Ođas je fina energija koja stvara vitalnost organizma, daje zadovoljstvo, sreću i snagu. Što je ođas veći zdravlje je bolje i obrnuto, tijekom bolesti ođas slabi te ne cirkulira tijelom. Pomanjkanje ođasa utjecat će na brže starenje i slabiti imunitet tijela. Ođas se unosi u tijelo putem prehrane (sattvic hrane i mirnog jedenja) te putem dubokih meditacija, mantri. U dubokoj meditaciji ođas se puno bolje stvara. Pozitivno razmišljanje stvara puno ođasa, a osoba s puno ođasa je uvijek lijepa i privlačna bez obzira na godine. Ođas je na fina, suptilna enegija smještena u svim dhatuima, ali srce mu je glavno prebivalište.

atma.hr – 52
Vrste ođasa

1) Para ođas

Para ođas je naslijeđena veza s dušom (atmom). Ako se izgubi samo na minutu, osoba umire. Direktno održava svjesnost. Kako je smješten u srcu, kod velikog oštećenja ili šoka srca, dolazi do poremećaja para ođasa i nastupa smrt.

2) Apara ođas

Apara ođas cirkulira kroz tijelo i prisutan je u većim količinama od para ođasa. Varira u proporcijama ovisno o stanju zdravlja. Ako je u odgovarajućim proporcijama, zdravlje je izvrsno. Poremećaj apara ođasa izaziva fizičke simptome, bolest i na kraju smrt.

Ako je apara ođas u opadanju, dhatui postaju slabi i stišću se. Mišići (mamsa) i masti (meda) se gube i tijelo poprima skeletni izgled, a osjetila postaju manje učinkovita. Sluh, vid ili okus postaju lošiji, a um može biti zbunjen, slab i zamagljen.

Koža postaje siva i dehidrirana. Osoba je u deliriju, puna strahova, anksiozna, pada u komu ili gubi svijest prije smrti.

atma.hr – 52
Održavanje ođasa

Kako bi održali dobro zdravlje ili kada idemo na bilo kakve tretmane primarni cilj je pojačavanje ođasa. U ayurvedi postoje brojni tretmani, hrana, biljke i slično koje su namijenjene tome. Ođas se povećava kada je um sretan i miran. Meditacija i čuvanje šukra dhatua pomaže u održavanju ođasa. Mlijeko, ghi i biljke koje pomlađuju (rasajana) pojačavaju ođas, kao i sve aktivnosti i hrana koja poboljšava sattva gunu.

Ođas se uništava kroz štetnu hranu i nepravilan životni stil. Negativne emocije (strah, ljutnja, stres, tuga), glad ili prekomjerni post, previše seksualnih aktivnosti i posla remete ođas i treba ih izbjegavati. Uzimanje tamastične hrane, intenzivne aktivnosti, nedostatak sna i neuredan stil života su faktori koji uništavaju kvalitetu i kvantitetu ođasa u tijelu. Kemikalije, zagađenje, ekstremni vremenski uvjeti i kronične bolesti čine to isto. Kada ođas postane malen, slabi imunitet i osoba postaje bolesna. U bilo kojem tretmanu liječnik treba uključiti hranu koja pojačava ođas, lijekove i biljke. Ova hrana (ahara) će pojačati imunitet i pomoći u oporavku od bolesti.

biorama.net