Designed by Freepik

“Tvoja duša ne mari čime se baviš u životu. A kada tvoj život ovdje završi, nećeš ni ti.”

Neale Donald Walsch

atma.hr – 39

atma.hr – 39