Art: Josephine Wall

atma.hr – 52
Slušanje je jedna od osnovnih tajni ulaska u ‘hram božanskog’. Slušanje znači pasivnost. Slušanje znači potpuno zaboraviti sebe – samo onda možete slušati. Kada pažljivo slušate nekoga, zaboravljate se. Ako se ne možete zaboraviti, nikad nećete slušati. Ako ste samo svjesni sebe, jednostavno se pretvarate da slušate – ali zapravo ne slušate. Možete klimati glavom, ponekad možete reći da ili ne – ali ne slušate.

Kada slušate, postajete samo prolaz, pasivnost, receptivnost, maternica: postajete ono ženstveno (eng. feminine). A kako bi došli do božanskog, trebate postati ženstveni. Ne možete doći do Boga kao agresivni napadači, osvajači. Možete do Boga doći … ili još bolje rečeno, Bog može doći do vas samo kada ste prijemčljivi, ženstveno receptivni. Kada postanete yin – receptivnost, vrata su vam otvorena.

~ Osho

atma.hr – 39

atma.hr – 39