VASTU-NAUKA O STANOVANJU I GRADNJI
Piše: Margito Jušić ing. građ., đjotiš te vastu savjetnik i projektant
Tvrtka MALI GANEŠ (www.maliganes.hr)

Zbog čega je bitan okoliš kuće u kojoj živimo?

Kako znamo svaki omeđeni prostor je Vastu. Dakle, tu se ne ograničavamo samo na kuću, stan ili poslovni prostor već uključujemo granice našeg posjeda. Kuća ili prostor u kojem boravimo ili radimo stvara elektromagnetsko polje koje utječe na nas dok se slična stvar događa i kod okoliša odnosno unutar naše omeđene parcele. Kao i u kući imamo utjecaj pet elemenata i  devet planeta što se manifestira kroz osam strana svijeta i središte. Sve možemo jednostavno gledati kao energetsku strukturu koja snažno utječe na nas. Tu se stvari događaju na suptilnom nivou, ali ako znamo da iz suptilne razine nastaje naša materijalna stvarnost, shvaćamo koliko je sve ovo bitno.


Widget not in any sidebars

Ograda je bitna, ona omeđuje

Bitan element je ograda koja omeđuje naš posjed. Najbolje bi bilo kada bi se ograda protezala u sjever-jug liniji te bila pravokutne forme kao i samo zemljište. Najčešće zemljište nije takvo tako da mi sami možemo oformit među koja će biti ovog oblika. Dijelove zemljišta koji ostaju izvan, možemo koristiti kao livadu, cvijetnjak ili voćnjak. Masivnija i viša ograda preporuča se sa jugozapadne te zapadne i južne strane. Sa sjeveroistočne, istočne i sjeverne strane bolja je lakša i niža ograda te da tu nema većeg grmlja ili stabala.

Sam prilaz parceli najbolje je formirati negdje u liniji ulaza u kuću s time da  staza koja vodi do ulaza u kuću je bolje da je blago zavojita. Druga povoljna varijanta je kada je ulaz na parcelu lijevo od ulaza u kuću te tada energije idu u smjeru kazaljke na satu. Ponajbolji ulazi su iz istoka ili sjevera. Cesta je dobro da je u nešto nižoj niveleti od same kuće odnosno dvorišta.

Teren odnosno okoliš najbolje ako ima padinu ka sjeveroistoku. Sa jugozapadne strane povoljno je uzvišenje ili brdo koje daje stabilnost. Ceste ili putevi najbolje je da se nalaze istočno ili sjeverno od naše parcele. Ako na terenu postoji rijeka ili potok najbolje je da su sa sa istočne i sjeverne strane te da teku u smjeru sjeveroistoka. Voda je medij koji na sebe prima fotone čiste i vitalizirajuće energije te ih odašilje stanarima ako se nalazi na ovim pozicijama. Tako na primjer imamo jezero na sjeveroistoku Munchena koje blagostvorno utječe na grad i pospješuje njegovo širenje i prosperitet.

Svako širenje ka istoku, sjeveru i sjeveroistoku u smislu kupnje susjednog terena ili uređenja terena koji je zapušten donosi sreću i prosperitet. Suprotna situacija je sa zapadom, jugom i jugozapadom gdje kada se širimo na tu stranu prizivamo prepreke i teškoće.

atma.hr – 75
Devet smjerova

ISTOK (element vatra/voda, planet Sunce)

Istok i rađanje sunca ukazuju na novi početak te svjetlo, smjer, snagu, moć i prosvjetljenje u našem životu. Odlično je da je ulaz na parcelu sa te strane te više slobodnog prostora u odnosu na zapad. Povoljno je ako tu uredimo terasu, vrt, cvijetnjak, livadu ili igralište. Nije dobro ako nam je zaklonjen izlaz sunca bilo brdom ili susjednom građevinom te ako su tu razgrađujuće energije. Velika drveća ometaju životnu solarnu energiju i dobro ih je ukloniti. Također je taj dio bitno održavati u redu i čistim te da što više koristimo taj dio. Teškoće u ovom području više pogađaju muške članove.

ZAPAD (element zemlja/zrak, planet Saturn)

Zapad donosi opuštanje, stabilnost, završetak, dubinu i mudrost u našem životu. Dobro je da sa te strane imamo manje slobodnog prostora, da postoji uzvisina, drveće, viši zidovi ili drugi objekti koji će opteretiti taj dio. Na taj dio dobro je postaviti spremište, prostoriju za vrt ili alat te slično. Prazni prostori i udubine nisu povoljni jer se tu skupljaju negativne energije. Dakle, ako je ova os istok-zapad usklađena pomoći će nam da se stvari pokrenu, intenziviraju, zažive te dovedu do svoga kraja.

SJEVER (element voda/zrak, planeta Merkur)

Sa sjevera nam dolazi magnetna iscjeljujuća energija koja nosi materijalno obilje i bogatstvo ali nam te čiste vitalizirajuće energije utjelovljuju šanse i mogućnosti koje život nudi, stvaraju dobru komunikaciju te donose uspjeh i radost. Kao i na istoku tu je dobro više slobodnog prostora u odnosu na jug te da tu bude ulaz u parcelu. Nije dobra uzvisina ili brdo sa te strane, drugu visoki objekti ili drveće a pogotovo razgrađujuće energije. Odlično je urediti terasu na toj strani, vrt, cvijetnjak, igralište te da što više koristimo taj dio. Isto tako sjever je jako bitno održavati čistim i urednim. Teškoće u ovom području više pogađaju ženske članove.


Widget not in any sidebars

JUG (element vatra/zemlja, planet Mars)

Jug je smjer smrti i životnog smisla te nas povezuje sa prolaznosti života, ali i postavlja nam pitanja o smislu i duhovnom životu. Donosi nam i prodornost, odlučnost i snagu. Svakako je dobro da je na tom dijelu manje prostora nego na sjeveru te da su tu viši zidovi, drveće, druge građevine ili uzvisine. Udubine i rupe nisu dobre jer se u njima skuplja negativna energija. Pomoćne prostorije i spremišta su povoljne na tom dijelu. Dakle, ako je ova os sjever-jug usklađena donosi nam skladan protok između rođenja i smrti što karakterizira energija sjevera odnosno juga.

SJEVEROISTOK (element voda, planet Jupiter, ponekad Ketu)

Sjeveroistok je od ponajvećeg značaja. Tu se spajamo sa kvalitetama sreće, lakoće, duhovnosti i naglašeno je sve vezano uz djecu. Puno toga ovisi o uređenju sjeveroistoka. Izuzetno dobro je ako tu postavimo bazen ili fontanu čiji pozitivni fotoni vode iscjeljujuće i blagotvorno djeluju na nas. Također podzemne cisterne za vodu su vrlo dobre. Vrt, cvijetnjak, livada te mjesto za meditaciju ili opuštanje su jako dobri ovdje. Ograda je dobro da je što niža i lakša.  Tu je dobro da ima znatno više prostora nego na jugozapadu. Sasvim dobar je i ulaz na parcelu sa te strane. Veliko drveće, druge građevine, razgrađujuća energija je vrlo ometajuća na tom dijelu i jako negativno djeluju na cijelu parcelu, kuću i nas. U slučaju neusklađenosti na ovom dijelu posebno su pogođena djeca.

JUGOZAPAD (element zemlja, planet Rahu, ponekad Ketu)

Sa jugozapada nam dolaze najniže kvalitete energije. Ipak ovo područje je jako bitno za stabilnost, postojanost, obiteljski mir te sposobnost da se ideje i planovi ostvare. Zbog toga je dobro da na tom dijelu imamo najmanje slobodnog prostora. Tu je jako dobro visoko drveće, masivni zidovi, kamenjar, drugi objekti ili brdo koje zaklanja dotok energije sa ove strane. Voda niti udubine nikako nisu dobre i dobro ih je zatrpati. Ako nema drveća na toj strani, dobro ih je zasaditi. Spremišta, drvarnice, drugi pomoćni objekti te mjesta sa razgrađujućim energijama su povoljni ovdje. Dakle, ako je ova os sjeveroistok-jugozapad skladna, tada u cijelo prostoru prevladava stabilnost i red što se manifestira i u našem životu.

SJEVEROZAPAD (element zrak, planet Mjesec)

Sa sjeverozapada dobivamo pokretnost i lakoću te ta energija utječe na naš um i emocije. Na taj dio nije dobro smjestiti preteške i nepokretne stvari. Visoko drveće također nije dobro, ali stabla koja su manja i tanja te čije se grane njišu na vjetru su izuzetno povoljna. Garaže ili nadstrešnice za auto su povoljne na ovoj strani. Također odlično je igralište za djecu jer se element zraka dodatno aktivira. Stup sa zastavom ili vjetrenjačom također je jako povoljan. Manje prostorije ili dnevna spremišta su povoljna, ali je bitno da u njima postoje stvari koje se često upotrebljavaju.

JUGOISTOK (element vatre, planet Venera)

Na jugoistoku se spajamo sa energijom i zračenjem, a povezani smo sa principima ljubavi, uživanja i ljepote. Svaka vatra zapaljena na ovom dijelu pridonosi poboljšanju zračenja i energetike cijelog polja. Tako je na ovom dijelu idealno imati roštilj, da se tu pale vatre, da je tu mjesto za zabavu i druženje, kao i mjesto za električne strojeve. Dobro je i za parkiranje ili nadstrešnicu za auto. Izuzetno loš utjecaj daje bazen ili veća voda na tom dijelu. Pošto se tu radi o velikoj količini vode, stvara se veliki konflikt vatra-voda što je nemoguće da ne osjetimo na nama i našem životu. Dakle, ako je ova os sjeverozapad-jugoistok skladna, tada dobivamo dinamizam i energiju u savršenom skladu u našem životu.

CENTAR (element eter)

U centralnom dijelu zemljišta dobivamo kontakt sa izvorom, ali i sa samim sobom. On predstavlja snažnu energetsku točku odakle se energija širi po cijeloj parceli.  Zato je ovaj dio jako bitno da je čist, otvoren i slobodan. Tu ipak možemo imati klupicu ili mjesto za energiziranje i meditaciju. Voda ni vatra nisu povoljni na tom dijelu.

MITELLA 1
sensa dharmaway
banner 300x250 1