atma.hr – 52
Ukoliko nam je um programiran da se fokusira na bol, strah i razočaranje, onda je to glav­na emocija koju ćemo u životu i osjećati, bez obzi­ra u kakvoj se materijalnoj situaciji nalazili (bogati, siromašni, na Havajima ili Bliskom Istoku). U skladu s vedskom znanošću, čovjek sam kreira svoju fizičku realnost pomoću još uvijek neiskorištenih i nepoznatih moći našeg uma.

Iz prijašnjeg teksta vidjeli smo na koji način kreiramo unutarnju realnost i doživljaje te realnosti. Shvaćamo da su to navike razmišljanja i fokusa usvojenih u djetinj­stvu dok smo bili pod hipnozom koja je uzrokovana nezrelom inteligencijom. Nameće se pitanje, na koji način ta unutarnja real­nost ima veze s vanjskom, odnosno fizičkom realnošću pojavnog svijeta?

U ovom trenutku možemo shvatiti kako ono što doživljavamo kroz pet osjetila (vid, sluh, dodir, okus i miris) utječe na naš unutarnji doživljaj. Na primjer, ako nam netko ukrade automobil, osjećat ćemo negativne emo cije. Razlog za kreaciju negativnih emocija naći ćemo u realnom svijetu koji promatramo s 5 osjetila, pa ćemo reći: “Naravno da sam ljut, auto mi je ukraden!”

Mi svojevoljno prihvaćamo da vanjski svijet utječe na kreaciju i kvalitetu našeg osobnog emotivnog života. Ali Vede jasno poučavaju da je upravo kvaliteta našeg unutarnjeg emotivnog života uzrokom našeg vanjskog pojavnog svijeta. Kao što vidimo, situacija je obrnuta. Trenutni vanjski svijet koji doživljavamo samo je proizvod našeg unutarnjeg stanja koje smo imali u prošlosti (prije pet minuta, pet dana ili pet mjeseci), što bi značilo da će ono stanje koje sada stvaramo unutar sebe uroditi plodom u budućnosti kao naš stvarni pojavni svijet.

atma.hr – 52
Dakle, mi svojim mislima i emocijama stvaramo našu fizičku budućnost. Da bismo mogli pravilno kreirati svoju fizičku realnost koristeći svoj um, po­ trebno je fokusirati pažnju na pozitivne kreativne misli i emocije, i to na duže vrijeme. To bi bilo kao da snimamo igrani film unutar svog uma, dok u isto vrijeme gledamo drugi film kroz naše fizičke oči. Što se više fokusiramo na kreaciju svog filma unutar našeg uma, to će se ta kreacija prije i zornije manife­stirati u našem fizičkom svijetu i životu.

U skladu s tim, što se više fokusiramo na pojavnu realnost svijeta koju doživljavamo preko osjetila, to će se takva realnost još više ponavljati u budućnosti. Ovu tvrdnju svatko može primijeniti u životu i do­biti praktički instant rezultate.

Na primjer, ako vidimo da imamo račune koje tre ba platiti, a nemamo novac u novčaniku, naš unutarnji osjećaj uglavnom će biti u skladu s tim: “Imam dugove, nemam novac.” Svjesni će um doživjeti tu situaciju kao prijetnju, a podsvjesni će automatski, u djeliću sekunde, prepoznati tu prijetnju kao kemijski spoj od prije (negdje iz mladosti ili djetinjstva) i poslat će tijelu instrukciju koje kemikalije da proizvede kako bismo se mi mogli osjećati napadnuto i u strahu. Na taj se način stvaraju situacije problema, upravo zato što ih osobno osjećamo kao problem.

Branjenje je navika između svjesnog i podsvjesnog uma i mi ćemo automatski potražiti olakšanje za tu neugodnu situaciju. U ovom primjeru mogli bismo predvidjeti kako će se osoba angažirati u fokusu na problem nedostatka novca i kako ga riješiti. Javit će se automatska želja za intoksikacijom, razonodom, bilo čim što bi nas odvratilo od tih osjećaja. Činit će nam se da smo preslabi da se sami svojevoljno odu­premo navali negativnih emocija.

atma.hr – 52
Ali to je samo navika iz djetinjstva, kad smo i naučili bespomoćno se osjećati pred prijetećim situ­acijama i pokušavali izbjeći te neugodnosti. Sve te navike lako se mogu promijeniti i mi možemo krei­rati nove, kvalitetnije navike. Kad se nove navike steknu, onda nećemo imati potrebu da strahujemo od vanjskog svijeta, već ćemo svaku situaciju, koliko god ona izazovna i teška bila, doživjeti kao priliku da promijenimo te loše navike i da se odvojimo od ne­gativnog stava i sagledamo situaciju iz više različitih kutova.

Možemo, na primjer, razmišljati o tome kako no­vac nije problem u financijskoj krizi, već naš strah od krize i nedostatka. Umjesto straha, možemo koristiti emocije koje su inače prisutne kad nemamo proble­ma s novcem. Sjetimo se kako se osjećamo kad su ti problemi riješeni, prizovimo ta stanja i dopusti­mo sebi da ih osjetimo na neko vrijeme. Ta promje­na misli uzrokuje skretanje fokusa s negativne na pozitivnu energetsku vrijednost. To je ono što će i promijeniti fizičku situaciju i te stvari treba vježbati svakodnevno. Prilika ima nebrojeno i svaka od njih služi nam da se mijenjamo, a ne da ostajemo isti.

Kristijan Kolega