Art: Eduardo Rodriguez Calzado / EduardoRodriguezCalzado.com

Sveti spisi iz različitih tradicija najveći naglasak stavljaju na razvijanje odnosa s Bogom. Nažalost, ljudi često imaju ograničeno znanje o predmetu njihove ljubavi – o onome što Bog voli i što ne voli, o Njegovim djelatnostima, prebivalištu – te o načinu povezivanja s Gospodinom. Dostupne su opsežne informacije o tim temama. Kako se možemo povezati s vrhovnim ciljem? Koji će nas put odvesti kući?

Četiri univerzalna puta

Svi se putevi mogu svrstati u četiri kategorije: materijalizam, nihilizam, impersonalizam i personalizam. Dok proučavamo svemir, ono što je izvan materijalnog svemira i duhovno kraljevstvo, važno je imati na umu ove četiri škole.

Filozofija materijalizma temeljno je ateistička filozofija. Po njoj ljudsko biće nije ništa drugo do fizički entitet bez duše. Postojanje je samo stvar boravka u određenoj okolini koja stvara odgovarajuću osobnost. Život se gleda samo kao stvar jedenja, spavanja, razmnožavanja i branjenja ili, kao što je Charles Darwin rekao, opstanak najsposobnijih. Ta filozofija stvara strašnu sebičnost i temelji se na eksploataciji i manipulaciji, a ne na skladu s prirodom. To je ateistička filozofija koju slijede ugnjetavačke sile i koju pokušavaju proširiti diljem svijeta.

Prema filozofiji nihilizma, zapletanje u materiju stvara tjeskobu, materijalni odnosi donose bol, a materijalne težnje uzrokuju stres, frustraciju i depresiju. To je duboko povezano s filozofijom budizma gdje je cilj dostizanje nirvane: oslobođenja od usredotočenosti na materijalni svijet i oslobođenja od osjetilnih uznemirenja. Ta nam filozofija kaže što stvarnost nije, ali pruža malo informacija o onome što stvarnost jest.

Filozofija impersonalizma seli nas iz materijalne arene u kozmičku svjesnost, samadhi. U toj svjesnosti ljudi doživljavaju univerzalnost cijele kreacije i osjećaju određeno jedinstvo s Bogom, smatrajući sebe Bogom. Središte je na stapanju s Božjom energijom i sjedinjavanju s Božjim svjetlom. Filozofija impersonalizma pokušava obuhvatiti sve osnovne materijalne elemente, ali objašnjava samo jednu dimenziju Boga i zato je nepotpuna. Pokazuje kako smo istovjetni Bogu, ali nikako ne objašnjava kako smo različiti od Boga, a to je ono što je najvažnije. Upravo je ta razlika temeljna za duhovni razvoj. Ako se razlikujemo od Boga, onda možemo razviti stav služenja Boga. U protivnome, služenje s ljubavlju postaje posve nemoguće.

Filozofija personalizma priznaje da materijalizam donosi bol i nemir, ali se osoba mora uzdignuti iznad tih poteškoća i osloboditi se osjetilnog uživanja. Obuhvaća aspekte materijalizma, nihilizma i impersonalizma, ali ide dalje. Prepoznaje da postoje djelatnosti koje nisu materijalne.

Navest ćemo jedan primjer. Čovjek ima šupalj zub koji mu zadaje bol. Nije čak u stanju osjetiti okus hrane, a da ga zub ne zaboli. Materijalizam je poput zubobolje; zadaje veliku bol i patnju. Čovjek se pokušava mentalno uzdignuti iznad boli. Uzima i lijek koji na neko vrijeme sprječava bol. Ta je razina nalik nihilizmu: iako se oslobodio zubobolje, njegovo je stanje u najboljem slučaju stanje neutralnosti. Kad se usredotoči na uživanje u okusu hrane, nalazi se na razini sličnoj impersonalizmu; može uživati u energiji hrane. Kad se jednom odluči da ode zubaru i oslobodi se zubobolje, ne samo da će moći osjećati miris hrane već će moći doista uživati u njoj. Ta je razina slična personalizmu.

Uklanjanje korijenskog uzroka patnje omogućuje mu neposredan odnos s hranom. Ponekad kad se nađemo u teškoj situaciji, mislimo da pozitivno znači uklanjanje negativnog. Međutim, sprječavanje negativne materijalne situacije samo je početak. Sljedeći je stupanj pronalaženje neke pozitivne duhovne djelatnosti kojom ćemo zamijeniti materijalnu djelatnost.

Personalizam nasuprot impersonalizma

Personalne koncepcije automatski sadrže i nadilaze impersonalno shvaćanje. Svevišnji Gospodin, budući da je apsolutan, može istodobno postojati i personalno i impersonalno. Bog posjeduje tri osnovne energije: vanjsku energiju, koja održava materijalne svemire, graničnu energiju, koju predstavljaju živa bića i unutarnju energiju, koja održava duhovni svijet. Zbog svoje uvjetovanosti, skloni smo gledati duhovno kao suprotnost materijalnom. Za nas materijalno znači oblik; stoga duhovno mora značiti ono što nema oblik. Materijalno znači aktivno; stoga duhovno znači ono što je lišeno djelatnosti.

Da bismo istinski shvatili djelatnosti u duhovnome svijetu, trebamo odbaciti ta pogrešna shvaćanja. Nakon mnogo života s takvom kozmičkom svjesnošću, možemo se ljubavlju i predanošću uzdignuti iznad impersonalnog pristupa Bogu. Tada konačno dobivamo priliku da dođemo u dodir s čudesnim djelatnostima duhovnoga svijeta. Duhovni je svijet naša prirodna sredina. Veliki nam učitelji stalno govore o postojanju iznad onog kojeg vidimo. Žele nam pokazati na koji način možemo ponovno dostići dragocjeno stanje koje smo izgubili. Duša je životima lutala iz jedne u drugu sredinu, iz jedne u drugu situaciju, nesvjesna žudnje za duhovnim druženjem.

Kad izgovaramo molitvu “Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na Zemlji”, možemo shvatiti daje materijalni svijet odraz duhovnoga svijeta. Materijalni je svijet zapravo iskrivljeni odraz stvarnosti. U materijalnom svijetu imamo mnogo vrsta međusobnih odnosa, ali ograničenih, bolnih, koji na kraju dovode do frustracije. U duhovnome svijetu imamo odnos sa Svevišnjim Gospodinom i naše su djelatnosti uvijek svježe. Svaki trenutak u duhovnome svijetu postaje trenutak većeg užitka. Dvije su glavne podjele duhovnoga kraljevstva.

Postoji brahmajyoti, koji se ponekad odnosi na svjetlo ili sjaj, i duhovni planeti, na kojima prebivaju razne manifestacije Gospodina i Njegovih bhakta. Na njima se može doživjeti osobni aspekt Boga. Neki od vas još uvijek tragaju za jedinstvom, neosobnim svjetlom, i prilikom da se stope sa Svevišnjim. Ta je želja posljedica neke materijalne okaljanosti. Prva je faza koju doživljavamo kad počnemo uspostavljati vezu s višom svjesnošću. Kad iskusimo kozmičko jedinstvo, možemo postati toliko opijeni i sretni da pogrešno zaključujemo da ne postoji ništa više. To je prva velika pogreška, lako su ta iskustva ugodna, ograničena su. Iznad kozmičke svjesnosti postoji mogućnost osobne razmjene s Gospodinom.

Izraz “oslobođenje” često se koristi u impersonalnim školama oslobođenje od materijalnoga svijeta da bi se sjedinilo s Bogom ili čak da bi se postalo Bog. Ponovno ističemo, vaš cilj treba biti iznad oslobođenja. Moramo biti oslobođeni bezbroj puta da bismo dobili priliku da uđemo u kraljevstvo Božje. Da bismo se uzdigli iznad stadija oslobođenja, moramo proći mnogo života i platiti golemu pristojbu – vršenjem strogosti, pobožnošću i duhovnošću raznih vrsta.

Postoji prijelazna faza razvoja kad se možemo družiti s oblikom Boga koji se nalazi u predjelu srca svakog živog bića; taj aspekt Boga poznat je kao paramatma. To je više “jednistvo” koje je lokaliziranije i personalnije, stupanj koji veliki jogiji žele dostići primjenom joge. Tada možemo duhovno napredovati prema konačnom druženju sa Svevišnjim Gospodinom u duhovnome svijetu.

Vratimo se primjeru sa zuboboljom. Kad miris hrane ude u nosnice, želja za hranom prije ili kasnije postaje najvišim ciljem. Tada će osoba na svaki način pokušati doći do hrane i uživati. Slično tome, impersonalizam će na kraju dovesti do personalizma. Pitanje je hoćemo li krenuti dugim, sporim putem osjetilnog uživanja ili neposrednim, brzim putem predavanja Gospodinovoj volji. Potonji pruža vječno zadovoljstvo.

Bhakti Tirtha Swami
korišteni dijelovi iz knjige “Duhovni Ratnik 1 – Otkrivanje duhovnih istina u nadnaravnim pojavama”

Naručite knjigu

DUHOVNI RATNIK I: Otkrivanje duhovnih istina u nadnaravnim pojavama

DR1-simSvrha je ove knjige dvostruka. Prva je predstaviti informacije koje će potaknuti čitatelje da na svijet gledaju sa slabo istraženog stajališta, stajališta transcendentalnog prema konvencionalnim materijalnim ili metafizičkim analizama. Druga je svrha odgovoriti na dugo  neodgovorena pitanja i potaknuti nova pitanja koja će nam pomoći da uzdignemo svoja mjerila i ciljeve. Kad povećamo mjerila, smatrat ćemo i sebe i druge odgovornijima. Kroz knjigu se protežu tri teme: 1) razlika između pozitivnih i negativnih nadnaravnih pojava, 2) razlike između fizičkih, astralnih i duhovnih područja i 3) sposobnost da stvaramo vlastitu stvarnost na temelju svoje svjesnosti. Svi moramo biti duhovni ratnici naoružani praktičnim znanjem i vještinama kako bismo duhovno ojačali u ovim izazovnim vremenima. Na taj ćemo se način pripremati za preobrazbu koja će doći te možemo služiti kao posrednici pozitivne promjene. Oni koji su spremni na duhovni rast imat će najveću korist od ove knjige. – iz uvoda u knjigu Živimo u vrijeme kada po zlu polazi sve što po zlu može poći. Pored toga se čuda i neuobičajeni događaji počinju smatrati običnim i prihvatljivim. Vaše razumijevanje skrivenih značenja i poruka koje se kriju u pozadini tih događanja odredit će hoćete li biti pobjednik nad rastućim kaosom na planeti ili pak njegova žrtva.

Knjigu možete naručiti ovdje – http://duhovniratnik.com/duhovniratnik1/