Numeroskop je opširna numerološka karta koja sadrži tablicu genetike i tablicu životnog doba.

Podaci se dobivaju onime što nam je dano rođenjem – a to su ime i prezime te dan, mjesec i godina rođenja. Svako slovo u imenu i prezimenu nosi određeni broj. Ti se brojevi unose u tablicu genetike i tako saznajemo koji broj predvladava i koji brojevi nedostaju. Na temelju tih podataka saznajemo mnogo o osobi koja se odlučila napraviti svoj numeroskop.

Putem tablice genetike izračunava se broj srca, osobnosti, sudbine, broj mentalnog nivoga, fizičkog nivoa, emotivnog nivoa, intuitivnog nivoa te broj zenita.

Svaki broj za određeno područje nam detaljno razjašnjava čovjekov karakter, sklonosti i način funkcioniranja. Ovom se analizom može razjasniti svaki segment ljudskog funkcioniranja.

Drugi dio numeroskopa je izrada tabele životnog doba. U njoj je vaš životni vijek raspoređen u 4 djela. Svaki od tih 4 djela nosi svoj broj uma i broj lekcije. Na taj način saznajemo što osoba treba imati u umu dok prolazi lekcijom u određenom životnom dobu. Lekcije postoje da ih naučimo i svladamo kroz život u namjeri da nam se više ne bi ponavljale te da život učinimo uspješnijim.

NUMEROLOGiJA je vrlo precizna i konkretna nauka te nam baš zbog toga pruža mogućnost da lakše upoznamo sebe i iskoristimo naš puni potencijal.

Poklon za čitatelje

Prvi čitatelj koji se javi u inbox (www.facebook.com/TarotGalaxy) sa svojim imenom i prezimenom te datumom rođenja i lajka stranicu – dobiti će na poklon svoj osobni NUMEROSKOP.

Www.facebook.com/TarotGalaxy

atma.hr – 52