s prolaskom svakog doba, kvaliteta ljudskog života postaje progresivno gora. U “O prirodi” (fragment 17) Empedoklo govori o kozmičkim vremenskim ciklusima. U Platonovim dijalozima postoje opisi vremena koje se vrti (Timaeus 38 a) i ponavljajućih katastrofa koje uništavaju ili gotovo uništavaju ljudsku civilizaciju (Politicus, 268 d ff). Aristotel je više puta spominjao u svojim djelima da su umjetnosti i znanosti bile mnogo puta otkrivene u prošlosti (Metafizika, 1074, b.10; Politika, 1329, b.25). U učenjima Pitagore, Platona i Empedokla o seobi duša, ovaj ciklički obrazac proširen je na individualnu psihofizičku egzistenciju.

banner za knjige SUDBINA DUSA 1

Kad se u Europi pojavila judeo-kršćanska civilizacija, postalo je istaknuto drugačije shvaćanje vremena. Ovo vrijeme je okarakterizirano kao linearno i vektorsko. Općenito govoreći, ovaj koncept uključuje jedinstveni čin kozmičkog stvaranja, jedinstvenu pojavu ljudske vrste i jedinstvenu povijest spasenja, koja kulminira jedinstvenim raspletom u obliku posljednjeg suda. Ovaj proces se događa samo jednom. Pojedinačno, uz neke iznimke, ljudski život je odražavao ovaj proces dok ortodoksni kršćanski teolozi nisu prihvaćali seobu duše.

Moderne povijesne znanosti dijele osnovne judeo-kršćanske pretpostavke o vremenu: da je svemir u kojem živimo jedinstvena pojava i da su se ljudi na ovom planetu pojavili samo jednom. Povijest naših predaka smatra se jedinstvenim, iako nepredodređenim, evolucijskim putem. Budući put naše vrste također je jedinstven. Iako je ovaj put službeno nepredvidljiv, znanstveni mitovi predviđaju moguće prevladavanje smrti od strane biomedicinske znanosti i ovladavanje cijelim svemirom od strane naprednih ljudi koji putuju svemirom. Grupa znanstvenika s Instituta Santa Fe, koji su sponzorirali nekoliko konferencija o “umjetnom životu”, u budućnosti predviđa prijenos ljudske inteligencije u strojeve i računala koji ispoljavaju složene simptome živih bića (Langton 1991., p.xv). “Umjetni život” kroz takvu preobrazbu postaje konačno spasenje naše vrste.

Netko bi mogao biti izazvan reći da je moderna ljudsko-evolucijska teorija judeo-kršćanska heterodoksija, koja prikriveno zadržava temeljne strukture judeo-kršćanske kozmologije, povijesti spasenja i eshatologije, dok otvoreno odbacuje biblijsku tvrdnju o božanskoj intervenciji na polju podrijetla vrsta, uključujući i našu vlastitu vrstu.

atma.hr – 52
Ovo nalikuje slučaju budizma kao svojevrsne hinduističke heterodoksije. Odbacivši hinduističke spise i koncepte Boga, budizam je ipak zadržao osnovne hinduističke kozmološke postavke kao što su cikličko vrijeme, transmigracija duše i karma.

Još nešto što teorija moderne ljudske evolucije ima zajedničko s ranijim kršćanskim svjetonazorom jest da su se ljudi pojavili nakon drugih oblika života. U biblijskom Postanku, Bog je stvorio biljke, životinje i ptice prije ljudskih bića. Za one koji striktno prihvaćaju spise, vremenski interval je kratak – ljudi su stvoreni u posljednjem od šest naših današnjih solarnih dana. Drugi su uzeli dane Postanka kao godine. Na primjer, u Darwinovo vrijeme europski znanstvenici s jakim kršćanskim sklonostima su sugerirali da je Bog postupno stvarao razne vrste kroz geološka razdoblja sve dok savršena Zemlja nije bila spremna primiti ljudska bića (Grayson, 1983.).

U suvremenim teorijama evolucije, ljudi moderne anatomske građe zadržavaju svoju poziciju najnovije velike vrste koja se pojavila na ovom planetu, nakon što su evoluirali od prethodnih humanoida u otprilike zadnjih 100 000 godina. I unatoč pokušajima istaknutih teoretičara i glasnogovornika evolucije da se suprotstave tendenciji koja postoji čak i među evolucionistima, da prikažu cijeli ovaj proces na teološki način (Gould 1977., str. 14), ideja da su ljudi kruna evolucijskog procesa još uvijek ima uporište u javnosti i znanstvenim umovima. Iako se ljudima moderne anatomske građe pripisuje starost od oko 100 000 godina, moderni arheolozi i antropolozi, u skladu s judeo-kršćanskim spisima, pripisuju civilizaciji starost od nekoliko tisuća godina i smještaju njezino najranije pojavljivanje na Bliski istok.

BHAGAVAD GITA

Ovdje ne tvrdim kategorički da postoji izravna uzročna veza između ranijih judeo-kršćanskih ideja i ideja modernih povijesnih znanosti. Dokazivanje toga, kao što Edward B. Davis (1994.) ističe u svom pregledu nedavnih radova o ovoj temi, zahtijeva mnogo pažljiviju dokumentaciju nego što je dosad pružena. Ali mnoga zajednička obilježja pojmova vremena dvaju sustava znanja sugeriraju da ove uzročne veze postoje i da bi bilo plodonosno detaljno ih pratiti da se to na zadovoljavajući način potvrdi.

Međutim, tvrdim da prešutno prihvaćeni i stoga kritički nedovoljno ispitani vremenski koncepti modernih humanističkih znanosti – bez obzira na to jesu li ili nisu uzročno povezani s judeo-kršćanskim konceptima – vrše značajan nesvjestan utjecaj na tumačenje arheoloških i antropoloških zapisa. Kako bih pokazao da bi to moglo biti točno, predočit ću svoje osobno iskustvo u proučavanju ove teorije s vanzemaljskog stajališta koncepta cikličkog vremena i prikaza ljudskog podrijetla koji se nalaze u indijskim Puranama i Itihasama.

Moj osobni put učenja doveo me do toga da vaišnavsku tradiciju Indije uzmem kao svoj primarni vodič kroz život i proučavanje vidljivog svemira i onoga što bi se moglo nalaziti iza njega. U prošlom stoljeću se smatralo prilično nerazumnim izravno dovoditi koncepte iz religijskih tekstova u vezu s područjem znanstvenog proučavanja prirode. Doista, mnogi uvodni tekstovi o antropologiji i arheologiji prave jasnu razliku između “znanstvenog” i “religioznog” znanja, spuštajući potonje u status nepotkrijepljenog vjerovanja, s malo ili nimalo koristi u objektivnom proučavanju prirode (vidi, na primjer, Stein i Rowe 1993, 2. poglavlje).

atma.hr – 52
Neki tekstovi čak idu toliko daleko da se hvale kako je ovo stajalište podržao Vrhovni sud Sjedinjenih Država (Stein i Rowe 1993., str. 37), kao da je država najbolji i konačni arbitar intelektualnih kontroverzi. Ali smatram da je neprijateljski stav znanosti prema religioznim pogledima na prirodu nerazuman, posebno onaj modernih povijesnih znanosti. Unatoč svojim pretenzijama na religioznu objektivnost, praktičari nesvjesno zadržavaju ili inkorporiraju u svoj rad mnoge judeo-kršćanske kozmološke koncepte, posebno one koji se tiču vremena i implicitno ih koriste u svom svakodnevnom radu na promatranju i izgradnji teorija. U tom smislu, moderni evolucionisti dijele dio intelektualnog teritorija sa svojim fundamentalističkim kršćanskim antagonistima.

Ali postoje i drugi načini da se shvate povijesni procesi u prirodi. Da je to tako, može se slikovito naslutiti ako netko izvede mentalni eksperiment gledanja na svijet iz radikalno drugačije vremenske perspektive, one iz puranske koncepcije vremena Indije. Nisam jedini koji to predlaže.

Gene Sager, profesor filozofije i religijskih studija na koledžu Palomar u Kaliforniji, napisao je u neobjavljenoj recenziji moje knjige “Zabranjena Arheologija” (Cremo i Thompson, 1993.): “Kao znanstvenik na polju komparativne religije, ponekad sam izazivao znanstvenike nudeći ciklički ili spiralni model za proučavanje ljudske povijesti, temeljen na vedskom konceptu kalpe. Malo je zapadnih znanstvenika otvoreno za mogućnost razvrstavanja podataka u smislu takvog modela.

banner za knjige SUDBINA DUSA 1

Ne tvrdim da je vedski model istinit… međutim, ostaje pitanje, pokazuje li se relativno kratak, linearni model odgovarajućim? Vjerujem da “Zabranjena Arheologija” nudi dobro istražen izazov. Ako se želimo suočiti s ovim izazovom, moramo prakticirati otvorenost i nastaviti dijalog na međukulturološki, interdisciplinarni način” (osobna komunikacija, 1993.). Svjetski arheološki kongres predstavlja prikladan forum za takav međukulturalni, interdisciplinarni dijalog.

Ovo cikličko vrijeme Purana djeluje samo unutar materijalnog kozmosa. Izvan materijalnog kozmosa nalazi se duhovno nebo ili brahmajyoti. Bezbrojni duhovni planeti lebde ovim duhovnim nebom, gdje materijalno vrijeme, u obliku yuga ciklusa, ne djeluje. Svaki yuga ciklus sastoji se od četiri yuge.

Prva, Satya-yuga, traje 4 800 godina polubogova; druga, Treta-yuga, traje 3600 godina polubogova; treća, Dvapara-yuga, traje 2 400 godina polubogova; a četvrta, Kali-yuga, traje 1200 godina polubogova (Bhagavata Purana, 3.11.19). Budući da je godina poluboga jednaka tristo šezdeset zemaljskih godina (Bhaktivedanta Swami 1973., str. 102), duljina yuga u zemaljskim godinama je prema standardnim vaišnavskim komentarima, 432 000 godina za Kali-yugu, 864 000 godina za Dvaparayugu, 1 296 000 godina za Treta-yugu i 1 728 000 godina za Satya-yugu. To daje ukupno 4 320 000 godina za cijeli ciklus yuga.

atma.hr – 52
Tisuću takvih ciklusa, koji traju 4 320 000 000 godina, čini jedan dan Brahme, poluboga koji upravlja ovim svemirom. Dan Brahme također se naziva kalpa. Svaka od Brahminih noći traje slično vremensko razdoblje. Život se na zemlji očituje samo tijekom dana Brahme. S početkom Brahmine noći, cijeli svemir je opustošen i uronjen u tamu. Kada započne još jedan dan Brahme, život ponovno postaje manifestiran.

Svaki dan Brahme podijeljen je u četrnaest manvatara razdoblja, od kojih svako traje sedamdeset i jedan ciklus yuga. Prije prvog i nakon svakog razdoblja manvatare je spojnica (sandhya) dužine Satya-yuge (1 728 000) godina. Tipično, svako razdoblje manvantare završava djelomičnim razaranjem. Prema izvještajima iz Purana, sada smo u ciklusu od dvadeset osam yuga osmog razdoblja manvatare današnjeg Brahminog dana. To bi naseljenoj zemlji dalo starost od 2,3 milijarde godina.

Zanimljivo je da su najstariji neosporni organizmi koje priznaju paleontolozi – fosili algi poput onih iz formacije Gunflint u Kanadi – otprilike toliko stari (Stewart, 1983., str. 30). Sveukupno, 524 ciklusa yuga su prošla od početka ovog Brahminog dana. Svaki ciklus yuga uključuje napredovanje od zlatnog doba mira i duhovnog napretka do konačnog doba nasilja i duhovne degradacije. Na kraju svake Kali-yuge, zemlja je praktički prazna.

banner za knjige putovanje dusa

Tijekom yuga ciklusa, ljudska vrsta koegzistira s drugim vrstama sličnim ljudima. Na primjer, u Bhagavata Purani (9.10.20) nalazimo božanskog avatara Ramacandru kako osvaja Ravanino kraljevstvo Lanku uz pomoć inteligentnih šumskih majmuna koji su se borili protiv Ravaninih dobro opremljenih vojnika drvećem i kamenjem. To se dogodilo u Treta-yugi, prije oko milijun godina.

S obzirom na ciklus yuga, periodično razaranje na kraju svake manvatare i suživot civiliziranih ljudskih bića sa stvorenjima koja na neki način nalikuju ljudskim precima iz modernih evolucijskih teorija, kakve bi odgovore mogla dati puranska izvješća u vezi s arheološkim otkrićima? Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, moramo također uzeti u obzir opću nesavršenost fosilnih zapisa (Raup i Stanley, 1971.). Osobito su fosili humanoida izuzetno rijetki. Nadalje, samo mali dio sedimentnih slojeva nataloženih tijekom povijesti Zemlje preživio je eroziju i druge destruktivne geološke procese (Van Andel, 1981).

Uzimajući gore navedeno u obzir, kažem da puranski pogled na vrijeme i povijest sugerira rijetku, ali zbunjujuću mješavinu fosila humanoida, od kojih su neki moderne anatomske građe a neki ne, koji sežu desecima pa čak i stotinama milijuna godina unatrag i pojavljuju se na lokacijama diljem svijeta. Također sugerira brojniju, ali slično zbunjujuću mješavinu kamenih alata i drugih artefakata, od kojih neki pokazuju visoku razinu tehničke izvedbe, a neki ne. Uzevši u obzir kognitivne predrasude većine djelatnika na polju arheologije i antropologije u proteklih 150 godina, mogli bismo također predvidjeti da će ova zbunjujuća mješavina fosila i artefakata biti procesuirana kako bi se uskladila s linearnom, progresivnom teorijom čovjekovog podrijetla.

atma.hr – 52
Pažljivo istraživanje objavljenih izvještaja od strane Richarda Thompsona i mene (1993.) nudi potvrdu ova dva predviđanja. Ono što slijedi je samo uzorak ukupnog zbroja dokaza evidentiranih u našoj podužoj knjizi. Navedeni citati odnose se na pojedinačna izvješća koja najbolje opisuju određena otkrića. Detaljna analiza i dodatna izvješća citirana drugdje (Cremo i Thompson, 1993.) nude snažnu potvrdu o autentičnosti i starosti ovih otkrića.

Urezane i izrezbarene kosti sisavaca javljaju se u razdobljima Pliocena (Desnoyers, 1863; Laussedat, 1868; Capellini, 1877) i Miocena (Garrigou i Filhol, 1868; von Ducker, 1873). Dodatna izvješća o urezanim kostima iz razdoblja Pliocena i Miocena mogu se pronaći u opširnom pregledu pretjerano skeptičnog de Mortilleta (1883.). Znanstvenici su također izvijestili o probušenim zubima morskog psa iz razdoblja Pliocena (Charlesworth 1873), umjetnički izrezbarenoj kosti iz Miocena (Calvert 1874) i umjetnički izrezbarenoj školjci iz Pliocena (Stopes, 1881). Izrezbarene kosti sisavaca o kojima izvještava Moir (1917.) mogle bi biti stare koliko i Eocen.

Vrlo grubo kameno oruđe javlja se u srednjem Pliocenu (Prestwich 1892.) i možda čak u Eocenu (Moir, 1927.; Breuil, 1910., posebno str. 402.). Primijetit ćemo da je većina tih otkrića iz devetnaestog stoljeća. Ali takvi se artefakti još uvijek pronalaze. Nedavno su zabilježeni neobrađeni kameni alati iz Pliocena na području Pakistana (Bunney, 1987), Sibira (Daniloff i Kopf, 1986) i Indije (Sankhyan, 1981). S obzirom na trenutno gledište da humanoidi koji su izrađivali oruđa nisu napustili zemlju svog podrijetla-Afriku, sve do prije otprilike milijun godina, ovi artefakti predstavljaju određenu anomaliju, a što da tek kažemo o šljunčanom oruđu iz Miocena u Indiji (Prasad 1982.).

Napredniji kameni alati javljaju se u Oligocenu Europe (Rutot, 1907.), Miocenu Europe (Ribeiro, 1873.; Bourgeois, 1873.; Verworn 1905.), Miocenu Azije (Noetling 1894.) i Pliocenu Južne Amerike (F. Ameghino, 1908; C. Ameghino, 1915). U Sjevernoj Americi napredni kameni alati nalaze se u kalifornijskim naslagama u rasponu od Pliocena do Miocena (Whitney 1880). Zanimljiva praćka, najmanje pliocenske, a možda i eocenske starosti, dolazi iz Engleske (Moir 1929., str. 63).

O naprednijim artefaktima također se izvještava u znanstvenim i neznanstvenim publikacijama. To uključuje željezni čavao u devonskom pješčenjaku (Brewster 1844.), zlatnu nit u kamenu iz karbona (Times of London, 22. lipnja 1844.), metalnu vazu u prekambrijskom kamenu (Scientific American, 5. lipnja 1852.) i kuglu od krede iz Eocena (Melleville 1862.), pliocensku glinenu statuu (Wright 1912., str. 266-69), metalne cijevi u iz razdoblja Krede (Corliss 1978., str. 652-53) i užlijebljenu metalnu kuglu iz razdoblja Prekambrija (Jimison 1982. ). U karboniziranom ugljenu pronađeni su sljedeći predmeti: zlatni lanac (The Morrisonville Times, Illinois, SAD, 11. lipnja 1891.), umjetnički izrezbareni kamen (Daily News iz Omahe, SAD, 2. travnja 1897.), željezna čaša ( Rusch 1971), te zidovi od kamenih blokova (Steiger 1979, str. 27).

Ljudske kosti moderne anatomske građe pojavljuju se u Srednjem Pleistocenu Europe (Newton, 1895; Bertrand, 1868; de Mortillet, 1883). Keith (1928.) pozitivno recenzira ove slučajeve. Ostali ostaci ljudskih kostiju suvremene anatomske građe javljaju se u Ranom i Srednjem Pleistocenu Afrike (Reck, 1914; L. Leakey, 1960d; Zuckerman, 1954, str. 310; Patterson i Howells, 1967; Senut, 1981; R. Leakey, 1973) ; Ranom Srednjem Pleistocenu Jave (Day i Molleson, 1973.), Ranom Pleistocenu Južne Amerike (Hrdlicka 1912., str. 319-44); Pliocenu Južne Amerike (Hrdlicka 1912, str. 346; Boman 1921, str. 341-2); Pliocenu Engleske (Osborn 1921., str. 567-9); Pliocenu Italije (Ragazzoni, 1880; Issel, 1868). Miocenu Francuske i Eocenu Švicarske (de Mortillet, 1883., str. 72) pa čak i u karbonskom razdoblju u Sjevernoj Americi (The Geologist, 1862.).

atma.hr – 52
Postoji također i nekoliko otkrića u kalifornijskim rudnicima zlata koji sežu od Pliocena do Eocena (Whitney, 1880). Neki od ovih uzoraka podvrgnuti su kemijskim i radiometrijskim testovima koji su pokazali da su mlađi nego što sugerira njihov stratografski položaj. Ali kada se nepouzdanost i slabost procedure testiranja usporedi s vrlo uvjerljivim stratografskim opažanjima pronalazača, postaje upitno da li bi trebalo odbaciti izvorne starosne atribute (Cremo i Thompson, 1993., str. 753-94).

Osim toga, otisci stopala slični ljudskima pronađeni su u razdobljima Karbona Sjeverne Amerike (Burroughs, 1938.), Jure središnje Azije (Moskovske vijesti 1983., br. 4, str. 10) i Pliocena Afrike (M. Leakey, 1979). Otisci cipela također su pronađeni u razdobljima Kambrija (Meister, 1968.) i Trijasa (Ballou, 1922.).

U tijeku postizanja pomodnog konsenzusa da su anatomski moderni ljudi evoluirali od manje naprednih humanoida u kasnom Pleistocenu, znanstvenici su postupno prikazali nevažećim značajan broj uvjerljivih kontradiktornih dokaza koji su gore sažeti. Time su ti dokazi postali nedostojni rasprave u akademskim krugovima. Richard Thompson i ja zaključili smo (1993.) da je zataškavanje ovih dokaza postignuto primjenom dvostrukih standarda, pri čemu su favorizirani dokazi bili pošteđeni rigoroznog ispitivanja kojem su bili podvrgnuti nepovoljni dokazi.

Jedan od mnogih primjera koji bi se mogli navesti da bi se pokazalo djelovanje linearnih progresivnih predrasuda u procesuiranju arheoloških zapisa je slučaj pronalaska šljunka koji sadrži zlato u Kaliforniji. Tijekom dana kalifornijske zlatne groznice (koja je započela 1850-ih), rudari su otkrili mnoge ljudske kosti moderne anatomske građe i napredne kamene alate u rudarskim oknima duboko potopljenim u naslage zlatonosnog šljunka prekrivene gustim tokovima lave (Whitney, 1880.).

Prema suvremenim geološkim izvješćima (Slemmons, 1966.) šljunak ispod lave datira od prije nekih devet do pedeset pet milijuna godina. O tim je otkrićima J. D. Whitney, državni geolog Kalifornije izvijestio svijet moderne znanosti u monografiji koju je objavio Peabody Museum of Natural History na Sveučilištu Harvard. Iz dokaza koje je prikupio, Whitney je došao do neprogresivnog pogleda na ljudsko podrijetlo -fosilni dokazi o kojima je izvijestio ukazuju na to da su ljudi iz daleke prošlosti bili slični onima iz sadašnjosti.

Odgovarajući na ovu tezu, W. H. Holmes (1899., str. 424) sa Smithsonian Institutiona izjavio je: “Kada bi prof. Whitney u potpunosti cijenio priču o ljudskoj evoluciji kako je shvaćamo u današnje vrijeme, vjerojatno bi oklijevao objaviti već gotove zaključke usprkos impozantnom nizu svjedočanstava s kojima je bio suočen, što je stav koji prevladava i danas. Na primjer, u svom sveučilišnom udžbeniku antropologije, Stein i Rowe tvrde da se: “znanstvene izjave nikada ne smatraju apsolutnima” (1993., str. 41). Međutim, u istom udžbeniku oni također daju ovu poprilično apsolutnu izjavu: “Neki ljudi pretpostavljaju da su ljudi oduvijek bili onakvi kakvi su danas.

atma.hr – 52
Antropolozi su uvjereni da su se ljudska bića mijenjala tijekom vremena kao odgovor u skladu s promjenom okolnosti. Dakle, jedan od ciljeva antropologa je pronaći dokaze za evoluciju i stvoriti teorije o tome.” Očigledno, antropolog, po definiciji, ne može imati drugi pogled ili svrhu. Međutim, treba imati na umu da ova apsolutna predanost linearnom progresivnom modelu ljudskog podrijetla, navodno nereligioznog, može imati duboke korijene u judeo-kršćanskoj kozmologiji.

Jedna od stvari koje je Holmesu bilo posebno teško prihvatiti bila je sličnost navodno drevnih kamenih oruđa s onima modernih Indijanaca. Pitao se kako bi itko mogao ozbiljno shvatiti ideju da se: “oruđe kojim se služila tercijarna rasa i koje je trebalo ostati u okvirima tercijarne slike, nakon protoka golemih vremenskih razdoblja vadi na površinu kao gotovo novo i dovodi u svijet moderne zajednice koristeći iste forme?” (1899., str. 451-2).

Sličnost se može objasniti na nekoliko načina, no jedno od mogućih objašnjenja je opetovano pojavljivanje ljudi s posebnim kulturnim obilježjima u istom geografskom području tijekom cikličkog vremena. Sugestija da bi se takvo što moglo dogoditi sigurno će djelovati na one koji vide ljude kao nedavni rezultat dugog i jedinstvenog niza evolucijskih promjena u liniji humanoida kao apsurd-toliki apsurd da ih zapravo sprječava u razmatranju bilo kakvih dokaza koji potencijalno podržavaju cikličku interpretaciju ljudske povijesti.

Važno je, međutim, napomenuti da je jedan poprilično otvoren suvremeni arheolog, kada se suočio s dokazima navedenim u mojoj knjizi, iznio na pomalo sumnjičav način mogućnost cikličkog tumačenja ljudske povijesti kako bi se objasnio njezin tijek. George F. Carter, poznat po svojim kontroverznim pogledima na ranog čovjeka u Sjevernoj Americi, napisao mi je u pismu od 26. siječnja 1994.: “Da je vaša tablica na stranici 391 točna, tada bi minimalna starosna dob za artefakte na Table planini bila devet milijuna godina. Biste li tada razmišljali o drugačijoj kreaciji-onoj koja je nestala-a potom iznova počela? Bi li to jednostavno repliciralo arheologiju Kalifornije devet milijuna godina kasnije? Ili obrnuto? Bi li ljudi s područja Kalifornije devet milijuna godina kasnije replicirali korištene materijale podno planine Table?”

atma.hr – 52
To je upravo ono o čemu ja govorim – da su se tijekom cikličkog vremena ljudi s kulturom nalik onoj modernih sjevernoameričkih Indijanaca zapravo pojavili u Kaliforniji prije više milijuna godina, možda čak i nekoliko puta. U svom pismu, Carter je priznao da je naišao na velike poteškoće s takvim rezoniranjem. Ali ta poteškoća, koja opterećuje umove većine arheologa i antropologa, može biti rezultat rijetko prepoznate i još rjeđe propitivane predanosti kulturološki stečenom linearno-progresivnom shvaćanju vremena.

Stoga bi bilo korisno pregledati arheološke zapise kroz druge vremenske leće, kao što su puranske leće. Mnogi će moj prijedlog shvatiti kao savršen primjer onoga što se može dogoditi kada netko svoje subjektivne religijske ideje unese u objektivno proučavanje prirode. Jonathan Marks (1994.) reagirao je na tipičan način u svojoj recenziji Zabranjene Arheologije: “Općenito, pokušaji pomirenja prirodnog svijeta s religijskim pogledima završavaju kompromitiranjem prirodnog svijeta.”

Ali dok moderna antropologija ne sprovede savjesno ispitivanje učinaka vlastitih prikrivenih i nedvojbeno religijski izvedenih pretpostavki o vremenu i progresu, trebala bi ostaviti po strani svoje pretenzije na univerzalnu objektivnost i ne bi tako brzo optuživala druge za iskrivljavanje činjenica kako bi ih prilagodili religijskim dogmama.”

-S Trećeg svjetskog arheološkog kongresa u New Delhiju, Indija, 4.-11. prosinca 1994.

Drutakarma Dasa (Michael A. Cremo) – nezavisni istraživač, autor, govornik, vedski učenjak. Od 1984. godine uključen je u utvrđivanju vedskih koncepcija ljudskog podrijetla u svijetu znanosti. Izlagao je radove na sastancima Svjetskog arheološkog kongresa, Europskog udruženja arheologa, Međunarodnog kongresa za povijest znanosti i Međunarodne unije prapovijesnih i protopovijesnih znanosti. Osim predavanja na sveučilištima, također je pozivan da drži predavanja na Kraljevskom Institutu Velike Britanije, Ruskoj akademiji znanosti i drugim znanstvenim institucijama u svijetu.