Art: Mario Sánchez Nevado


Widget not in any sidebars

Vedski su mudraci spoznali kako se svjesnost najlakše pročišćava ili filtrira ako osoba vibrira transcendentalne primordijalne zvukove, baš kao što će osoba svoje rublje najlakše oprati vodom. Budući da su spoznali istinu, oni su baš poput osoba koje su izronile iz dubine oceana i sada su u mogućnosti čuti i vidjeti sve ono što se događa izvan njega. Tako su nama prenijeli ovu veliku tajnu transcendentalnog zvuka i upoznali nas s mantrama.


Widget not in any sidebars

Međutim, na koji način je duhovna duša, koja je stanovnik transcendentalnog svijeta, došla u kontakt s materijalnim zvukom i materijalnim svijetom? Duhovna duša dolazi u kontakt s materijalnim zvukom upravo na isti način na koji dolazi u kontakt s bilo čim materijalnim. Trebamo znati da materijalna energija sa svim svojim raznolikostima postoji mimo duhovne duše. Duša nikada ne prolazi kroz takvu transformaciju da bi postala  materijalizirana.

Ona jedino može biti prekrivena materijalnom energijom. Upravo kao što osoba biva prekrivena noću plahtom, to ne znači da osoba postaje plahta. Materijal plahte ne sjedinjuje se s materijalom tijela osobe. Duhovna duša je sićušna transcendentalna supstanca; ona može kontaktirati s materijom, ali se ne miješa i ne spaja s njom.

Kapiladeva (jedna od inkarnacija Krišne, Svevišnje Božanske Osobe) u Shrimad-Bhagavatamu (3.26) objašnjava sve tehničke podatke, i korak po korak, analizira razvoj čitave materijalne kreacije. Također, kroz njegovo izlaganje postaje nam jasno kako transcendentalni položaj duše nikada nije kompromitiran. No, zbog materijalne svjesnosti duša biva prekrivena mrežom materijalnih energija koje su povezane na bezbrojne načine i koje su u stanju oblikovati neograničen broj složenih i jednostavnih uzoraka.

“Materijalna svjesnost uzrok je uvjetovanog života osobe, u kome se uvjeti nameću živom biću od strane materijalne energije. Iako duhovna duša ništa ne radi i transcendentalna je prema takvim aktivnostima, ona je svejedno zahvaćena uvjetovanim životom”. (SB., 3.26.7)

Materijalnu svjesnost, materijalnu energiju i transcendentalni položaj duhovne duše analizira se dalje u idućim stihovima: “Uzrok materijalnog tijela i osjetila uvjetovane duše je materijalna energija. Međutim, osjećaj sreće i nesreće duše uzrokovani su od nje same.” (SB., 3.26.8.)

Materijalna priroda postoji u svom sveukupnom neočitovanom suptilnom obliku i naziva se pradhana. U njoj se nalaze 24 elementa (zemlja, voda, zrak, itd.), ali na suptilan način. Iz ovog se suptilnog oblika potom očituje grubi oblik prakriti koji se naziva mahat-tattva. Zbog Božje mistične energije kala-shakti ili moći vremena, sveukupna neočitovana materijalna energija biva potaknuta da djeluje i prelazi u grubo stanje ili mahat-tattvu. Analogiju toga možemo shvatiti analiziranjem čina začinjanja djeteta kada suprug oplođava svoju suprugu. Zajedno s faktorom vremena i mnoštvo uvjetovanih živih bića, zajedno sa svojom vlastitom nepotrošenom karmom iz još prošle kreacije, bivaju zajedno impregnirani u maternicu mahat-tattve. Na kraju zvuk i osjetilo sluha bivaju uvedeni unutar mahat-tattve.

Duhovna duša nije slijepa. Ona može opažati svijet zahvaljujući svojim duhovnim osjetilima. Kada je prekrivena materijalnom energijom ona napušta upotrebu ovih izvornih duhovnih osjetila. To je kao kada osoba odluči slušati jedino uz pomoć slušalica, gledati jedino kroz objektiv video-kamere i TV ekrana, i si. U određenoj mjeri, to je upravo ono što se i događa. Ljudi su sve više zainteresirani da doživljavaju svijet u obliku filma ili u obliku kompjuterske simulacije stvarnosti. Na taj način osoba se može kretati u trodimenzionalnoj “simuliranoj kući” i navikavajući se na takav način djelovanja u potpunosti zaboraviti kako zapravo može ući u kuću sa svojim tijelom i vidjeti stvari svojim vlastitim osjetilima.

Izvorna duhovna osjetila duše mogu stvarno opažati transcendentalni svijet, duhovnu stvarnost, ali na neki način postaju zainteresirana za imitiranje stvarnosti ovoga materijalnog svijeta. Naravno, postoji razlog za ovo. U imitiranju stvarnosti, ona vidi priliku da bude Bog. Zbog toga se upušta u ovakvu nesigurnu plovidbu i zato pada u iluziju.

atma.hr – 39