Foto: pixabay.com

Tao djeluje poput napinjanja luka
Gornji se dio spušta dok se donji dio uzdiže.
Višak se uvijek mora umanjiti.
Manjak se uvijek mora uvećati.

Tao umanjuje tamo gdje ima previše
I dodajte tamo gdje ima premalo.
Čovjek radi drukčije:
On oduzima tamo
Gdje je premalo da bi gomilao
Tamo gdje je već previše.

Tko daruje svoj višak svijetu?
Samo onaj koji je usvojio Tao.

Stoga mudar čovjek
Ispunjava svoju zadaću,
Ali bez očekivanja od drugih,
I postiže svoj cilj ne tražeći priznanja.
On ne radi predstavu od svoje vrline.

Sanja Vuković Grbac

pjesma o Tao principu, nepoznat izvor

atma.hr – 52