Foto: pixabay.com

Danas je grozan dan

I ne pokušavaj me uvjeriti da

Postoji nešto dobro u svakom danu

Jer kada bolje pogledaš

Ovaj svijet je vrlo zlo mjesto

atma.hr – 52
Čak i ako

Nešto dobrote se uspije probiti

Zadovoljstvo i sreća nikada ne potraju

I nije istina da

Sve je u umu i srcu

Zato što

Pravu sreću možemo postići

Samo ako su okolnosti dobre

Nije istina da dobro postoji

Sigurno se možemo složiti da

Realnost

Stvara

Stav

Sve je izvan moje kontrole

I nećete me nikada ni za milijun godina čuti kako govorim

Danas je dobar dan

A SAD PROČITAJ OD DNA PREMA VRHU !

Preuzeto s facebook profila Nives Č-š