atma.hr – 52
U vedskoj tradiciji nailazimo na ove kratke bilješke na komentar Visvanatha Cakravarti Thakura na strofu Srimad Bhagavatama 4.4.12, koja se odnosi na Dakša Prajapatija i Šivu. Prema Visvanatha Cakravarti Thakuru, postoje 4 stupnja dobrih osoba i 4 stupnja loših osoba, što ovisi o stupnju sattva gune ili tamo gune u pojedincu (odlike vrline i odlike neznanja). Komentar se odnosi na pouku koju je Sati devi (Šivina žena) uputila svom ocu Dakša Prajapati-ju koji je bio opsjednut svojim lažnim ponosom i u tom stanju uvijedio njenog supruga, Šivu, ne videći njegove mnoge dobre osobine.

Dobra osoba

 1. Mahat – vidi greške/mane drugih kao nešto što se može transformirati u dobre kvalitete.
  Primjer: Grub govor je loša kvaliteta, ali zato jer to može biti za nečiju dobrobit, to postaje dobra kvaliteta, kao nima sok, koji liječi bolest iako je gorak.
 2. Mahattara – previđa greške i vidi dobre kvalitete.
  Primjer: Videći trgovca, iako je materijalist, takve osobe zaključuju da se on lijepo brine o gostima/kupcima i dostojan je oslobođenja.
 3. Mahattama – uvećava male dobre kvalitete i ne vidi greške.
  Primjer: “Ova osoba mi je ukrala odjeću jer mu je bilo hladno, i iako ima oružje, ne napada me njime jer je milosrdan. On je krepostan.”
 4. Ati-mahattama – vidi samo dobre kvalitete čak i tamo gdje ih uopće nema.
  Primjer: “U ovom svijetu nema loših ljudi. Svi su dobri.”

Loša osoba

 1. Asadhu – vidi dobre kvalitete drugih kao nešto što se može transformirati u greške/mane/loše kvalitete.
  Primjer: Takvi ljudi misle na sljedeći način: netko tko želi pomoći drugima će postati pohlepan za njihovom imovinom.
 2. Asadhutara – previđa dobre kvalitete u drugima, ali vidi greške.
  Primjer: “Ova osoba se odrekla svega, ali puno jede.” “Ovaj sanyasi jede rižu s ghee-jem da bi napunio svoj želudac. On je požudan i trebao bi se smatrati palim.”
 3. Asadhutama – uvećava male greške i ne vidi dobrih kvaliteta.
  Primjer: “Iako se odrekla svega, ova osoba je napustila šumu i živi u kući oženjenog muškarca. On samo želi krasti njihov novac.”
 4. Aty-asadhutama – vidi samo greške u drugima i to tamo gdje ih uopće nema.
  Primjer: “U ovom svijetu nitko nije dobar. Svi su zli.”

atma.hr – 52
atma.hr – 52