Art: Josephine Wall

Naša organska priroda je bez iznimke vezana za Ljubav i njom je vođena, kao što bezgranična ljubav Izvora prožima čitavu kreaciju. Smaragdna vibracija srca je jedina prirodna za čovjeka. Uz ovaj tekst je poželjno slušati Mozartovu devetu simfoniju u c duru.

atma.hr – 52
Ljubav se nalazi na početku kreacije, omogućuje rast i ekspanziju, ali i krajeve kada nešto u našim životima više ne služi rastu i ekspanziji. Kada nema Ljubavi strah preuzima kormilo i vodi u stagnaciju. Stagnacija nas veže za ustaljene obrasce i odvaja od nas samih.

U današnje vrijeme možemo vidjeti mnoštvo ljudi koji žive po programima, odvojeni od sebe. Vremenom postaju sve manje inspirirani, a sve više se gube u masi. Stagnacija nije prirodno stanje u prirodi, a niti Čovjeku. Ljubav je tijek.

Ljubav daje snagu

Bez Ljubavi to stanje nije moguće doista okončati. Ljubav nas uvijek prati iako se naizgled okolnosti u našem životu mogu mijenjati. Strahovi na kojima se izgradila realnost odvojena od Ljubavi nas odvajaju i od naše stvarne prirode i međusobno kao ljude.

Ti isti strahovi vode nas u borbu koja se odvija kako unutar nas samih tako i u okolini. Jer, u nedostatku ljubavi i povezanosti nastaje borba za energiju, nastaje vampirizam i parazitizam.

Ljubav daje slobodu

Ljubav nam omogućuje nove početke bez tereta prošlih iskustava i vraća nas našoj stvarnoj prirodi, lišenoj naučenih karmičkih programa. Ona nam omogućuje da se unikatna priroda svakoga od nas ispolji u najljepšem obliku, u svoj svojoj punini.

Kao takvi unikati u organskoj kreaciji činimo savršenu cjelinu, a cjelina se napokon ostvaruje i unutar svakoga od nas kao pojedinca. Naša organska priroda bez iznimke vezana je za Ljubav i njom je vođena, kao što bezgranična ljubav Izvora prožima čitavu kreaciju. Smaragdna vibracija srca je jedina prirodna i nativna Čovjeku.

atma.hr – 52
Strah zatvara srce i odvaja od ljubavi

Pa zašto je većina ljudi nesretna, neispunjena? Zašto ljudi nisu sigurni u puteve koje odabiru, a ipak ih se čvrsto drže? Zbog straha.

Iz Ljubavi je sve nastalo, ali ljubav nam također daje slobodu odabira pa je tako i čovjek odabrao učiti unutar dualnosti, separacije i zaborava na sebe i Izvor. Ljubav je čovjeku dala život i uvijek je prisutna, od nje ne možemo pobjeći, ali možemo se udaljiti kako bi učili o onome što Ljubav nije.

Tako se duši jača kapacitet da iskusi bezgraničnu ljubav. Ona je uvijek je u našem životu prisutna barem u nekom obliku, no da bi prevladala potrebno je da napravimo svjesni odabir.

Povratak ljubavi

Udaljenost od Ljubavi dosegla je svoj vrhunac i sada se duše vraćaju Ljubavi kako bi se ekspanzija mogla nastaviti, ovaj put uz iskustva stečena kroz učenja u dualnosti.

Nakon jako dugog perioda dualnosti, separacije i zaborava, duše se bude.

Cijeli planet mijenja svoj energetski izraz i ponovo se spaja sa čitavom organskom kreacijom koja je prožeta čistom ljubavi Izvora, nakon puno vremena izolacije koju je prihvatila kako bi pružila iskustvo dualnosti.

atma.hr – 52
Sada je ključno da se srce otvori. U ljudskom srcu se sreću sve energije kreacije, i kada se duše bude, srce se počinje buditi, kako bi pružilo sretanje Izvora, duše i čovjeka u njemu, kao i svih energija.

Što se tada događa?

Sve nalikuje proljeću. Kada ponovo osjetimo svoje srce, život se redefinira, kao i mi sami sebe. Sve je svježe, lijepo i svugdje se osjeća ljubav Izvora.

Ništa nije odvojeno.

Saša Momić
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008818061890