Bokonado Code nastao je kao inspiracija kroz čitanje neke literature na temu vibracija i energije boja, odnosno kao posljedica toga. Pojavila se ideja o tome kako prikazati pojmove na novi, netradicionalan način kroz uvažavanje spoznaje da je sve vibracija, da slova, brojevi i boje imaju svoju vibraciju. Iz te polazišne točke bilo je zanimljivo razmišljati kako bi naše pismo izgledalo da se ne koristimo slovima, već da umjesto njih koristimo boje, da pišemo bojama. Upravo ta misao, na neki način, je i definicija Bokonado Coda.

Prvi puta kreiran je 2015. godine i od tada postoji i na društvenim mrežama kao stranica na Facebooku pod nazivom BoKoNaDo, gdje se može vidjeti cijeli razvojni put do današnjih dana.

U prvim koracima nastajanja bila je ideja iz imena i prezimena osobe, nakon što se sva slova translatiraju u boje,ustanoviti kakva je ravnoteža među dobivenim informacijama. Ono što se ponavljalo bilo je, da je svako translatirano ime, naziv ili pojam imalo određeni nedostatak u bojama u odnosu na polazišni karton boja i upravo taj nedostatak željeli smo prikazati u koloraturnom obliku na nekom mediju koji bi bio iskoristiv za određenu osobu ili boravišni prostor. U toj prvoj fazi Bokonado Coda prikazivali smo boje koje nedostaju na jedinstven i originalan način crtajući ih na majice za svaku osobu prema njezinom kodu. Tada je još Bokonado Code, nosio ime BoKoNeDo, što su u naravi bila početna slova izraza „Boje Koje NeDostaju“.

Nakon toga, na krilima ideje da se napravi kompletan koloristički prikaz naziva (bilo da je to ime, naziv poduzeća, kućnog ljubimca, i sl.) sa izbalansiranim viškovima i manjkovima (nedostatcima), tako da se dobije jedna kartica baš poput koda, nastao je BoKoNeDo Code. Ti podaci prikazivali su se nanizani jedan pokraj drugoga i tako su se aplicirali na različite medije. Cilj je bio da svaka osoba dobije svoju jedinstvenu BoKoNeDo Code karticu sa izbalansiranim i harmoniziranim odnosom u bojama, a što se nije moglo napraviti u prikazu u pismu. Taj jedinstveni kod prikazan je prvotno u obliku kartice za novčanik, a nakon toga i na raznim drugim upotrebnim predmetima koje osoba koristi u svakodnevnom životu, poput majica, šalica, zidnog sata, bookmark oznake, sličice za radni stol ili prostor, ukrasne lampe, jastučnice i čak maskice za lice.

U trećoj razvojnoj fazi došlo je do malog osvještavanja i uvida kako sami naziv nosi u sebi negaciju „boje koje nedostaju“, pa je isti minimalno korigiran i od tada glasi BoKoNaDo Code (Boje Koje Napredak Donose). Svaki čin koji u životu napravimo bilo da je na fizičkoj ili inim razinama reflektira se na određeni način na nas i na sve oko nas, pa mi u BoKoNaDo Codu volimo vjerovati kako nošenje vlastitog BoKoNaDO Coda – harmonizirane i izbalansirane kartice, može na nekoj razini imati pozitivnog upliva na nas i naše polje. Iz ove faze nastala su još dva nova proizvoda, odnosno dva nova načina prikazianja samog koda. Jedan je ručno oslikavanje na majice u točno izračunatim omjerima, a drugi su tz. Četverokuti dobiveni također matematičkim izračunom iz koda.

Pozivamo Vas da svoju modnu kolekciju upotpunite najnovijim modelom Bokonado Coda/Četverokuti, koji je jedinstven kao takav u svijetu, osmišljen na bazi matematičkog izračuna i kolorističkog prikaza pod sloganom: „Koje je boje ime tvoje?“ Podatak koji je potreban za narudžbu majice je ime i prezime osobe koje je dobila po rođenju. Ukoliko osoba ima nadimak po kojem je poznata i koji aktivno koristi može i njega navesti (npr. Vlaho Dobrić – Knez, Mila Zorić – Seka). Žene koje su udajom promijenile prezime navode također i djevojačko prezime. Koje je boje ime tvoje?

info: @BoKoNaDo

Narudžbe:
[email protected]
[email protected]
0996811133

bokonado code 1 bokonado code 2