Veliki umovi raspravljaju o idejama, prosječni raspravljaju o događajima, a mali raspravljaju o ljudima.

Eleanor Roosevelt

atma.hr – 39

atma.hr – 39