atma.hr – 52
Kao što liječnici i psihijatri pomoću odgovarajućih metoda liječenja liječe svoje pacijente, isto tako svete osobe poznaju metodu pomoću koje mogu izliječiti dušu. U Puranama, drevnim vedskim spisima, postoji priča o čovjeku kojeg je ugrizla zmija i koji je umirao od njezina otrova. Odjednom se tu našao krotitelj zmija. U Indiji je opće poznato da ako zmija ugrize neku osobu i ona ostane ležati na zemlji bez svijesti, krotitelj zmija može tu osobu postupno osvijestiti izgovaranjem određene mantre ili molitve.

Naša situacija je u ovom svijetu nalik ovoj priči i stoga nam je potreban dobar krotitelj materijalne iluzije koji poznaje tajne mantre pomoću kojih nas može osloboditi i učiniti budnim od ugriza materijalnog sna.

Dva načela duše

Duša ili jastvo djeluje pomoću dva vlastita načela. Prvo načelo je funkcionalno i naziva se – želja. Želja pokreće sve djelatnosti duše. Drugo načelo je simptom duše ili svjesnost. Pomoću svjesnosti duša održava svoje postojanje. Svjesnost je energija duše. Energija znači vibracija. Drugim riječima, to transcendentalno Jastvo potpuno je izgrađeno od nježnih duhovnih vibracija. Znanstvenici također potvrđuju kako je materija samo fluktuacija materije. Čitav svijet je poput oceana tekuće materije. Svi čvrsti rubovi objekata koje percipiramo su iluzija koju nam nameću naša ograničena osjetila. Kroz tisuće i tisuće godina ovo je bio predmet istraživanja vedskih mudraca koji su potpunom duhovnom disciplinom ili yogom uspjeli uskladiti svoje oči i osjetila u ovaj kvantni svijet. Tako su spoznali kako se čvrste granice objekata brišu i konačno stapaju u neograničenim kvantnim
poljima.

Vedski mudraci su tako spoznali tri razine postojanja. Dvije materijalne (mehaničku i kvantnu) i jednu duhovnu (primordijalnu ili transcendentalnu):

1. Mehanička razina – fizičko tijelo
2. Kvantno razina – suptilno tijelo
3. Jastvo – primordijalno ili transcendentalno tijelo

atma.hr – 52
Vrste tijela

Mehaničko ili fizičko tijelo najgrublji je vid ili izraz vibracija. Vrlo spore i teške vibracije stvaraju grubu fizičku koru od elemenata – zemlje, vatre, vode i zraka. Unutar tijela nalazi se deset vrsta zraka koje pomažu vršenju određene funkcije u tijelu poput otvaranja kapaka na očima, otvaranja vilice ili zatvaranja, probave, guranje izmeta van kroz anus, itd. Između mehaničkog i kvantnog tijela nalazi se eteričko tijelo koje ih povezuje.

Kvantno ili suptilno tijelo finiji je vid ili izraz vibracija materije. Građeno je od uma, inteligencije i lažnog ja. Ono reagira na našu najneznatniju misao i emocije, uzrokujući stalni tok i izmjenu informacija. U kvantnom tijelu postoji sedam energetskih centrala koje izgledaju kao chakre. Njihova uloga je da pretvaraju misli u materiju ili kemikalije. Tako je tijelo, zapravo, mreža zvukova, a ovaj svijet vibracija energija koje su poprimile izgled čvrstoće. Ili recimo to na poetski način: materija je fluktuacija energije, odjevena u različito ruho i oblike.

Percepcija svijeta

Na koji način zvuk održava ovu materijalnu strukturu i kako mi percipiramo ovaj materijalni svijet? Čitav svijet je poput oceana tekuće materije. Svi čvrsti rubovi objekata koje percipiramo su iluzija koju nam nameću naša ograničena osjetila. Elektron je subatomska čestica. Međutim, kao čestica ima neke prilično zapanjujuće odlike. Jedna od njegovih zapanjujućih odlika je masa mirovanja. Znanstvenici općenito određuju specifičnu masu mirovanja česticama koje pokušavaju opisati. Masa mirovanja je masa čestice dok ona miruje ili, drugim riječima, kada se ne kreće. Masa mirovanja elektrona trebala bi biti na nultoj razini. Ovo je čudno jer predmet bez mase u našim umovima teško možemo smatrati predmetom.

Elektron ima promjer kao i naboj, ali ako nema mase onda se možemo zapitati: Što je to nabijeno i što ima promjer? Poanta je da elektron nikada ne miruje. On se uvijek giba. Stvarno proučiti elektron stoga nije moguće. On se ne može zaustaviti u jednoj točki i promatrati. Sve drugo na subatomskoj razini također se pokreće, oscilira. Oscilacije mogu biti između točaka u prostoru i između energetskih stanja, ali zajednički faktor je oscilacija i stoga govorimo o valovima. Ideja je daje u svojoj osnovi materija sastavljena od valova. Frekvencije koje su ovdje u pitanju ekstremno su visoke. Kada se kvanti energije okreću dovoljno velikom brzinom, oni poprimaju odlike čvrste materije. Grub primjer ovoga bio bi propeler zrakoplova. Kada se propeler ne kreće, možemo vidjeti krilca i kad se kreće veoma polako, možemo baciti malu loptu između krilca rotirajućeg propelera na taj način da ih ona ne dodirne. Ali kada se propeler kreće punom brzinom, više se ne vide krilca i ne možemo baciti loptu kroz njih jer će se lopta odbiti kao da je udarila u zid (ako zanemarimo činjenicu da bi propeler, zapravo, vjerojatnije samljeo loptu).

Dakle, u stvarnosti nema zida već samo par krilaca i mnogo međuprostora. Materija je sačinjena na isti način. Postoji mnogo praznog prostora na razini čestica. Razmaci među elektronima i atomima su istog reda veličine (relativno) kao i udaljenosti između sunca i planeta u našem sunčevom sustavu.

Shrimad-Bhagavatam (11.21.39) ističe kako je Bog neograničena, nepromijenjiva i svemoguća osoba koja živi unutar svih živih bića. On osobno uspostavlja vedsku zvučnu vibraciju u obliku omkare unutar svih bića. Ona se opaža suptilno poput jedne niti lotosove peteljke. Bog osobno prebiva unutar srca svake duhovne duše ili živoga bića. Isto tako je i sjeme vedskoga znanja situirano unutar svih duhovnih duša. Na ovaj način, proces buđenja vedskoga znanja i nečijeg odnosa s Bogom prirodan je i prijeko potreban za svakoga. Svo savršenstvo nalazi se unutar srca živoga bića i kada njegovo srce postane pročišćeno pjevanjem Božjega imena, svjesnost Boga u njemu se automatski budi.

atma.hr – 52