Sve je više ljudi, osobito mladih, koji žele kombinirati život posvećen duhovnosti sa svojim navikama koje smatraju korisnim, a koje nisu nužno povezane sa duhovnošću. Jedna od takvih navika ili rituala jeste i konzumiranje Marihuane, koja je oduvijek bila biljka veoma bliska čovjeku.

atma.hr – 78
Često možemo čuti pitanje da li Marihuana i duhovnost imaju dodirnih točki, to jest da li je osobi koja stremi ka prosvjetljenju preporučljivo da konzumira Marihuanu. To pitanje je veoma aktualno danas kada se mladi ljudi sve više osvješćuju i okreću ka duhovnim vrijednostima. No čini se kako još uvijek nema adekvatnog odgovora, jer naime jedni tvrde jedno, a drugi drugo.

U ovome postu ja ću vam ponuditi svoje spoznaje koje dolaze iz dugogodišnjeg iskustva konzumiranja raznih opijata pa tako i Marihuane koja je 18 godina zauzimala veoma bitno mjesto u mome životu.

Ono što mogu reći jeste to da ovo pitanje zahtijeva opširan odgovor kako bi osoba uistinu shvatila koja je zapravo svrha postojanja ove biljke koja se i u mnogim svetim spisima svrstava među svete darove majke prirode.

Nakon godina konzumiranja i promatranja kako ova biljka utječe na mene kao cjelovito biće sa sigurnošću mogu reći da ova biljka nije stvorena kako bi se koristila u svrhu zabave, a kako se danas najčešće koristi. Prije svega Marihuana je ljekovita biljka, jer njena ljekovita svojstva ističu se iznad svih ostalih vrijednosti koje biljka posjeduje. Stoga ovoj biljci treba pristupati sa spoznajom da je ona lijek, a svi znamo da je lijek potreban samo bolesnoj osobi. Osoba koja je zdrava ne bi trebala uzimati lijekove iz razloga što lijek koji se zloupotrebljava u konačnici postaje problem.

atma.hr – 39

Dakle, na pitanje da li je Marihuana dozvoljena na putu Duhovnosti ne može se odgovoriti sa da ili ne, jer to naime ovisi o mnogim čimbenicima koje treba uzeti u obzir. Ovom pitanju je veoma bitno prići na individualnoj razini, to jest treba uzeti u obzir tko postavlja pitanje, u kakvom psihi-fizičkom stanju se ta osoba nalazi i na kojoj razini osvještenosti djeluje.

Naime, ako osoba koja se želi posvetiti duhovnosti boluje od bolesti koju Marihuana može izliječiti, tada je sasvim logično da je upravo Marihuana najbolji izbor za lijek, jer na kraju krajeva upravo zbog toga ta biljka i postoji. U ovome svijetu i njegovoj bogatoj prirodi sve je stvoreno sa svrhom, pa tako i Marihuana. A ono što je bitno za čovjeka jeste to da ne zloupotrebi svrhu prirode jer na taj način osoba djeluje protiv sebe.

Ako osoba koristi Marihuanu samo da bi ‘pobjegla’ od problema tada ta osoba djeluje protiv sebe, a Marihuana tada nije lijek nego svojevrsni otrov. Bijeg od stvarnosti nikada nije dobar, a upravo je taj ‘bijeg’ od problema jedan od glavnih razloga zbog kojeg osoba konzumira Marihuanu. Problem koji se pojavljuje kod ovakvog djelovanja jeste taj što osoba odbija preuzeti odgovornost za svoje postupke pa joj je potrebna neka supstanca koja će joj barem na neko vrijeme odvratiti misli od problema.


Widget not in any sidebars

Osobe koje su tjelesno i psihički zdrave, a koje streme ka dostizanju svojih viših Duhovnih sfera i istina, nikako ne bi trebale konzumirati Marihuanu iz razloga jer ima omamljujuće djelovanje, a svakom iskrenom tragatelju je dobro poznato kako za dublje shvaćanje sebe prije svega je potrebno sačuvati bistar um.

Ono što sam primijetio u svome iskustvu je to da Marihuana ponekada uistinu može odvesti osobu do dubljih shvaćanja, no to su iznimne rijetkosti koje ovise o mnogim faktorima, a glavni od njih jeste namjera s kojom konzumiramo Marihuanu s time da ta namjera mora biti popraćena s ogromnim znanjem i iskustvom.

To znači da se Marihuana može koristiti u duhovnim ritualima samo onda kada je osoba već postigla visoki stupanj Duhovnosti i koja ima apsolutnu kontrolu nad opojnim djelovanjem te biljke. No takve osobe su veoma rijetke, a mnogi od onih oni koji misle da znaju što rade uglavnom su u velikoj zabludi. Također, osobe koje su spoznale sebe bivaju oslobođene svake potrebe za konzumiranjem bilo čega osim onoga što održava njihovo tijelo na životu (zrak, voda, hrana).

Još nešto što treba uzeti u obzir jeste i način na koji se konzumira Marihuana, jer baš kao i kod ishrane, priprema i konzumacija određuju mnogo toga. Ako osoba recimo koristi Marihuanu tako da inhalira njen dim, što je najčešći oblik konzumiranja ove biljke, logično je za očekivati da će kapacitet pluća te osobe biti znatno manji nego li u osobe koja svoja pluća ne zagađuje dimom.

atma.hr – 78
Također treba uzeti u obzir i to da se Marihuana prilikom pušenja miješa s duhanom koji je tretiran s najmanje 70 vrsta raznih kemikalija, a koje kasnije završavaju u plućima osobe. Da ne spominjemo činjenicu kako duhan za razliku od Marihuane stvara jaku ovisnost, što je još jedan dodatan problem. Naime, osobe koje puše Marihuanu teško se mogu osloboditi te navike upravo zbog utjecaja duhana koji se nalazi u jointu. Dakle, ona nervoza ili nesanica što dolaze u prva dva do tri dana bez jointa su izazvani zbog nedostatka nikotina i raznih kemikalija koje se nalaze u duhanu.

Ako uzmemo u obzir sve činjenice, možemo doći do zaključka kako konzumiranje Marihuane i njen utjecaj na nas, kao i sve drugo ovisi o našoj osvještenosti. To po mome mišljenju koje proizlazi iz osobnog iskustva znači da osoba koja tek želi podići svoju svijest na više razine ne bi trebala koristiti Marihuanu niti bilo kakve druge opijate. Takva osoba bi se trebala posvetiti tome da razbistri svoj um tako da ga oslobađa vezanosti, a ne da se zapetljava u nove.

Netko će vam reći kako opijati poput Marihuane, Ayahuasce ili halucinogenih gljiva upravo i služe za dostizanje prosvijetljena svima onima koji nisu u stanju to učiniti putem svoga vlastitoga uma i osobnih spoznaja. No samim uvjerenjem da nam je potrebno nešto kako bi dosegnuli ono što je već u nama, mi poričemo Božansku prisutnost u nama i ne dopuštamo Bogu da djeluje kroz nas.

Sve što je prisutno u ovome svijetu nam je ponuđeno, no to ne znači da je sve i dobro za nas. Ono što vam mogu reći iz svoga osobnoga iskustva je to da sve dok konzumirate Marihuanu nesvjesno i svakodnevno, vi nećete biti u mogućnosti dotaknuti istinsku dubinu svoga bića.

atma.hr – 39

Vama se možda može činiti da ste vi to već dotaknuli upravo pomoću Marihuane ili nekih drugih opijata, no to vam se čini samo zbog toga jer je to vrhunac koji ste dosegnuli. No imajte na umu da i riba koja je rođena u akvariju misli kako je akvarij ocean…no da li je uistinu !? 🙂

Ovo je veoma opširna tema koja bi jedva stala i u neku knjigu, stoga je nemoguće da iznesem sve svoje iskustvo u jedan post.

Svi vi koji imate pitanja i koji se nalazite u situaciji kada ne znate kako se postaviti prema ovoj navici, možete me slobodno kontaktirati putem kontakt obrasca na dnu početne stranice.

Namaste

Anđelko Katinić, https://samospoznaja.site/marihuana-i-duhovnost/

25 BHAGAVAD GITA

BHAGAVAD GITA