Artwork by Daniel B. Holeman

Spokoj i mir prate me u stopu.

Anđeli mi donose svjetlost u život i nikada nisam sam.

Anđeli su moji pratioci i čuvari, gdje god sam ja, prati me njihova ljubav.

Povjerenje u anđeosko vodstvo je uvijek moj izbor.

Ja sam jak, ja volim, ja se iscjeljujem – ja sam iskra Božja.

Anđeli mi ostavljaju znakove i ja nemam straha.

Uvijek hrabar, uvijek siguran, uvijek miran jer sam voljen.

Anđeli čuvari, budite uz mene i obasjajte mi puteve.

Gdje god je Ljubav – tu ste vi.

Gdje god ste vi – tu je mir, spokoj i blaženstvo.

Hvala hvala hvala, ljubavi, ime ti je Anđeo.

uspesnazena.com