META – Zdravlje nije još jedna terapija. To je bio-psiho-socijalni sistem razumijevanja zdravlja, nova filozofija i metodologija koja nam omogućava da razumijemo stvarne uzroke i svrsishodnost procesa koji se manifestira kao zdravstveni problem.

meta zdravljeMETA-Zdravlje nam omogućava da otkrijemo zašto je simptom prisutan, koji su emocionalni uzroci u pozadini zdravstvenog problema i zašto neke teme postanu kronične. Tek kada se to ustvrdi, mogu se primjenjivati tehnike i pristupi koji najviše odgovaraju i koje specifično mogu da pomognu na uzročnom nivou.

Stoga META-Zdravlje pomaže i praktičarima i klijentima unoseći veći stupanj samosvjesnosti kroz dublje razumjevanje osjećaja, ponašanja i zdravstvenih problema koji se međusobno prepliću.

Značenje iza simptoma

atma.hr – 45

Razumijevanjem META-Zdravlja naše preispitivanje je više znatiželjno a ne bespomoćno. Još uvijek se pitamo: Zašto ja imam ovaj simptom?, Zašto baš sada?, ali umjesto nejasnog odgovora, u mogućnosti smo da dođemo do specifičnog uzroka ili okidača. Tada umjesto da okrivljujemo sebe, ili vidimo zdravstveni problem kao grešku tijela, vidimo simptom kao nesvjesnu reakciju na okidač. Poznavanjem faza kroz koje prolazi svaki proces, možemo čak i predvidjeti što se dalje može dešavati u procesu bolesti.

Specifični simptomi koje osjećamo mogu se istražiti da bi došli do dubokih podsvjesnih ograničavajućih uvjerenja, unutrašnjih konflikata, pogrešnih percepcija uslovljenih neisprocesuiranih emocija i emocionalnih okidača. Njih je neophodno riješiti da bi se odblokirali procesi samoiscjeljenja koji su nam svima dati i da bi se omogućio osobni rast.

Pristup META-Zdravlja uzima u obzir cjelovitost našeg bića pri tumačenju simptoma i pri intervencijama tako da sve ima svoje mjesto što ima podržavajuću ulogu našeg bića.

Primjer klijenta – kronična bol u vratu. Klijent redovno ide na masažu da bi olakšao osjećaj bola, što i postiže privremeno. Klijent želi trajno riješiti problem.

Koristeći analizu META-Zdravlja dolazimo do konflikta sa šefom gdje je bio nepravedno tretiran. Svakodnevni susret sa šefom ga podsjeća na osjećaj nepravde. Potrebno je integrativno rješenje. Na prvom mjestu pomoći klijentu da oslobodi svoj osjećaj nepravde (emotivni nivo), koji može da ima dublju nit osjetljivosti nego sam događaj sa šefom. Zatim je potrebno ukloniti limitirajuća uvjerenja (mentalni nivo), preuzimanje odgovornosti za promjenu svoje reakcije (socijalni nivo) što je mnogo lakše učiniti nakon rješavanja prethodna dva koraka. Također je dobrodošao rad na samim vratnim mišićima kako bi se podržao proces iscjeljenja.

Inteligenicija našeg tijela

Simptomi su samo manifestacija nečeg mnogo dubljeg u nama, naše tjelesne inteligencije. Da bi razumjeli zašto se nešto dešava, potrebno je sagledati funkciju djela koji je pogođen. Iza toga možemo promatrati zašto je došlo do promjene u funkciji. Na primjer, jednjak nam omogućava da progutamo hranu. Osoba sa želučanim refluksom ima problem da proguta illi prihvati nešto. To se može odnositi na hranu, ali i na informaciju ili situaciju. Ova povezanost emocionalnog doživljaja i organa je vrlo logična. Podrška simptomu refluksu želuca također treba da bude na svim nivoima bića, ali je neophodno uvijek riješiti unutrašnje konflikte da bi išli naprijed.

Koncept simptoma koji imaju biološku logiku je velik skok na nivou naše svjesnosti.

Što je uzrok bolesti

atma.hr – 45

Znamo da je obično odgovor na pitanje uzroka bolesti vezan za faktore rizika kao što je naslijeđe, zagađenje sredine, ishrana, pušenje, mikroorganizmi… Koliko god da su ovi faktori rizika snažni, oni ne objašnjavaju zašto se simptomi javljaju u određenom momentu nečijeg života, ili zašto je netko izložen svim ovim faktorima rizika i ne razboli se, ili nije izložen ni jednom od ovih faktora a ipak se razboli. Često se kao razlog nekog oboljenja kaže da je nepoznat, ali ima i sve više objašnjenja da se radi o autoimunom oboljenju. Organizam sam sebe uništava. Zašto bi to organizam radio?

A gdje je tu fizička podrška i ishrana? Podrška na fizičkom nivou daje energiju svim drugim nivoima i stoga ima svoju značajnu ulogu. Međutim, ako ne održavamo emocionalno mentalnu higijenu i ne radimo na sebi, može se desiti da simptomi postaju sve jači radi kumulativnog efekta svega što je u njihovoj pozadini. Tada ni najbolja ishrana neće dugo držati najslabiju kariku u lancu osjetljivosti naše konstitucije.

Kako bi bilo da simptome vidimo kao prirodan dio rasta i evolucije, radije nego nešto čega se bojimo ili izbjegavamo? Kako bi bilo da naučimo nešto kroz iskustvo našeg tijela? Koje uvide možemo dobiti u naš vlastiti životni put osobnog i duhovnog razvoja preko naših simptoma kroz poznavanje principa META-Zdravlja? Što više radimo na sebi, posebno kada znamo koje su nam linije osjetljivosti, sve je rjeđa pojava simptoma ili su sve manjeg intenziteta.

META-Zdravlje nam omogućava da upoznamo bolje sebe, to je put ka zdravlju kroz osobni rast i razvoj. U njemu ima mjesta za sve pristupe zdravlju koji podržavaju tijelo.

U svom radu na emocionalnom nivou i nivou rješavanja konflikata i ograničavajućih uvjerenja, najčešće i najviše koristim Tehniku Emocionalne Slobode tzv. EFT, zbog svoje efikasnosti. Ako ikako možete, najlakše je preventivno djelovati radom na sebi i svojim emocijama i limitirajućim uvjerenjima. Jednom kada se simptom desi, tada tragamo i otkrivamo zašto se desio i zašto baš sada. Simptomi su kao putokaz daljnjem radu na sebi.

Što polaznici mogu očekivati, naučiti i postići nakon ove edukacije?

​Na prvom nivou edukacije od 2 dana, polaznici će dobiti osnovna saznanja o META Zdravlju, odnosno o uzajamnoj povezanosti tijela, uma i društvenog okruženja i o procesima samoiscjeljenja. Biti META zdrav znači biti​ svjestan​ inteligencije vlastitog tijela, okidača stresa, emocija i uvjerenja koji utječu na pojavu simptoma na određenim tkivima organa, kao i koje svijesne aktivnosti možemo poduzeti ka samoiscjeljenju i osobnom razvoju.​ I naravno, sve to uzima u obzir naše okruženje u svakom smislu.

Polaznici će dobiti potpuniju, kompletniju sliku o biološkoj inteligenciji ljudskog organizma i zašto je tako inteligentan organizam “izabrao” tako neugodna stanja kao što su bolesti da bi postao cjelovit, odnosno iscijeljen. One koje zanima nastavak edukacije mogu se priključiti na META-Zdravlje dva tj. praktičarski nivo edukacije u trajanju od 6 mjeseci.

Edukacije META-Zdravlja i EFTa, kao i grupni EFT tretmani su na raspolaganju i ovog proljeća. Svi datumi edukacije u Hrvatskoj i Srbiji su na stranici www.TehnikaEmocionalneSlobode.com Prijavite se preko ovog linka.

jasmina kovacev 1 1

Edukacije i edukator su akreditirani i certificirani od međunarodnih profesionalnih stručnih organizacija.

Autor
Jasmina Kovačev,
EFT Master trener, META-Zdravlje Master trener,
Coach za postizanje vrhunskih dostignuća
Kreator edukacije Okrugla duga

Edukacije iz opusa Okrugla Duga koje drži Jasmina Kovačev proljeća 2019 pogledajte na stranici www.TehnikaEmocionalneSlobode.com